2020/2021 - SSOŠ pedagogická EBG

Prejsť na obsah

2020/2021

Zo života školy

2020/2021

Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo
9. september 2020
66. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy sa konal z dôvodu opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 v obmedzenom režime. Z marca 2020 sa okresné kolo presunulo na 9. septembra 2020. Zrušili sa kategórie pre mladších a starších žiakov a súťažili len jednotlivci  v kategórii IV. A V.

 
Našu školu reprezentovali dievčatá z II. A a je potrebné vyzdvihnúť ich chuť pripravovať sa na súťaž  ešte v čase letných prázdnin. Ich úsilie napokon bolo ocenené aj umiestnením sa medzi troma najlepšími v okrese. S. Peťová sa v recitácii poézie umiestnila na 2. mieste a A. Ďuríková v recitácii prózy získala 3. miesto. K úspechu im blahoželáme!
Biela pastelka 2020
18. september 2020
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je organizátor verejnej zbierky Biela pastelka. Jej členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priatelia a príbuzní i rodičia nevidiacich a slabozrakých detí.

Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

Dievčatá z tretieho a štvrtého ročníka sa ako dobrovoľníčky zúčastnili tejto verejnej zbierky. Kvôli opatreniam súvisiacimi s ochorením COVID- 19 mali trochu sťažené podmienky, ale vzali to zodpovedne a snažili sa v uliciach Humenného poprosiť o dobrovoľný príspevok mnohých ľudí.

Našim žiačkám sa podarilo vyzbierať 473,37 €.
Európsky deň jazykov
26. september 2020
Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov oslavuje 26. septembra už od roku 2001.

Aj žiaci našej školy využili tento deň na to, aby sa oboznámili s európskymi jazykmi a zapojili sa do projektu, v ktorom mali opísať slávnu osobnosť hovoriacu viacerými jazykmi.

Študenti vytvorili jedinečne projekty, v ktorých si vyskúšali svoje jazykové ako aj výtvarné zručnosti.
DofE
5. október 2020
Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) je komplexný rozvojový program určený pre malých ľudí vo veku od 14 do 24.

Sme radi, že aj naše dve študentky – Nikola Varichajová zo IV.HB a Miroslava Gajdošová z III.A sa zapojili do tohto programu a po necelom roku úspešne ukončili tento program na bronzovej úrovni. Dúfame, že ich úspech povzbudí aj ďalších študentov, aby sa zapojili do tohto programu, ktorý ponúka mladým ľuďom rozvoj samostatnosti, vytrvalosti a osobného rozvoja.
Návrat na obsah