Dokumenty - ebghe.sk

Title
Prejsť na obsah

Dokumenty

Dokumenty
Rozvrhy hodín v šk. r. 2023/2024
Rozvrh hodín 2023/2024
7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
Rozvrh hodín 2023/2024
7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo - pomaturitné
Rozvrh hodín 2023/2024
7518 Q špeciálna pedagogika
INFORMÁCIE K TALENTOVÝM SKÚŠKAM - 4-ročné denné štúdium 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
Kritéria hodnotenia talentových skúšok v šk. r. 2023/2024
7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
Obsah talentových skúšok v šk. r. 2023/2024
7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
Kontakt:
Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG
Lesná 909/28
066 01  Humenné

+421 917 930 533
info@ebghe.sk
Sledujte nás na:
Ochrana osobných údajov // www.aidastudio.sk // 2023
Návrat na obsah