2023/2024 - ebghe.sk

Title
Prejsť na obsah

2023/2024

2023/2024
aktivity školy
11.4.2024
Turistika

Prvé teplé lúče jarného slnka sme využili naplno... Vybrali sme sa na 10 km túru. Naším cieľom bol partizánsky pamätník na vrchu Petočová.
25.3.2024
Dobre vedieť!

Šikovné žiačky zo žiackeho parlamentu pripravili pre ostatných žiakov už tradične školskú verziu obľúbenej televízne show "Dobre vedieť". Z každej triedy súťažili vybraní zástupcovia a ostatní povzbudzovali. Víťazom sa stala trieda IV.A.
22.2.2024
Plavecký kurz

V termíne od 20.2.2024 do 23.2.2024 sa žiačky II.A zúčastnili plaveckého kurzu.
6.2.2024
Lyžiarsky kurz

V termíne od 5.2.2024 do 9.2.2024 sa žiačky I.A zúčastnili lyžiarskeho kurzu vo Vyšných Ružbachoch.
2.2.2024
Turistická vychádzka

Koniec 1. polroka šk. r. 2023/2024 sme "oslávili" netradične, výstupom na Tri skaly.
21.12.2023
Nultý ročník medzitriedneho vianočného stolnotenisového turnaja

Žijeme nielen spevom, tancom a kreslením, ale aj športom.

21.12.2023 sa uskutočnil medzitriedny stolnotenisový turnaj medzi I.A a II.A triedou. Víťazi triednych kôl hrali zápasy proti učiteľom. Aj keď sa víťazmi stali tesne učitelia, odmena neminula nikoho.
20.12.2023
Odborná prax - výstupy

Súčasťou štúdia na našej škole je aj realizácia odbornej praxe v školskom klube detí a v materskej škole. Úlohou našich žiakov je riadne viesť jednu z organizačných zložiek.
19.12.2023
Rozdávanie radosti

Už tradične naši žiaci v čase Vianoc navštevujú domovy sociálnych služieb s peknou piesňou a milým slovom, aby potešili tých, ktorým často krát netreba k radosti a spokojnosti veľa. Nebolo tomu inak ani tento rok. Žiačky II.A si pripravili dramatické pásmo s vianočnou tématikou a niekoľko kolied.
12.12.2023
Hlinený dukát

Aj naši žiaci pomohli pri dobročinnej akcii.

12.12.2023 v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou v rámci zbierky vyzbierali viac ako 300 €, ktoré pomôžu ľuďom v núdzi.
23.10.2023
Čitateľský maratón

23. november 2023 sa niesol v znamení čítania a tvorenia. Opäť sa uskutočnilo projektové vyučovanie pod názvom Čitateľský maratón, do ktorého sa zapojili všetci žiaci školy.

Ako to už býva zvykom, najprv sa v jednotlivých triedach čítali knihy na povinné čítanie, potom sa vypracovávali úlohy v skupinách a napokon sa celá trieda zapojila do dramatizácie prideleného úryvku z čítanej knihy a tvorby piesne vystihujúcej obsah čítanej knihy.

Žiaci čítali tieto knihy: Ťapákovci, Keď báčik z Chochoľova umrie, Drak sa vracia a Kolíska. Novinkou z pridelených úloh v skupinovej práci bola tohto roku tvorba komiksu. Ostatné úlohy boli žiakom už známe, a to pojmová pyramída, mapa mysle, rozprávanie v prvej osobe o hlavnej postave diela, cinquain, zlepenie rozstrihaného obsahu prečítanej knihy.

Na záver tejto akcie sa jednotlivé triedy predviedli pred ostatnými žiakmi školy so svojou dramatizáciou a piesňou. Najviac zaujala dramatizácia žiakov II. A a svojou piesňou zapôsobila trieda IV. A.

8.10.2023
Športový deň

V spolupráci so školským parlamentom sa dňa 8.10.2023 uskutočnil športový deň.

Žiaci, rozdelení do družstiev, mali príležitosť zapojiť sa do rôznych športových disciplín a získať zaujímavé ceny.

Víťazom gratulujeme a športu zdar!  
26.9.2023
Európsky deň jazykov

Aj na našej škole každoročne podporujeme Európsky deň jazykov. Žiaci sa za pomoci projektovej práce snažia vyhľadať a zároveň naučiť informácie týkajúce sa iných európskych jazykov, ako aj samotných štátov, z ktorých tento jazyk pochádza. Tento rok žiaci vytvárali projekt, kde mali vytvoriť noviny píšuce o vybranom európskom jazyku, štáte a ich kultúre. Okrem toho, v rámci medzipredmetových vzťahov si žiaci precvičili aj publicistický štýl písania, a geografiu, ktorá je pri tejto projektovej práci veľmi dôležitá. Žiaci vytvorili zaujímavé, ale aj unikátne európske noviny.
12.9.2023 - 14.9.2023
Kurz ochrany života a zdravia

V čase od 12.9.2023 do 14.9.2023 sa žiaci 3.A zúčastnili kurzu ochrany života a zdravia v Uliči. Počas prvého dňa žiaci absolvovali niekoľko prednášok o podávaní prvej pomoci pri rôznych úrazoch, zlomeninách, dusení a podobne. Jednotlivé situácie si aj prakticky vyskúšali.

Druhý deň kurzu začal rannou ľahšou túrou na Vyhliadku Holice. Na tomto mieste žiaci v stanovenom čase zhotovovali v jednotlivých skupinách improvizované nosidlá, ktoré tiež po ukončení predstavili a prakticky predviedli, ako fungujú. V popoludňajších hodinách absolvovali prednášku o používaní plynových masiek a ochranných plášťov v prípade vyhlásenia núdzového stavu. Po prednáške si učitelia pre žiakov pripravili niekoľko  športových aktivít na miestnom ihrisku.

Žiaci získali nové zaujímavé a potrebné informácie a zároveň si z kurzu odniesli nádherné zážitky.
Kontakt:
Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG
Lesná 909/28
066 01  Humenné

+421 917 930 533
info@ebghe.sk
Sledujte nás na:
Ochrana osobných údajov // www.aidastudio.sk // 2023
Návrat na obsah