Prijímacie konanie - SSOŠ pedagogická EBG

Prejsť na obsah

Prijímacie konanie

Pre záujemcov > Pomaturitné štúdium
Informácie k prijímaciemu konaniu
7649 N - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
7518 Q - špeciálna pedagogika


PRIHLÁŠKA NA 2-ROČNÉ POMATURITNÉ ŠTÚDIUM

Vážení uchádzači o pomaturitné štúdium,

na tomto odkaze https://spsaebghe.edupage.org/ nájdete prihlášku na pomaturitné štúdium.

Prosíme o úplne a presné vyplnenie prihlášky.

Akceptujeme len prihlášky vyplnené v termíne od 1.2.2024 do 31.5.2024. Prihlášku nie je potrebné zasielať poštou.

Nesprávne, neúplne, nepresne vyplnené prihlášky NEBUDEME akceptovať.
7649 N - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo (2-ročné pomaturitné štúdium)
Termín zasielania prihlášok na štúdium
1.2.2024 - 31.5.2024
Spôsob zasielania prihlášok na štúdiumelektronicky
Podmienky prijatia na štúdiummaturitná skúška v akomkoľvek odbore
talentové skúšky
Obsah talentových skúšokhudobná, výtvarná, jazyková a pohybová zložka
Informácie o spôsobe a termíne konania talentových skúšok
začiatok júna 2024
Termín konania talentových skúšokkoniec júna 2024
Forma talentových skúšokprezenčná/dištančná podľa aktuálnej situácie
7518 Q - špeciálna pedagogika (2-ročné pomaturitné štúdium)
Termín zasielania prihlášok na štúdium
február - máj 2024
Spôsob zasielania prihlášok na štúdiumelektronicky
Podmienky prijatia na štúdiummaturitná skúška v pedagogickom odbore
Prijímacie skúškybez prijímacích skúšok
Návrat na obsah