Školský rok 2019/2020 - SSOŠ pedagogická EBG

Prejsť na obsah

Školský rok 2019/2020

Zo života školy

2019/2020

Exkurzia vo Vihorlatskej knižnici
8. október 2019
VIHORLATSKÁ KNIŽNICA plní funkciu verejnej univerzálnej knižnice a svoje služby poskytuje v zrekonštruovanej budove na Námestí slobody v Humennom. Pre širokú verejnosť pripravuje aj kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia, stretnutia, besedy s tvorcami kníh a významnými osobnosťami kultúrneho a spoločenského života na Slovensku.

Dňa 8.10.2019 žiačky 1.A knižnicu navštívili a rozšírili si vedomosti slovenského jazyka a literatúry v rámci tematického celku získavanie a spracovanie informácií. Mali možnosť porovnať svoje teoretické vedomosti o knižniciach s tým, čo im sprostredkovala pracovníčka knižnice. Mohli si pozrieť knihy, ktoré ich zaujímajú, alebo si vyhľadať informácie, ktoré potrebujú k štúdiu. Boli informované o chode knižnice a o službách, ktoré poskytuje.
Imatrikulácia
4. október 2019
Dňa 4.10.2019 nás žiačky II.A triedy slávnostne privítali na pôde školy a pripravili si pre nás rôzne zábavné, ale aj vedomostné aktivity.

Celá imatrikulácia sa niesla v príjemnej rodinnej atmosfére. Obávali sme sa, čo nás čaká, ale nakoniec sme sa výborne zabavili. Bolo veselo a zábavne sme pôsobili aj my, lebo nám naše tváre zdobili umelecké výtvory druháčok. Okrem rozličných súťaží a aktivít sme v pohode zdolali aj tresty za nezvládnuté disciplíny, lebo naše staršie spolužiačky boli k nám milosrdné.

Bol to príjemný zážitok , na ktorý nikdy nezabudneme.

Diana Varichajová, 1. A
BeActive day
27. september 2019
Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. V roku 2019 sa uskutočnil 5. ročník. Hlavnou témou kampane ostáva „BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok.

Táto akcia sa realizuje preto, lebo podľa prieskumu Eurobarometer z roku 2017 60% Európanov nikdy alebo len veľmi zriedka cvičí a venuje sa nejakému športu. Na základe výsledkov toho istého prieskumu 49% Slovákov vôbec necvičí ani nešportuje. Polovica Slovákov tak tejto životnej potrebe nevenuje žiadnu pozornosť.

Žiačky našej školy sa zapojili do európskej kampane a dňa 27.9.2019 sa snažili byť aktívne tým, že súťažili v štafetovom behu. Trošku sa zapotili, ale veríme, že pochopili, že pohyb je nielen vynikajúci prostriedok ako si upevniť a zlepšiť zdravie, ale je dobrý aj na krásu. Dúfame, že tak zapoja do svojho voľného času aj nejaký šport.

Víťazom sa stala trieda III. HB. Blahoželáme!
Európsky deň jazykov
26. september 2019
Podujatia súvisiace s Európskym dňom jazykov organizujú jednotlivé krajiny EU už od roku 2001 s cieľom podnietiť Európanov, aby sa učili viac jazykov, a tak prispeli k možnosti lepšieho porozumenia v rámci EU.

Tento zámer sme mali aj my na SSOŠP EBG v Humennom a 26.9.2019 sme sa zapojili do rôznych jazykových aktivít. Naše žiačky sa na chvíľu stali tajnými agentkami a snažili sa vyriešiť čo najviac jazykových úloh. Hľadali svoje najobľúbenejšie slová v cudzích jazykoch, počúvali cudzojazyčné piesne, písali svoje mená azbukou, riešili hádanky v cudzích jazykoch. Za zmienku určite stojí, že pokyny na plnenie úloh dostali v angličtine alebo nemčine.

Svoje splnené úlohy graficky znázornili a odprezentovali pred spolužiačkami.
Biela pastelka
20. september 2019

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka našej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii, keďže aj tohto školského roku dňa 20.9.2019 sa naše dievčatá ako dobrovoľníčky snažili v uliciach Humenného vyzbierať financie ľudí so zrakovým postihnutím.

 
Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.
Kurz ochrany života a zdravia
16. september - 19. september 2019
V polovici septembra sa žiačky III.HB zúčastnili Kurzu ochrany života a zdravia, ktorý sa konal v Malom Lipníku na chate u Financa. Absolvovali teoretickú aj praktickú prípravu z prvej pomoci a civilnej ochrany. Vyskúšali si hod granátom, ako aj zhotovovanie improvizovaných nosidiel alebo maskovanie v prírode.

Po absolvovaní všetkých prednášok si študentky otestovali svoje vedomosti  a zručnosti v záverečnej súťaži, kde v skupinách na jednotlivých stanovištiach museli správne zodpovedať na pripravené úlohy a prakticky predviesť nadobudnuté vedomosti. Počas kurzu sa žiačky zúčastňovali rôznych aktivít, ktoré si pre nich pripravili učitelia.

Dievčatá si z kurzu odniesli veľa príjemných zážitkov a spomienok, ale aj vedomostí a zručností, ktoré môžu využiť vo svojom budúcom povolaní.
Návrat na obsah