Výchovné poradenstvo - SSOŠ pedagogická EBG

Prejsť na obsah

Výchovné poradenstvo

O škole
Odkazy na webové stránky, ktoré pomôžu rozhodnúť sa a získať prehľad o vysokých školách

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA NA VYSOKÚ ŠKOLU:
https://prihlaskavs.sk/sk/


INFORMÁCIE O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH:
http://www.vysokeskoly.sk/
https://www.portalvs.sk/sk/


PRIHLÁŠKA NA NÁRODNÉ POROVNÁVACIE SKÚŠKY:
https://www.scio.sk/nps/

TEST, KTORÝ VÁM ODPORUČÍ ODBOR:
http://www.vysokeskoly.cz/pruvodce-vyberem-skoly/

TEST MOJICH SILNÝCH STRÁNOK:
http://testmojeplus.cz/

REBRÍČEK NAJLEPŠÍCH VYSOKÝCH ŠKÔL V ČESKU:
                                  
INFORMAČNÝ SYSTÉM  O PRIEMERNÝCH ZÁROBKOCH:
https://www.trexima.sk/wp-content/uploads/2017/06/A5-ISPZ.pdf

INFORMÁCIE K MATURITNEJ SKÚŠKE


Užitočné kontakty


Linka detskej dôvery
Tel.: 0820 / 787878

Linka detskej istoty pri SV Unicef
denne 24-hodin
Tel.: 0820 / 112 112

Slovenská nádej dieťaťa (Detská linka záchrany)
denne od 14.00 - do 21.00 hod.
Tel.: 0820 / 121212

Krízové stredisko pre deti a mládež
Určené pre ohrozené, zneužívané a zanedbávané deti a mládež vo veku 6 až 18 rokov. Poskytuje sa tu psychologická starostlivosť maloletým s poruchami správania, s neskončenou prípravou na povolanie alebo ktorých výchova je vážne ohrozená alebo narušená. Zastihnete nás denne v čase od 9.00-17.30 hod.
Tel.: 02 / 62410575

Habio
Sociálne a kultúrne centrum pre homosexuálne a bisexuálne orientovaných mladých ľudí
Tel./Fax: 02 / 52492013

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencia

http://www.cpppap-humenne.sk/

Liga za duševné zdravie
https://www.dusevnezdravie.sk/

 
Návrat na obsah