2023/2024 - ebghe.sk

Title
Prejsť na obsah

2023/2024

2023/2024
aktivity školy
23.10.2023
Čitateľský maratón

23. november 2023 sa niesol v znamení čítania a tvorenia. Opäť sa uskutočnilo projektové vyučovanie pod názvom Čitateľský maratón, do ktorého sa zapojili všetci žiaci školy.

Ako to už býva zvykom, najprv sa v jednotlivých triedach čítali knihy na povinné čítanie, potom sa vypracovávali úlohy v skupinách a napokon sa celá trieda zapojila do dramatizácie prideleného úryvku z čítanej knihy a tvorby piesne vystihujúcej obsah čítanej knihy.

Žiaci čítali tieto knihy: Ťapákovci, Keď báčik z Chochoľova umrie, Drak sa vracia a Kolíska. Novinkou z pridelených úloh v skupinovej práci bola tohto roku tvorba komiksu. Ostatné úlohy boli žiakom už známe, a to pojmová pyramída, mapa mysle, rozprávanie v prvej osobe o hlavnej postave diela, cinquain, zlepenie rozstrihaného obsahu prečítanej knihy.

Na záver tejto akcie sa jednotlivé triedy predviedli pred ostatnými žiakmi školy so svojou dramatizáciou a piesňou. Najviac zaujala dramatizácia žiakov II. A a svojou piesňou zapôsobila trieda IV. A.

8.10.2023
Športový deň

V spolupráci so školským parlamentom sa dňa 8.10.2023 uskutočnil športový deň.

Žiaci, rozdelení do družstiev, mali príležitosť zapojiť sa do rôznych športových disciplín a získať zaujímavé ceny.

Víťazom gratulujeme a športu zdar!  
26.9.2023
Európsky deň jazykov

Aj na našej škole každoročne podporujeme Európsky deň jazykov. Žiaci sa za pomoci projektovej práce snažia vyhľadať a zároveň naučiť informácie týkajúce sa iných európskych jazykov, ako aj samotných štátov, z ktorých tento jazyk pochádza. Tento rok žiaci vytvárali projekt, kde mali vytvoriť noviny píšuce o vybranom európskom jazyku, štáte a ich kultúre. Okrem toho, v rámci medzipredmetových vzťahov si žiaci precvičili aj publicistický štýl písania, a geografiu, ktorá je pri tejto projektovej práci veľmi dôležitá. Žiaci vytvorili zaujímavé, ale aj unikátne európske noviny.
12.9.2023 - 14.9.2023
Kurz ochrany života a zdravia

V čase od 12.9.2023 do 14.9.2023 sa žiaci 3.A zúčastnili kurzu ochrany života a zdravia v Uliči. Počas prvého dňa žiaci absolvovali niekoľko prednášok o podávaní prvej pomoci pri rôznych úrazoch, zlomeninách, dusení a podobne. Jednotlivé situácie si aj prakticky vyskúšali.

Druhý deň kurzu začal rannou ľahšou túrou na Vyhliadku Holice. Na tomto mieste žiaci v stanovenom čase zhotovovali v jednotlivých skupinách improvizované nosidlá, ktoré tiež po ukončení predstavili a prakticky predviedli, ako fungujú. V popoludňajších hodinách absolvovali prednášku o používaní plynových masiek a ochranných plášťov v prípade vyhlásenia núdzového stavu. Po prednáške si učitelia pre žiakov pripravili niekoľko  športových aktivít na miestnom ihrisku.

Žiaci získali nové zaujímavé a potrebné informácie a zároveň si z kurzu odniesli nádherné zážitky.
Kontakt:
Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG
Lesná 909/28
066 01  Humenné

+421 917 930 533
info@ebghe.sk
Sledujte nás na:
Ochrana osobných údajov // www.aidastudio.sk // 2023
Návrat na obsah