Vedenie školy a pedagogický zbor - SSOŠ pedagogická EBG

Prejsť na obsah

Vedenie školy a pedagogický zbor

O škole
Priezvisko a meno
Funkcia
Kontakt
Ing. Nikel Marek
zástupca zriaďovateľa školy
konateľ Európskych vzdelávacích stredísk pre povolanie a spoločnosť na Slovensku
koordinátor odborných stredných škôl EBG na Slovensku
048/611 1992Ing. Masica Tomáš
riaditeľ školy
0917 930 533
info@ebghe.sk
Priezvisko a meno
Funkcia
Kontakt
Mgr. Behún Peter učiteľ behun@ebghe.sk
PaedDr. Beňová Daniela učiteľka benova@ebghe.sk
Mgr. art. Feňová Katarína
koordinátorka pre prácu s mládežou
fenova@ebghe.sk
Mgr. Frištiková Silvia
učiteľka
výchovný poradca
koordinátor prevencie drogových závislostí
fristikova@ebghe.sk
PaedDr. Hajžušová Viera
učiteľka hajzusova@ebghe.sk
Mgr. Hanáková Monika
učiteľka
hanakova@ebghe.sk
Mgr. Hucovičová Veronika
učiteľka
vedúca predmetovej komisie
hucovicova@ebghe.sk
Mgr. Jurková Erika
učiteľka
jurkova@ebghe.sk
Mgr. Kokuľová Iveta
koordinátorka pre propagáciu školy
koordinátorka odbornej praxe

kokulova@ebghe.sk
Mgr. Masicová Dominika učiteľka masicova@ebghe.sk
Mgr. Olekšák Ján
učiteľ oleksak@ebghe.sk
Mgr. Sotáková Dominika učiteľka sotakova@ebghe.sk
PaedDr. Steranková Alena
učiteľka
sterankova@ebghe.sk
Mgr. Šestáková Ivana
učiteľka
koordinátorka pre maturitné skúšky
sestakova@ebghe.sk
Návrat na obsah