Výchovné poradenstvo - SSOŠ pedagogická EBG

Prejsť na obsah

Výchovné poradenstvo

O škole


Odkazy na webové stránky, ktoré pomôžu rozhodnúť sa a získať prehľad o vysokých školách:

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA NA VYSOKÚ ŠKOLU:
https://prihlaskavs.sk/sk/


INFORMÁCIE O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH:
http://www.vysokeskoly.sk/
https://www.portalvs.sk/sk/


PRIHLÁŠKA NA NÁRODNÉ POROVNÁVACIE SKÚŠKY:
https://www.scio.sk/nps/

TEST, KTORÝ VÁM ODPORUČÍ ODBOR:
http://www.vysokeskoly.cz/pruvodce-vyberem-skoly/

TEST MOJICH SILNÝCH STRÁNOK:
http://testmojeplus.cz/

REBRÍČEK NAJLEPŠÍCH VYSOKÝCH ŠKÔL V ČESKU:
                                  
INFORMAČNÝ SYSTÉM  O PRIEMERNÝCH ZÁROBKOCH:
https://www.trexima.sk/wp-content/uploads/2017/06/A5-ISPZ.pdfPlánované besedy v školskom roku 2019/2020:
 
 
 1. ROČNÍK
 
Pre 1 .ročník sú plánované besedy na tieto témy:
-  Adaptačný proces a efektívne učenie
-  Povedz to priamo - prevencia agresivity
-  Prevencia závislosti
-  Nezamotaj sa v sieti - prevencia kyberšikanovania
 
 
 2. ROČNÍK
 
Pre 2 .ročník sú plánované besedy na tieto témy:
-  Ako sa utvára láska?
-  Vieme byť tolerantní?
 
 
 3. ROČNÍK
 
Pre 3. ročník sú plánované besedy na tieto témy:
-  Navigácia k povolaniu
-  Ako byť úspešný?
-  Prevencia obchodovania s ľuďmi

 
 4. ROČNÍK
 
Pre 4 .ročník sú plánované besedy na tieto témy:
-  Ako zvládnuť maturitu?
-  Prevencia obchodovania s ľuďmi

Besedy sa môžu podľa potreby doplniť alebo zmeniť.
 
Užitočné kontaktyLinka detskej dôvery
Tel.: 0820 / 787878

 
 
Linka detskej istoty pri SV Unicef
denne 24-hodin
Tel.: 0820 / 112 112

 
 
Slovenská nádej dieťaťa (Detská linka záchrany)
denne od 14.00 - do 21.00 hod.
Tel.: 0820 / 121212

 
 
Krízové stredisko pre deti a mládež
Určené pre ohrozené, zneužívané a zanedbávané deti a mládež vo veku 6 až 18 rokov. Poskytuje sa tu psychologická starostlivosť maloletým s poruchami správania, s neskončenou prípravou na povolanie alebo ktorých výchova je vážne ohrozená alebo narušená. Zastihnete nás denne v čase od 9.00-17.30 hod.
Tel.: 02 / 62410575

 
Habio
Sociálne a kultúrne centrum pre homosexuálne a bisexuálne orientovaných mladých ľudí
Tel./Fax: 02 / 52492013
 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencia

http://www.cpppap-humenne.sk/

 
Liga za duševné zdravie
https://www.dusevnezdravie.sk/

 
Návrat na obsah