Školský rok 2018/2019 - SSOŠ pedagogická EBG

Prejsť na obsah

Školský rok 2018/2019

Zo života školy

2018/2019

10. výročie založenia školy
30. január 2019

10 rokov existencie každej školy je dôvodom na bilancovanie ale aj na oslavu. 30.1.2019 sa preto v Msks Humenné uskutočnila slávnostná akadémia, na ktorej sa zišli učitelia, žiaci, pedagógovia, rodičia a pozvaní hostia.

Vo svojom slávnostnom prejave riaditeľ školy Ing. Tomáš Masica zdôraznil: „Sme alternatívou pre tých, ktorí chcú získať kvalitné vzdelanie a chcú byť pripravení na prax, ale aj na vysokú školu. Sme tu 10 rokov a ja verím, že aj do budúcna budeme vašim silným a stabilným garantom úspechu.“ Zároveň sa poďakoval zúčastneným za to, že táto škola je dnes taká, ako je, a tam, kde je. Skonštatoval, že neutíchajúci záujem o školu je dôkazom toho, že napredujeme.

Ing. Marek Mikel, konateľ Európskych vzdelávacích stredísk pre povolanie a spoločnosť na Slovensku vo svojom príhovore povedal: „Rodina EBG, to nie sú len stredné školy, ale aj materské, základné, gymnázium. Prinášame na Slovensko protiváhu štátnym školám, ukazujeme, že sa to dá robiť aj inak.“
Prítomným sa postarali o zábavu naše žiačky a so svojím vystúpením sa predviedli hosťujúce tanečníčky zo SZUŠ Via arto a folklórny súbor Šiňava, v ktorých tiež pôsobia naše študentky.

V závere kultúrneho programu očarila Stefi, teda Štefánia Šalátová, talentovaná speváčka, rodáčka z Humenného, ale aj absolventka našej školy. Spolu s Mikom z projektu Mafia Corner, DJ Stylom a producentom Dannym Lawom vytvára tanečnú hudbu, známu po celom Slovensku.

Po končení slávnostnej akadémie sa pozvaní hostia stretli na recepcii, kde v priateľskej debate riešili budúcnosť školy, spoluprácu s materskými a základnými školami pri realizácii odbornej praxe, a s predstaviteľmi Európskeho centra pre povolanie a spoločnosť prípravu zaujímavých projektov.
Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína
25. januárr 2019

Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese.

Školské kolo tejto súťaže sa konalo 25.1.2019. Svoje triedy reprezentovalo 8 žiačok. Predviedli svoje recitačné schopnosti a talent. Bola to aj prehliadka rôznorodej literárnej tvorby a pomohla súťažiacim rozšíriť si obzor v oblasti literatúry a poznaní literárnych hodnôt.

Porota ohodnotila prednes a výber textu nasledovne:
Poézia:
3. miesto – Denisa Kovaříková, I.A
Próza:
1.miesto – Dominika Kračanská, II.HB
2.miesto – Veronika Pišková, IV.HB
Blahoželáme!
Na výstavách
21. január 2019

Pondelok 21. 1. 2018 sa uskutočnila cesta za umením. Navštívili sme najskôr Galeriu Coop Jednota v priemyselnej časti mesta Humenné. Tu nás čakalo milé prekvapenie -  vernisáž španielskeho umelca Fernanda Lozana. Fernando Lozano je expresívny maliar, sochár a spisovateľ. Jeho obrazy sú prítomné v rôznych múzeách a súkromných zbierkach v Európe a Amerike.

Na spiatočnej ceste sme zavítali do Vihorlatského múzea. Vypočuli sme si pár slov od mladého sochára Petra Králika o jeho výstave Agroart záhrady. V celej autorovej tvorbe ide o spojenie umenia a poľnohospodárstva a to v sochárskej tvorbe,  v maľbe, grafike a fotografických záznamoch z autorových umeleckých zásahov do krajiny. Napriek tomu, že počas dňa bolo mimoriadne mrazivo, cítili sme potešenie z nájdenia toľkého súčasného umenia v našom meste.
Deň vianočných tradícií
20. december 2018

Posledný deň v škole pred vianočnými prázdninami bol veselý. Školská rada zorganizovala na posledných troch vyučovacích hodinách zaujímavú akciu pod názvom Deň vianočných tradícií.

Najprv sa žiačky rozprávali so svojimi triednymi učiteľmi o svojich zážitkoch z Vianoc a potom sa venovali vianočným tradíciám. Ešte pred týždňom si zástupcovia tried vylosovali krajinu, ktorej tradíciám sa dnes venovali. Dievčatá si doma pripravili typické vianočné dobroty daných krajín, krásne ich naservírovali, aby nimi ponúkli spolužiačky z iných tried. Zároveň si prichystali aj zaujímavosti o vianočných zvykoch Slovenska, Veľkej Británie a Nemecka. Piata vyučovacia hodina bola hodinou vzájomného navštevovania, poznávania, ochutnávania dobrôt, zábavy a smiechu.

V závere pozoruhodnej akcie sa všetci zišli pri našom vianočnom stromčeku. Tam zazneli vianočné piesne za sprievodu klavíra v podaní našich žiačok. Dievčatá zaspievali vylosované piesne, ktoré si týždeň nacvičovali: I.A Vo vianočnej pekárni od M. Jaroša, II. HB Šťastné a veselé od M. Čekovského a III. HB Šťastné a veselé od D. Mirgovej. Nakoniec si všetci spoločne urobili vianočnú náladu piesňou Tichá noc.
COOKBOOK
december 2018

Študentky IV.HB triedy sa zapojili do medzinárodného projektu E-Twinning pod názvom COOKBOOK. Do tohto projektu sú zapojené školy z Francúzska, Českej republiky, Slovinska, Veľkej Británie a Španielska.

Úlohou dievčat je vytvoriť medzinárodnú kuchárskuu knihu, vymieňať si recepty v anglickom jazyku a získať informácie o tradičných i netradičných jedlách z rôznych európskych krajín.  Naše študentky na úvod napiekli naše tradičné vianočné perníky.
Olympiáda v anglickom jazyku
6. december 2018

Dňa 6. decembra sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnili sa ho dve žiačky - Tamara Kormuciková z III.HB a Miroslava Gajdošová z I.A.

Do obvodného kola nepostupuje ani jedna z nich, ale srdečne im blahoželáme k dosiahnutým úspechom a dúfame, že na budúci rok sa zúčastní viac študentov.

Obe žiačky za účasť na školskom kole získali darčekové poukážky na nákup kníh.
Christmas Card Exchange
december 2018

Christmas Card Exchange je projekt E-Twinning, do ktorého sa zapojili aj študenti našej školy. Ich úlohou bolo vytvoriť ručné vianočné pohľadnice s prianím v anglickom jazyku. Okrem toho, žiaci vytvoril aj Wish Tree, kde si napísali svoje želania do budúceho roka, znovu v anglickom jazyku.

 
Do tohto E-Twiiningového projektu sú zapojení študenti z rôznych európskych krajín, z Maďarska, z Turecka, Poľska, Ukrajiny a Rumunska.
Mikuláš v Gréckokatolíckej charite v Humennom a vo Svete zdravia v Humennom
6. december 2018

Aj tento rok naše dievčatá počas Mikuláša rozdávali radosť. Najprv to bolo v Gréckokatolíckej charite v Humennom a potom sa presunuli do nemocnice k chorým detičkám.

Pre svoje publikum si študentky prichystali divadielko o narodení Ježiška, ktoré bolo doplnené spievaním vianočných kolied. Sociálne slabší v charite sa veľmi potešili, lebo okrem slova, spevu a hudby, dostali od organizátorov menšie darčeky.

 Choré detičky mali aj napriek chorobe iskričky v očiach a úsmev na tvári, takže aj napriek tomu, že počas Mikuláša museli byť v nemocnici, tešili sa, že im niekto prišiel spríjemniť tento slávnostný čas. Potom šli dievčatá zaspievať koledy ešte k tým malým pacientom, ktorým choroba nedovolila vstať z postele a ísť si pozrieť naše divadelné predstavenie. Pocit, že svojím pričinením dievčatá rozveselili choré deťúrence, sa nedá ničím nahradiť, a preto sa zaviazali, že prídu aj budúci rok.
Spoznaj sám seba a priprav sa na výberové konanie
3. december - 5. december 2018

Žiačky štvrtého ročníka absolvovali 3.12.2018 a 5.12.2018 projektové vyučovanie zamerané na spoznávanie vlastnej osobnosti a následne na to nadväzovalo ďalšie, ktoré sa týkalo zlepšovania komunikatívnych schopností, potrebných na úspešné zvládnutie výberového konania.

Dievčatá absolvovali aktivity neformálneho vyučovania, ktoré im mali napovedať, aké majú schopnosti, vlastnosti a aké majú rezervy, zistili na základe odhalenia esencií detstva, aké majú sny, v čom sú dobré a v čom majú problém. Neskôr sa snažili vysvetliť, ako nadobudli niektoré pozitívne vlastnosti, ako by svoje rezervy premenili na výhody, snažili sa 30 sekúnd rozprávať na vylosovanú tému, odpovedali na najčastejšie otázky, ktoré sa dávajú na pohovoroch.

Napokon sa projektové vyučovanie zavŕšilo simulovaným výberovým konaním pred komisiou pozostávajúcou z vyučujúcich a študentky samy zažili, ako je ťažko hovoriť o sebe na pohovore, odpovedať na otázky komisie a vytvoriť o sebe pozitívny dojem. Zároveň získali cenné rady, ako napísať správne životopis, čo hovoriť a čo nehovoriť na pohovore a ako zapôsobiť.
Aj takto pomáhame
13. november 2018

„Život je len krátke otvorenie a zatvorenie očí. Je len na Tebe, čo za túto chvíľu uvidíš.“

Zrak je jedným z najdôležitejších zmyslov človeka. Mnohí ľudia buď nemajú možnosťočami spoznávať svet, alebo sa v ich živote stalo niečo, čo ich zrak obmedzilo. 13. novembra 2018 sa naše dievčatá rozhodli spríjemniť posedenie Únii nevidiacich a slabozrakých v Humennom.

Posedenie sa začalo príhovorom a po ňom na scénu nastúpili naše žiačky Tímea Ficková (4.HB) a Dominika Kračanská (2.HB), ktoré zaspievali pieseň so sprievodom gitary. Prítomným navodil slávnostnú atmosféru aj prednes básne v podaní Dominiky Kračanskej.

Sme veľmi radi, že sme mohli byť súčasťou tohto dňa a mohli sme tak aspoň na okamih pomôcť týmto ľudom nevidieť všetko čierno.

Dominika Kračanská, II. HB

Čitateľský maratón
7. november 2018
V rámci rozvoja čitateľskej gramotnosti a splnenie cieľových požiadaviek na maturantov zo slovenského jazyka a literatúry sa na našej škole dňa 7. novembra 2018 uskutočnil čitateľský maratón.

Žiačky počas prvých štyroch vyučovacích hodín čítali knihu na povinné čítanie – Keď báčik z Chochoľova umrie, Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch, Kým kohút nezaspieva, Ako chutí moc. V čítaní sa striedali a zaznamenávali si základné údaje potrebné na interpretáciu knihy.

Počas 4. vyučovacej hodiny mali vypracovať o knihe pracovný list a na 5. hodine si prichystali pre svojich spolužiakov z iných tried prezentáciu v podobe piesne, krátkeho divadelného predstavenia alebo básne.

Na 6. vyučovacej hodine sa prezentácia realizovala pred žiakmi a učiteľmi školy.

Akcia sa vydarila, dievčatá ukázali svoj talent a zároveň sa zabavili pri interpretácii prečítaných diel.
Výtvor III.HB:
Kým kohút nezaspieva
Novembrovej noci čas zimný nastal,
v malom meste rad vojsk zastal.
Stojí, stojí, čaká už,
plne vojsko, samí muž.
Sedem hodín odbilo,
mesto sa hneď stratilo.
Vyšiel nový zákon platný,
za Nemca hláv 10 sťatých.
Dvaja sú už chytení,
v pivnici sú väznení.
K dvom sa pridávajú siedmi,
medzi nimi tulák biedny.
Alkohol u Nemca zistili,
preto trest zjemnili.
Miesto desať hláv sťatých,
nech sa obetuje iba jeden z nich.
No tak chod ty, tulák čudný,
navrhol mu holič spurný.
Holič v ruke britvu mal,
tulákovi krk podrezal.
Výčitky mu kruté boli,
odhodlal sa vydať zbroji.
Holič teda vykročil,
tým svoj život ukončil.
Jeseň a jej čaro
7. november 2018

Žiacka školská rada v mesiaci október uskutočnila svoju prvú akciu. Prostredníctvom facebooku vyzvala študentov školy o najkrajšiu fotografiu s jesenným motívom pod názvom Jeseň a jej čaro.

Súťaž mala tri kategórie -  Jesenná príroda, Jesenný portrét, Jeseň  a moje zvieratko. Súťažiaci posielali svoje fotografie počas celého mesiaca a tie boli zverejnené na facebookovej stránke školy.

V jednotlivých kategóriách vyhrala tá fotografia, ktorá dosiahla najviac „likes“.

V kategórii Jesenná príroda bolo najviac fotografii, preto sa členovia školskej rady rozhodli udeliť aj druhé miesto.

7. novembra 2018 bolo slávnostné odovzdávanie cien. Najúspešnejšie boli žiačky II. HB, ktorých fotografie vyhrali v 2 kategóriách. Absolútnou víťazkou a víťazkou kategórie Jesenná príroda bola žiačka III. HB Bibiana Antoličová. Výhercom blahoželáme a tešíme sa, že svojimi fotografiami poukázali na to, že je jeseň krásnym ročným obdobím.
 
Erazmus +
22. október 2018 - 2. november 2018
Ako 11-členná skupina sme strávili v októbri 2018 úžasných 10 dní na projekte Erasmus+. Témou projektu bolo Umenie a hudba medzinárodne. Okrem Slovenska sa na tomto projekte zúčastnilo Španielsko, Litva, Estónsko a Rumunsko. Každý deň bolo pre nás pripravených mnoho aktivít. Práca v skupinkách bola na tomto projekte veľmi dôležitá, spoznávali sme sa s inými ľuďmi a  zdokonaľovali  sme sa v angličtine. Dokonca sme poniektoré prekonali strach z rozprávania a vystupovania pred ľuďmi. Vznikli mnohé priateľstvá, ktoré budeme ďalej rozvíjať. Dúfame, že to nebol náš posledný projekt.
 
Zaujímavé aktivity na projekte:
·         Mandala - kreslenie mandaly a pochopenie jej podstaty
·         Life book – zhotovenie a predstavenie  knihy nášho života
·         Story play – ako skupinka sme zahrali krátke divadlo
·         Study visit -  navštívili sme Banskú Štiavnicu a plnili úlohy (odfotiť 2 fotky jednu normálnu a jednu šialenú, poobzerať sa po krásach tohto mesta)
·         Maps – znázornili alebo nakreslili sme miesta v BŠ
·         Intercultural night – táto aktivita bola jednou z najkrajších, pretože sme tam každá krajina prezentovali krásy krajiny, kultúru, tradície a národne jedlo
·         Killer game
·         Secret friend
·         Treasure hunt
·         Hiking
·         Selfie night
·         Movie night
·         Talent night
Deň PSK 2018 v Centre sociálnych služieb Ametyst Tovarné
23. október 2018
Dňa 23.10.2018 sme sa zúčastnili Dňa otvorených dverí pri príležitosti Dňa PSK v Centre sociálnych služieb Ametyst v Tovarnom.

Priamo sme sa zapojili do aktivít, ktoré sú súčasťou ich denného režimu. Aktivity pre seniorov boli zamerané na rozvoj jemnej motoriky, pamäte, pohybových schopností. Taktiež sme sa zapojili do ručných prác, spoločenských hier a diskutovali sme na rôzne témy. Mali sme možnosť využiť naše teoretické vedomostí v praxi a zoznámiť sa s novými inovatívnymi metódami, ktoré sa využívajú v zariadení pri práci s klientom.

Súčasťou prehliadky zariadenia boli aj ukážky pracovnej terapie a fyzioterapie.

Ako poďakovanie za pozvanie sme pre seniorov namaľovali obraz, ktorí sme im venovali.

Odnášame si zo zariadenia pekné zážitky a rady prijmeme pozvanie aj v budúcom školskom roku.
 
Žiačky II.HB
 

 
Deň Prešovského samosprávneho kraja
23. október 2018
23.10.2018 bol v Prešovskom samosprávnom kraji výnimočným dňom. Po celom území sa konali rôzne akcie a Vihorlatské múzeum v Humennom si pre verejnosť pripravilo program pod názvom Brána múzea otvorená...

Pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR bol našim žiakom premietaný film V osídlach veľmocí, ktorému predchádzalo sprievodné slovo. Film krok za krokom odhalil dejiny od roku 1918, pripojenie Podkarpatskej Rusi k vznikajúcemu štátu, a najmä vyústenie mocenských hier v roku 1945.

Po videoprojekcii filmu riaditeľ múzea Mgr. Vasiľ Fedič žiačkam predstavil jedného z tvorcov pána Jána Lipinského, ktorý im povedal pár zaujímavosti o jeho tvorbe.

Nasledovala prehliadka umeleckohistorickej a sakrálnej expozície Humenského kaštieľa.

Záver dňa patril návšteve skanzenu, teda expozícii ľudovej architektúry a bývania. V drevenom kostolíku z Novej Sedlice návštevníci obdivovali zreštaurovaný ikonostas a oltár. Obdivovať sa však dali aj ďalšie budovy skanzenu, ktoré vystihujú charakter Horného Zemplína.

Imatrikulácia prvákov
22. október 2018
Dňa 22.10.2018 sa na v našej škole uskutočnilo slávnostné prijatie prvákov do stavu študentstva, ktoré zorganizovali žiačky II. HB.

 
Celý program sa niesol vo vojenskom štýle. Trochu sme sa obávali, že to bude ťažké, ale druháčky boli milé. Všetko sa začalo ešte v triede, keď nás prišli dievčatá so spevom „skrášliť“. Potom sme spoločne odpochodovali do spoločenskej miestnosti, kde trpezlivo čakali ostatní študenti. Usadili sme sa do prvých radov a začal sa program.

 
V úvode mal príhovor pán riaditeľ a po ňom sme začali plniť zaujímavé a celkom milé úlohy buď vo dvojiciach alebo trojiciach. Keďže išlo o „army“ imatrikuláciu, trestom za nesplnenie úlohy bolo urobiť výpady, sed-ľah a podobne. Neskôr nás postupne volali na pódium, aby sme zložili sľub. Sľúbili sme, že budeme vzornými žiačkami, že budeme robiť dobré meno škole, že prejavíme úctu učiteľom a že pre nás budú druháčky vzorom.

 
Sme rady, že si dievčatá z II. HB pripravili veľmi pekný program, že sme všetko bez ujmy zvládli, a tešíme sa na budúci rok, kedy budeme mať imatrikuláciu na starosti my.

 
M. Jakoubková, I.A
 
Exkurzia vo Vihorlatskej knižnici
5. október 2018

Žiačky I. A sa v piatok 5.10.2018 zúčastnili exkurzie vo Vihorlatskej knižnici v Humennom. Získali potrebné informácie o prevádzkovom poriadku knižnice, o možnostiach a pravidlách zapožičania kníh, o službách knižnice a upevnili si vedomosti o knižničnom systéme Slovenskej republiky. Zároveň si rozšírili vedomosti v rámci tematického celku získavanie a spracovanie informácií, ktorý práve preberajú na hodinách slovenského jazyka a literatúry.
Kurz ochrany života a zdravia
25. september 2018 - 28. september 2018
Od 25.09. do 28.09.2018 sa žiačky III.HB zúčastnili Kurzu ochrany života a zdravia v Malom Lipníku na Chate u Financa. Žiačky počas kurzu absolvovali zdravotnú prípravu, kde si osvojili základné zručnosti prvej pomoci. Ďalej získali vedomosti z oblasti civilnej ochrany a prakticky si vyskúšali nasadzovanie ochrannej masky CM4 a ochranného protichemického obleku. Oboznámili sa tiež aj so streľbou zo vzduchovky.

 
Počasie účastníčkam kurzu prialo, preto zvýšil čas aj na iné aktivity ako Self run, Night run, alebo maskovanie sa v prírode. Dievčatá si svoje vedomosti potom prakticky overili v Preteku zdatnosti.

 
Veríme, že si študentky z Malého Lipníka  odniesli veľa príjemných zážitkov a užitočných informácií, ktoré využijú vo svojom budúcom povolaní.
Road Show - O2 - Nenechaj sa odradiť
25. september 2018

Je prirodzené, že stredoškoláci majú množstvo otázok o živote, na ktoré chcú počuť odpovede od ľudí, ktorí sú im svojím príbehom blízki. My sme tú  možnosť dostali, pretože naša škola vyhrala návštevu Roadshow v podobe slušnej dávky motivácie.

 
Dňa 25.9.2018 k nám zavítali štyri známe osobnosti Slovenska, ale aj sveta, ambasádori Roadshow Moja story, tvoja story: Tomi KID Kovács, Laci Strike, Janka Schweighoferová (Travel Hacker), ale aj známy slovenský raper STRAPO.

 
Prvý sa nám predstavil svetoznámy boxer Tomi KID Kovács, ktorý si na úvod dal menší zápas s naším telocvikárom. Potom nám porozprával svoj príbeh a predstavil nám svojich dvoch zverencov. Raper STRAPO nám opísal svoj neľahký osud a Janka Schweighoferová (travelhacker) nám dala zopár užitočných rád ako cestovať po svete lacno. Laci Strike si dal Dance Battle s našimi dvoma spolužiačkami a tiež nám poradil ako sa nenechať odradiť. V závere sme mohli týmto osobnostiach anonymne klásť otázky a  nasledovala autogramiáda.

 
Hlavnou myšlienkou tejto „ROADSHOW“ bolo priblížiť stredoškolákom, že aj keď to v živote nie je úplne najľahšie, nikdy sa nemáme vzdávať, lebo nikdy nevieme, kedy sa na nás usmeje šťastie.
 
Ďakujeme O2 za toto stretnutie so skvelými ľuďmi.
Be-activ DAY
24. september 2018

 
Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Hlavnou témou kampane ostáva „#BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok.
 
Aj tento rok sa naša škola zapojila do tohto projektu. Všetky žiačky boli nadšené. Všetko sa odohrávalo na školskom dvore, kde mali prebiehať rôzne športové aktivity, ako štafeta a spoločne zatancovaný tanec Makarena.  
 
Prvou aktivitou bola štafeta, kde medzi sebou súperili jednotlivé triedy. Žiaľ, tento deň s nami počasie nespolupracovalo, preto sme všetko ukončili behom medzi kvapkami dažďa. Aj napriek tomu to bola zaujímavá akcia, pretože sme si uvedomili, že aj keď športovať sa niekedy zdá ťažké, vždy to má zmysel a vždy nám to pomôže. Sme veľmi radi, že nám to tento rok z časti vyšlo a budeme sa tešiť na ten nasledujúci.
Európsky deň jazykov
26. september 2018

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov si pre nás učitelia pripravili aktivitu s názvom „MISSION (IM) POSSIBLE“. V tejto aktivite sme sa mali rozdeliť do 4 až 5 členných skupín. Každá skupina dostala inštrukcie so  zaujímavými úlohami, ktoré bolo potrebné splniť do konca vyučovacej hodiny. Mali sme si vymyslieť meno skupiny a preložiť ho do jedného z európskych jazykov. Taktiež sme  museli vymyslieť a nakresliť nové logo Európskeho dňa jazykov. Logo muselo odrážať európsku kultúru (vlajky, slová, dátum európskeho dňa jazykov, prípadne krajiny). Ďalšou úlohou bolo odfotiť sa s logom na troch miestach v našej škole a na dvoch miestach pred školou. Fotky sme  uverejnili na facebookovej stránke našej školy. Táto aktivita bola veľmi zaujímavá a hravá.
Biela pastelka
21. september 2018

Opäť sme podali pomocnú ruku Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska tým, že naše žiačky v uliciach Humenného 21.9.2018 realizovali verejnú zbierku známu pod názvom Biela pastelka.
Táto verejná zbierka pomáha zlepšiť život tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii.  Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.
Sme radi, že sme  mohli pomôcť aj my.
Týždeň dobrovoľníctva
19. september 2018 a 20. september 2018

V stredu a štvrtok 19-20.9. 2018 sme sa zúčastnili dobrovoľníckej činnosti v Svete zdravia Humenné, ktorú v rámci Týždňa dobrovoľníctva organizovalo dobrovoľnícke centrum Krajší ň. Na začiatku nás s pravidlami dobrovoľníctva oboznámila  koordinátorka pani Janka Copková.

Naším hlavným cieľom bolo spríjemniť detským pacientom chvíle strávene v nemocničnom zariadení.  Pre detských pacientov sme mali k dispozícii rôzne spoločenské hry, knihy a pripravili sme si pre nich aj maľovanky, puzzle, hádanky a pexeso. Navštívili sme aj izbu s najmenšími detskými pacientmi, kde sme sa im snažili nahradiť rodičovskú lásku, ktorú im život nedoprial.

Pri odchode sme mali dobrý pocit z toho, že sme mohli aspoň na chvíľu stráviť s týmito deťmi čas a vyplniť im voľné chvíle v nemocnici. Deti nám dávali úsmevom najavo, že ich naša prítomnosť teší.  Dobrovoľníctvo sa nám veľmi páčilo a chceme vtom naďalej pokračovať.
Poďakovanie

Chceme sa poďakovať našej škole, že nám umožnila privyrobiť si cez leto v Nemecku. Pracovali sme v McDonald's v menšom mestečku v Lichtenfelse, kde sme nadobudli nove poznatky, skúsenosti a hlavne sme spoznali veľa nových ľudí, s ktorými udržiavame kontakty, aj keď sme už doma. Ďakujeme za túto pracovnú skúsenosť. Práca bola náročná, ale sa to oplatilo. Veríme, že tento dvojmesačný pobyt v Nemecku prispel k tomu, aby sme úspešne zvládli maturitnú skúšku z nemeckého jazyka

Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG >>2017>>www.aidastudio.sk

Návrat na obsah