ebghe.sk

Title
Prejsť na obsah
Škola pre tých, ktorí chcú v živote niečo dosiahnuť...

DUÁLNE VZDELÁVANIE
Jedinečná kombinácia teoretického a praktického vyučovania.
ERASMUS+
Projekty zamerané na rozvoj praktických zručností a jazykových kompetencií.
MOTIVÁCIA
Štipendium pre žiakov od prvého ročníka a príspevok na vodičský preukaz.
Vitajte na stránkach našej školy
Školy, ktorá už od roku 2008 ponúka kvalitné vzdelanie v:
  • v 4-ročnom odbore 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo;
  • v 2-ročnom odbore 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo,
  • v 2-ročnom odbore 7518 Q špeciálna pedagogika.

Od roku 2020 je škola zapojená do systému duálneho vzdelávania, čo dáva žiakom jedinečnú príležitosť zdokonaliť sa v praktických zručnostiach potrebných pre získanie konkurenčnej výhody na trhu práce. Vďaka zapojeniu do systému duálneho vzdelávania žiaci získavajú od prvého ročníka štipendium, ktorého výška za celé štúdium môže byť až 1 400 €.

Škola sa pravidelne zapája do programov ERASMUS+, vďaka čomu majú žiaci príležitosť rozšíriť svoje zručnosti, načerpať nové skúsenosti a hlavne zdokonaliť svoje jazykové kompetencie.
Prečo študovať u nás?

Pripravujeme na prax - na život
Celé štúdium je zamerané na úspešné uplatnenie sa na trhu práce. Či sa už žiaci rozhodnú po skončení štúdia ísť do praxe, alebo pokračovať na vysokej škole, na obe možnosti sú kvalitne pripravení. Počas štúdia žiaci vykonávajú prax v materských školách a v školských kluboch detí, kde prepoja teóriu s praxou a získajú praktické zručnosti.
Orientácia na jazyky
Ovládanie cudzích jazykov je jedným zo základných predpokladov úspešnosti na trhu práce. Preto sa naši žiaci učia anglický a nemecký jazyk, aby mohli získať široké uplatnenie v celej Európskej únii. V oboch jazykoch sa žiaci zdokonaľujú prostredníctvom zahraničných exkurzií a stáži, prípadne prostredníctvom on-line vyučovania s partnerskými školami v Nemecku.
Podpora a rozvoj talentu
Vyučovacie hodiny sú koncipované tak, že obsahujú výtvarnú, jazykovú, pohybovú a hudobnú zložku s cieľom získať praktické zručnosti potrebné pre kvalitný výkon budúceho povolania. Talenty nielen rozvíjame, ale aj objavujeme a podporujeme.
Tvoríme úspešnú budúcnosť
Naši absolventi okrem kvalitného vzdelania a plnej kvalifikácie na výkon práce, získavajú aj pevné základy umožňujúce štúdium na akejkoľvek vysokej škole doma alebo v zahraničí. V prípade záujmu vieme absolventom pomôcť pri hľadaní práce v Nemecku.
Motivujeme
Škola plná žiakov je dobrá škola. Preto odmeňujeme tých, ktorí majú dobrý prospech a dochádzku. Žiaci majú možnosť získať štipendium, príspevok na autoškolu, za odmenu účasť na zahraničných projektoch a pod.
Kontakt:
Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG
Lesná 909/28
066 01  Humenné

+421 917 930 533
info@ebghe.sk
Sledujte nás na:
Ochrana osobných údajov // www.aidastudio.sk // 2023
Návrat na obsah