2014/2015 - SSOŠ pedagogická EBG

Prejsť na obsah

2014/2015

Zo života školy

Školský rok 2014/2015

25. - 26. jún 2015
Po stopách Jána Amosa Komenského

Dňa 25.6. – 26.6.  sa kolektív žiakov 2.HB, 3.HBC a 4.HB so svojimi učiteľmi Mgr. Lukášom Jeňom a PaedDr. Martinom Horečným vybrali po stopách Jána Amosa Komenského. Našou prvou zastávkou bola Bratislava, kde sme po celonočnom cestovaní z Humenného prešli významné pamiatky nášho hlavného mesta ako Bratislavský hrad, Dóm Sv. Martina, Modrý kostol, Michalskú bránu, Univerzitu Komenského a samozrejme sme neobišli ani známeho “Čumila”. Po celodennom putovaní Bratislavou sme sa presunuli na Senecké jazerá, kde sme večer strávili pri spoločnej “opekače” a spoločenskom programe.

Cieľom exkurzie bolo nielen osobne získať poznatky, ale i zozbierať autentické fakty o pôsobení a živote J.A.Komenského. Hneď druhý deň našou prvou zastávkou na Morave bolo Múzeum J.A.K v Uherskom Brode, ktoré patrí k navýznamnejším  svojho druhu. Fundovaný výklad sprievodkyne v múzeu, sprevádzaný autentickými predmetmi našich žiakov zaujal. Taktiež expozícia venovaná učiteľovi národov, ale aj najväčšia knižná zbierka, ktorá  po ňom ostala. Na Morave sme sa rozhodli prejsť miestami, po ktorých osobne Komenský kráčal, kde predpokladajú, že sa narodil a zároveň pôsobil. Záverečnými krokmi nášho putovania boli obce Nivnica a Komňa, kde sme sa spoločne odfotili pred krásnym súsoším v centre týchto dedín, ktoré symbolizujú “prítomnosť” Jána Amosa Komenského ako učiteľa národov.


16. jún 2015

Výchovný koncert Hudobná školička

Hrali, spievali, tancovali a hlavne prežívali nezabudnuteľné spoločné chvíle. Deti z MŠ Dargovských hrdinov a študenti SPSA EBG v Humennom.

V utorok 16.06.2015 prišli študenti našej školy a pedagógovia, Mgr. Jana Dobrančinová a Mgr. Lukáš Jeňo,  potešiť a predovšetkým naučiť deti z MŠ niečo o hudobných nástrojoch. Obojstranná, spontánna radosť detí bola výsledkom príjemnej a tvorivej atmosféry v škôlke, ktorú vytvorili naši hudobníci.

Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutia s deťmi, pri ktorých sa budúci pedagógovia učia pomocou hudby rozvíjať u detí všetky hudobné činnosti.

21. máj 2015
Rozlúčka v DSS


Dňa 21.5.2015 si žiačky 4. HAC (odbor: vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť a odbor: sociálno-výchovný pracovník) pripravili rozlúčku  - slávnostné ukončenie odbornej praxe v ZpS a DSS Mierová Humenné pre prijímateľov a zamestnancov tohto zariadenia.

V príhovore sa naše žiačky poďakovali všetkým prijímateľom  zariadenia, že mohli s nimi pracovať a zamestnancom, že im túto prax umožnili.

Riaditeľka PhDr. Džupinová taktiež  poďakovala žiačkam za prácu, ktorú vykonávali v zariadení a popriala im veľa úspechov do ich ďalšieho života.

Všetci sme si spolu posedeli pri šálke kávy, čaju a malom pohostení, ktoré pripravili naše žiačky.


14. máj 2015
Deň matiek v DSS


14.5.2015 sa uskutočnilo v ZpS a DSS Mierová ulica v spolupráci s MŠ Dargovských hrdinov, SPSA EBG Humenné a ZpS a DSS vystúpenie ku Dňu matiek.

Detičky potešili a spríjemnili štvrtkové dopoludnie prijímateľom básničkami, tančekom a krásnymi ľudovými piesňami.


5. máj 2015
Červený kríž - súťaž

Dňa 5.mája 2015 sa naše druháčky pod vedením Mgr. Dominiky Čižmárovej pokúsili zúročiť vedomosti, ktoré nadobúdali v priebehu školského roka na Územnej súťaži Družstiev prvej pomoci organizovanej Slovenským červeným krížom.

Súťaž prebiehala na pešej zóne Námestia slobody v Humennom v dopoludňajších hodinách. Okrem
žiakov stredných škôl sa pokúšali „zachrániť životy“ aj žiaci mnohých základných a materských škôl.

Po úspešnom zvládnutí testu mali naše žiačky preukázať zručnosti z oblasti prvej pomoci na piatich stanovištiach. Fingujúcim postihnutým poskytovali prvú pomoc pri zlomeninách, šoku, krvácaní, bezvedomí, zastavení dýchania.


Po sčítaní bodov boli vyhlásené napoludnie výsledky. Blahoželáme našim druháčkam k diplomu a reprezentácii školy
.


30. apríl 2015
Exkurzia  v HaZZ v Humennom


Štvrtok 30.4.2015 sme sa zúčastnili exkurzie HaZZ v Humennom. V úvode nám hasiči priblížili zaujímavosti z histórie, neskôr sme mali možnosť obzrieť si ich vozidlá a taktiež sme mohli byť pri tzv. cvičení, kde sme videli  hasičov v „akcii.“
Najviac nás všetkých zaujala tréningová budova JAKUB , ktorej vonkajšie steny tvorila klasická bytovka s oknami a balkónmi, horolezecká stena a potrubie v priemysle.

        Denisa Ficková I.HB        

28. apríl 2015
Štúrov Zvolen


Dňa 28.04.2015 sa vo Vihorlatskom osvetovom stredisku v Humennom uskutočnilo regionálne kolo rétorickej súťaže Štúrov Zvolen.

Poslaním súťaže je formovanie vzťahu mladých ľudí k rodnému jazyku, rozvíjanie verbálno-komunikačných schopností mládeže, skvalitňovanie ich rečového prejavu, vyhľadávanie talentovaných žiakov, rozvíjanie ich nadania, vytvorenie konkurenčného prostredia na vzájomné porovnávanie svojich schopností.

Najväčšie zastúpenie v súťaži mali žiaci z kategórie základných škôl. Výkony súťažiacich hodnotila odborná porota tvorená pedagógmi , ktorých menoval vyhlasovateľ súťaže. Ako prvé boli prezentované doma pripravené úvahy alebo výklady. Po krátkej prestávke si žiaci vyžrebovali novú tému a mohli si vybrať slávnostnú reč, kultúrno-spoločenský prejav alebo agitačný prejav. Aj napriek krátkemu času na prípravu sa žiaci s nadšením zhostili tejto úlohy. Naša žiačka Štefánia Orlejová z II.HB si vyžrebovala slávnostný prejav, ktorý podala excelentne. Po dlhej porade sa porota zhodla na výsledkoch súťaže a vyhlásila výhercov. Štefánia skončila na krásnom druhom mieste. Blahoželáme!

27. marec 2015
37. ročník SOČ krajské kolo šk. rok 2014/2015


Dňa 27.3.2015 sa na Spojenej škole v Prešove  uskutočnil 37. ročník stredoškolskej odbornej činnosti  - krajské kolo, ktorého sa zúčastnila aj naša žiačka 3. HBC Veronika Šotterová . Súťažila v odbore č. 17
pedagogika, psychológia, sociológia.  Ďakujeme jej za úspešné reprezentovanie našej školy  a prajeme veľa úspechov do ďalšej tvorivej činnosti.


26. marec 2015
H/AMFO ROBERTA SPIELMANNA 2015


AMFO je najstaršia a najprestížnejšia postupová súťaž v oblasti neprofesionálnej  fotografickej tvorby na Slovensku. V súčasnosti prebieha jej 43. ročník.

Vo štvrtok, 26. marca 2015, o 15.00 hod. vo VOS v Humennom prebehlo vyhodnotenie aktuálneho ročníka súťaže a otvorenie výstavy diel ocenených a postupujúcich autorov.

Katka Macková sa súťaže zúčastnila na základne podnetu a konzultácií PaedDr. Martina Horečného niekoľkými snímkami z oblasti emotívnej fotografie, v kategórii čiernobielej aj farebnej fotografie.

Hneď pri svojej prvej verejnej prezentácii bola Katka ocenená odbornou porotou. Do výstavy najlepších fotografií bola zaradená aj práca Dominiky Goffovej z III.HB, ktorá bola v tejto súťaži ocenená pred 2 rokmi.

Zaujímavosťou je, že v kultúrom programe vernisáže vystúpil ako hosť náš učiteľ Mgr. Lukáš Jeňo so svojou žiačkou.

Ďakujeme za reprezentáciu školy korunovanú cenou, gratulujeme a dievčatám držíme palce v ďalších výtvarných počinoch.

20. - 22. marec 2015
Sústredenie speváckeho zboru Domaša 2015

Dňa 20.
22.3.2015 sme sa zúčastnili sústredenia speváckeho zboru v rekreačnej oblasti Domaša - Chata Dobrá pod vedením organizátora Mgr. Lukáša Jeňa, hlasového pedagóga Mgr. Jozefa Jeňa a PaedDr. Martina Horečného.

Deň 1.

Odchádzali sme o 7:30 z Humennéno. Po príchode na chatu nás pedagogický dozor  ubytoval. Po privítaní  našimi učiteľmi sme začali intezivne pracovať na tom, kvôli čomu sme sa stretli a to prehĺbenie speváckych zručností a nácvik nového repertoáru.  Pán učitel Jožko Jeňo viedol hlasovú rozcvičku a jeho kolega Martin Horečný sa staral o naše pohodlie a dobrú náladu. Po hlasovej rozcvičke sme začali s intenzívnym nácvikom, pričom sme sa rozdelili do skupín podľa hlasov. Nebolo to však také ľahké, ako sa zdalo, a netrvalo to ani hodinku, ako to býva v pondelky na krúžku zboru. Pomedzi to sme mali hlasové prestávky,  ktoré trvali približne 30 minút.

Vzhľadom na to, že v piatok 20.3.2015 bolo aj zatmenie slnka, nenechali sme si to ujsť.

O 13:20 nás očakával ,,veľmi výdatný obed“ - vyprážaný syr s hranolčekmi, po ktorom sme sa vrátili ku spevu. Spievali sme do 18:30 aj s prestávkami. Potom nasledovala večera a voľný program plný česko-slovenských hitov, hudby, smiechu. Myslím si, že sme sa všetci super bavili. Pred spaním pedagogický dozor vykonal kontrolu  izieb a popriali nám dobrú noc
J.  

Deň 2.

Po raňajkách sme ako inak začali nacvičovať dalšie skladby. Tento deň bol o  niečo výnimočnejší ako ten predchádzajúci. Po hlasovej rozcvičke sme sa tešili,  že sme dostali do rúk nové piesne, ako ,,Bodaj by vás“, Libertango... a iné... Rozdelili sme sa a každý nacvičoval svoje. To by ešte  nič nebolo, ale ako náhle sme to spojili, tak to  bola.... hotová katastrofa J Obdivujem nášho pána učiteľa  Mgr. L. Jeňa, koľko mal  trpezlivosti pri nácvikoch s týmto stále sa vyvíjajúcim zborom. Po týchto piesňach nasledovali ďalšie a ďalšie. Večer sa  opäť niesol v duchu  zábavy, spevu a oddychu.

Deň 3.

Posledný deň. Pre niekoho deň radosti a pre niekoho deň smútku. Odchod pol plánovaný o 14:00hod. Do tohto času sme sa stihli naraňajkovať, zopakovať si všetky nacvičené skladby a naobedovať sa. Po rekapitulácii  a obede sme sa rozpŕchli do svojich izieb a dávali sme ich do pôvodného stavu, ako sa patrí.

Je mi ľúto, že takéto sústredenie sa zorganizovalo až na konci môjho štúdia, pretože nácviky boli intenzivnejšie a uvoľnenejšie. Kolektív stmelený a atmosféra počas celého víkendu výborná ! Spravili sme prácu, ktorá inak u nás trvá aj 10 pondelkov počas krúžku, čo je veľmi dobré a úžasné, pretože  toto sústredenie spestrilo náš repertoár na rok 2015. Verím, že takáto akcia nebola  moja posledná.  Odniesli sme si nové zážitky, niektoré aj nové priateľstvá, ale hlavne sme sa naučili nové skladby a získali zopár cenných rád, ktoré posunuli naše spevácke zručnosti o level ďalej. Ešte raz sa chcem veľmi pekne poďakovať našim pedagógom (Jeňo L., Jeňo J., Horečný M.), ktorí obetovali svoj voľný čas pre umelecký rozvoj svojich študentov.


Zlatica Konfederáková (IV.HB)


12. marca 2015
Tréning pamäte

V spolupráci SPSA EBG Humenné so Zariadením pre seniorov a domovom sociálnych služieb na Mierovej ulici v Humennom a MŠ Dargovských hrdinov Humenné sa dňa 12.3.2015 uskutočnil na pôde materskej školy trojgeneračný tréning pamäte, ktorý prebiehal pod vedením ergoterapeutky Zps a DSS p.Iriny Hajdučkovej. Zúčastnilo sa ho dvadsať detí 5.triedy MŠ, traja prijjímatelia-seniori zo zariadenia a naše žiačky.

Tréning je súčasťou praktickej prípravy našich žiakov v odbore sociálno-výchovný pracovník a teraz si to prvýkrát vyskúšali aj žiačky IV.HA odboru vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť. Všetci zúčastnení preukázali šikovnosť, zručnosť, dobrú pamäť a vytvorili príjemnú atmosféru.

Tréning pamäte je zameraný na aktivizáciu a rozširovanie kapacity krátkodobej pamäti.  Prvým krokom k tréningu pamäte je teda koncentrácia. Našu pozornosť každú minútu rozptyľuje mnoho vecí, čo veľmi škodí procesu pamätania. Každé sedenie začíname cvičením koncentrácie… Schopnosť koncentrácie sa znižuje so stúpajúcim vekom. Dieťa si zapamätá, aj keď nechce. Koľkokrát sa vám stalo, že ste niečo utrúsili medzi rečou a vaša ratolesť vám to pripomenula o dva dni neskôr? Na niečo podobné by starší človek už musel vynaložiť oveľa viac energie.  

Prečo treba pamäť trénovať?
Ak ju nezaťažujeme, znižuje sa naša schopnosť koncentrácie, viac sa prejavuje zábudlivosť, nedokážeme počas rečového prejavu nájsť správne slová a pod. Vhodnými cvičeniami možno udržiavať a rozvíjať rozumové schopnosti.

Čo je obsahom tréningu pamäte?

Trénovanie pamäte obsahuje celý rad mnemotechník - techník ukladania údajov do pamäti, ktoré kompenzujú jej nedokonalosť a rôzne kognitívne cvičenia, ako sú:

 • cvičenia pozornosti,

 • cvičenia zmyslového vnímania,

 • psychomotorické cvičenia,

 • logické úlohy,

 • grafomotorické úlohy,

 • cvičenia krátkodobej pamäti,

 • cvičenia využívajúce dlhodobú pamäť.17.2. - 20.2.2015
Plavecký kurz 2.HB

Tento týždeň sa niesol v znamení "terapia šokom", čo pre 2.HB znamenal plavecký kurz, ktorý viedli Mgr. P. Behún a Mgr. D. Čižmárová.

Niektorí z nás plávať vedeli, iní si vyskúšali, aký je život pod vodou krásny. V prvý deň sme sa učili plávať základným plaveckým spôsobom, čo sú prsia, v druhý deň sme si vyskúšali ďalšiu plaveckú techniku, t.j. kraul, pri ktorej sme tiež nezaháľali. Naše plavecké výkony boli rôzne, ale robili sme, čo sme mohli. Ostatné dni sme zachraňovali životy unaveným plavcom a topiacim sa. Naučili sme sa ako podať prvú pomoc a čo robiť po vytiahnutí topiaceho sa z vody. Polovica z nás by to vzdala už na pol ceste za topiacim sa, ale snaha a chuť niekoho zachrániť bola silnejšia.

Dôkazom, že sme to úspešné zvládli, sú aj tieto fotky.

20.2.2015
Vansovej Lomnička

Krása slova mala opäť hlavnú úlohu 20.februára 2015 vo Vihorlatskom osvetovom stredisku v Humennom. Konalo sa totiž okresné kolo 48. ročníka festivalu umeleckého prednesu poézie a prózy žien Vansovej Lomnička.

Cieľom súťaže bolo podporovať a zachovať dlhodobú tradíciu súťaže, poukázať na dôležitý význam každodenného používania spisovnej slovenčiny, pestovať úctu a lásku k ženám a v neposlednom rade spojiť mladosť so skúsenosťami staršej generácie.

Súťažilo sa v troch kategóriách a v kategórii od 16 do 25 rokov našu školu reprezentovala Terézia Misárová z I.HB a Veronika Šotterová III.HBC. Dievčatá aj napriek precítenému prednesu síce nepostúpili, ale odniesli si nezabudnuteľné umelecké dojmy z recitácie starších súťažiacich a získali zaujímavé knihy od Únie žien Slovenska a mesta Humenné.

Mgr. Kokuľová Iveta

17.2.2015
Divadelné predstavenie - Košice

Dňa 17.2.2015 sme si obohatili svoj kultúrny život návštevou divadelného predstavenia v Štátnom divadle Košice.

Videli sme ľudovú veselohru Ženský zákon od známeho slovenského dramatika Jozefa Gregora Tajovského v podaní Spišského divadla. Ľúbostný príbeh Miška a Aničky, ktorí musia vo svojej láske prekonávať prekážky v podobe mamonárstva a malomeštiactva, bol realizovaný v spišskom nárečí.

Inscenácia ocenená „Výročnou cenou Slovenského literárneho fondu za rok 2015“ nás všetkých očarila nielen príbehom o zásnubách mladých a hneve starých, ale aj výkonmi hercov, hlavne predstaviteľky Mary Maleckej v podaní herečky Márie Brozmanovej.

Naše zážitky boli ešte umocnené príjemným prostredím, pretože historická budova Štátneho divadla v Košiciach už sama o sebe navodzuje slávnostnú atmosféru.


Mgr. Kokuľová Iveta


10.2.2015
Reminiscenčná terapiaDňa 10.2.2015 sa v ZpS a DSS Mierová Humenné uskutočnila Reminiscenčná terapia  - aktivizačná a validačná liečba, ktorá využíva zachovanú dlhodobú pamäť klienta a  jeho vybaviteľné spomienky túto pamäť aktivizujú. Cieľom je zlepšenie mentálneho stavu klienta, zlepšenie komunikácie s klientom a odstránenie alebo aspoň zmiernenie ťažkostí  chorého človeka.

Žiačky našej školy, odbor: sociálno-výchovný pracovník, 3. HC a 4. HC sa aktívne zapojili do prípravy a realizácie tejto aktivity spolu s p. Hajdučkovou (ergoterapeutka zariadenia) a p. Mgr. Krikunovovou (sociálna pracovníčka zariadenia).

Mgr. Vasilcová Jana

9.2. - 13.2.2015
Lyžiarsky kurz

Od 9.2. 13.2.2015 sme sa my, prváčky, zúčastnili lyžiarskeho výcviku pod vedením Mgr. P. Behúna, Ing. T. Masicu a Mgr. J. Jeňa. Absolvovali sme ho v Malom Lipníku, ktorý je vzdialný 20 km od Starej Ľubovne a bývali sme v Chate U Financa. Väčšina z nás tam išla s obavami, že sa zraníme, keďže sme ešte nevedeli lyžovať.

Hneď v pondelok po príchode na chatu sme sa po obede vybrali na svah. Lyžiari si v momente prišli na svoje. Tí, čo dovtedy nevedeli lyžovať, sa od obúvania do lyžiarok, cez zapínanie sa do lyží pomaličky ale isto učili ako na to, samozrejme so všetkým, čo k tomu patrí: prvé zdolanie svahu na zadku, pristátie v kope snehu či v lesíku...

V utorok po raňajkách zdolali svah aj prví šikovní „už lyžiari“. Najväčší problém im robilo „sadanie“ na kotvu, no po pár pádoch to všetci zvládli ľavou zadnou. Večer sme si spríjemnili pripravovaním a  neskôr aj prezentovaním básničiek, pesničiek a rapu o lyžiaraku. Dokonca aj učitelia zostali z nášho talentu prekvapení.

Na stredu sme sa tešili azda najviac. Čakalo nás večerné lyžovanie. Do obeda sme svah zdolali už všetci a to dokonca s úsmevom na tvári a bez zranenia. Večerné lyžovanie a zážitky z neho sú na nezaplatenie. Po ňom sme si spríjemnili čas zdramatizovaním tém: Vodník, Červená čiapočka, Popoluška, Soľ nad zlato alebo O medovníkovom domčeku. Opäť sme svojím hereckým výkonom prekvapili učiteľov. Po zábavnej hodinke nás čakala diskotéka.

Vo štvrtok doobeda sme na svahu mali súťaže a voľné lyžovanie a poobede boli na svahu karneval. Každý mal masku a niektorí boli až na nespoznanie. Večer pri zhodnotení celého lyžiarskeho výcviku boli ocenení tí najlepší lyžiari zo skupiny lyžiarov a aj zo skupiny „už“ lyžiarov. Potom nás čakalo veľké fotenie a diskotéka. Po nezabudnuteľnom týždni nasledovalo  znova veľké balenie a upratovanie izieb.

Aj keď sme sa poniektoré vrátili domov choré, na zážitky z lyžiaraku len tak rýchlo nezabudneme.


Denisa Ficková


28.1.2015
SOČ - školské kolo

Dňa 28.1.2015 sa uskutočnilo školské kolo stredoškolskej odbornej činností (SOČ), ktorá má na našej škole už niekoľkoročnú tradíciu a rieši ju spravidla vždy tretí ročník. V tomto školskom  roku sa toho zhostila III.HBC.

Výkony žiačok posudzovala odborná porota, ktorá rozhodla o postupe víťazky do krajského kola. Členmi poroty boli Mgr. J. Vasilcová, Mgr. D. Čižmárová a PaedDr. M. Horečný.

Po zaujímavých prezentáciách žiačok do krajského kola postúpila Veronika Šotterová so svojou prácou na tému: Spievankovo ako pomoc pri výučbe anglického jazyka v materskej škole.

Víťazke blahoželáme a prajeme veľa úspechov na krajskom kole. Ostatným súťažiacim ďakujeme za účasť  a povzbudzovanie.


27.1.2015
Hviezdoslavov Kubín - školské kolo


V utorok 27.1.2015 sme sa započúvali do slov básnikov a prozaikov prostredníctvom umeleckého prednesu v školskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín. Nielenže sme si vychutnali svojské precítenie rôznych umeleckých textov, ale mali sme aj prehliadku slovenskej a svetovej literatúry.
Každá trieda mala v súťaži svojich zástupcov. Prednesy ôsmich súťažiacich ohodnotila porota v zložení Mgr.I.Kokuľovej a Mgr.I.Polakovej, pričom si všímala výber textu, porozumenie textu, zvládnutie vybranej predlohy z hľadiska recitácie i celkový dojem.
Recitátorky prejavili pozoruhodné schopnosti v prezentácii prednesov, a preto našu školu budú zastupovať v regionálnom kole Hviezdoslavovho Kubína a v súťaži Vansovej Lomnička.
Výsledky školského kola:
Poézia
1.miesto
Michaela Semačová, II.HB
2.miesto
Dominika Goffová, III.HBC
3.miesto
Gabriela Šutajová, IV.HAC

Próza
1.miesto
Veronika Šotterová, III.HBC
2.miesto
Terézia Misárová, I.HB
3.miesto
Štefánia Orlejová, II.HB

Čestné uznanie za najkrajší prednes a prezentáciu školy v súťaži Timravina studnička dostala Eva Horkuličová zo IV.HB.

17. 01.2015
Novoročný koncert Speváckeho zboruChrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom

28.12.2014
Spevácky zbor súčasťou svätej omše


28.12.2014 Spevácky zbor našej školy sa opäť ocitol v Kostole sv. košických mučeníkov v Humennom, kde svojím spevom spríjemnil svätú omšu spolu so zborom spomínaného kostola. Omša bola odvysielaná v priamom prenose televíziou LUX.

19.12.2014
Florbalový turnaj

Ďalší ročník Medzitriedneho florbalového turnaja je za nami. Ním sme si všetci spríjemnili posledný deň v škole v tomto kalendárnom roku. Niektorí zo všetkých síl bojovali na ihrisku a iní zo všetkých síl povzbudzovali.

Každú triedu zastupovalo jedno družstvo najlepších hráčok a vo vzájomných zápasoch sa napokon rozhodlo o víťazovi.  Od začiatku sa rysovalo ako najlepšie družstvo prváčok, čo sa napokon aj potvrdilo. Aj keď mali prváčky rovnaký počet bodov ako druháčky, vo vzájomnom zápase boli lepšie.

Putovný pohár  z rúk minuloročných víťazov II.HB získalo družstvo I.HB. Blahoželáme!

Ďakujem organizátorovi súťaže Mgr. Petrovi Behúnovi za perfektnú akciu.

18.12.2014
Súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu

18.12.2014 sa v škole opäť dostala do popredia fantázia, kreativita a zručnosť posledných troch hodinách sa strihalo, lepilo, maľovalo a zdobilo.  Všetci sa pustili s chuťou do výzdoby tried. Po hodine sa v triedach objavili snehové vločky, snehuliaci, vianočné stromčeky, ozdobené vetvičky vianočnými guľami a dekoráciami, dokonca súvislá snehová prikrývka a niekde sa  vyskytli aj prichystané darčeky.

Bolo pekné, že sa zapojili všetci spolužiaci v jednotlivých triedach, pretože sa  upevnili kamarátske vzťahy pri spoločnej práci, a aj keď víťaz môže byť len jeden, predsa mali radosť  všetci pre navodenú atmosféru  blížiacich sa sviatkov.

Aj napriek krásnej výzdobe vo všetkých triedach, kde sa prejavili zaujímavé ale aj vtipné nápady v skrášľovaní učební, sa na prvom mieste umiestnila trieda IV.HB. Rozhodla o tom trojčlenná porota v zložení organizátorky súťaže Mgr. D.
Čižmárovej a Mgr. A. Sterankovej a Mgr. J. Vasilcovej.

18.12.2014
Vianočný koncert

Dňa 18.12.2014 v Kostole sv. Mučeníkov v Humennom sa uskutočnil koncert, ktorý nám pripomenul prichádzajúce sviatky.

Po úvodnom príhovore zástupcu riaditeľky školy Ing.Tomáša Masicu svojím spevom spríjemnil  vianočné chvíle zbor Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie EBG v Humennom pod vedením Mgr. Lukáša Jeňa. Žiačky sa predstavili krásnym zborovým spracovaním vianočných piesní, či už slovenských alebo zahraničných kolied,  ale aj sólovým spevom. Pod vedením Mgr. Jany Dobrančinovej si žiačky pripravili aj klavírne skladby, ktoré boli príjemným spestrením podujatia.

Niektoré piesne boli doprevádzané husľami,  saxofónom, ale aj klavírom pre ešte väčší hudobný zážitok.

Stredoškoláčky sa na tento koncert pripravovali svedomito aj  so zborovým hlasovým poradcom Mgr. Jozefom Jeňom. Krásny plagát, ktorý oboznamoval ľudí o tejto akcií a zdobil vchod do kostola, zhotovil PaedDr. Martin Horečný,  učiteľ a výtvarník na tejto strednej škole.

Budúce učiteľky ukázali svoj talent a svojím spevom pomohli dobrej veci,  keďže tento druhý ročník vianočného koncertu sa niesol v charitatívnom duchu. Svojim dobrovoľným príspevkom  návštevníci prispeli  združeniu MOTÝĽ, ktoré pomáha
už viac ako 10 rokov pomáha zdravotne a mentálne postihnutým deťom.

Táto nádherná akcia dopadla na výbornú. Zbor  podal excelentný spevácky výkon a program  
tohto podujatia v každom z nás prebudil to nádherné čaro Vianoc.

Pevne verím, že na budúci rok sa pri tejto príležitosti stretneme opäť, pretože je krásne v dnešnej uponáhľanej dobe vyčariť  ľuďom úsmev na tvárach, zahriať im srdcia krásnymi tónmi a melódiami a skrášliť tak to čaro najkrajších sviatkov v roku.

Predseda
žiackej školskej rady SPSA EBG: Diana Baníková

18.12.2014
Krabica odložených kníh

Milí knihomoli a budúci knihomoli!

Napriek tomu, že knihy nedokážu predbehnúť súčasné populárne médiá a aj knihy majú svoje elektronické verzie, rozhodli sme sa, že to skúsime aj s klasikou.

Vedľa vianočného stromčeka sme umiestnili farebnú krabicu. Je to Krabica odložených kníh, do ktorej môžete odkladať knihy, ktoré ste už prečítali, ktoré už viac nepotrebujete...

Ale dúfate, že niekomu inému dokážu urobiť
radosť.

Ak nájdete v krabici knihu, ktorá urobí radosť vám, pokojne si ju zoberte, prečítajte a posuňte iným.

V krabici nájdete knihy rôznych žánrov od rozprávok až po odborné. Je len na vás, aké knihy to budú.

Tak do vymieňania a do čítania
... :o)

16.12.2014
Vianočný koncert v DSS Mierová

V predvianočnom období sa dievčenský spevácky zbor a sóloví interpreti SPSA EBG v Humenom predstavili v ZpS a DSS Mierová Humenné a DSS Slnečný dom pekným vystúpením, na ktorom odzneli nádherné vianočné koledy, sakrálne a gospelové piesne obohatené klavírnymi a husľovými skladbami. Dievčatá precítene zaspievali piesne v rôznych jazykoch, čím verne vystihli hlavnú podstatu hudby, v ktorej nie je dôležitá reč ale tóny.

Trojica učiteľov hudobného odboru spojila svoje vedomosti a schopnosti, aby aj takýmto spôsobom motivovali a prezentovali dievčatá nielen na pôde školy, ale aj verejnosti. Dirigentskej taktovky sa úspešne ujal Mgr. Lukáš Jeňo, ktorého hlasovým poradcom je Mgr. Jozef Jeňo a
korepetítorkou Mgr. Jana Dobrančinová. Pedagógovia aj študentky tak mohli spoločne prežívať chvíle, ktoré svojím spevom a hraním rozdávajú. Nejednej speváčke sa počas vystúpenia zaleskli slzy v očiach pri pohľade na dojatých prijímateľov sociálnych služieb. Vidieť v tvárach týchto ľudí radosť je najväčším potešením pre tých, ktorí im prišli odovzdať svoje hudobné posolstvo.

Srdečná vďaka patrí aj vedeniu spomínaných DSS a Mgr. J.Vasilcovej a Mgr. J.Jeňovi, že prišli s dobrým nápadom a umožnili vytvoriť podmienky na tieto milé a láskyplné podujatia.

Mgr. Jana Dobrančinová9.12.2014
Olympiáda z cudzích jazykov


Školské kolo olympiády z anglického a nemeckého jazyka sa konalo v priestoroch školy dňa 9.12.2014 pod vedením Mgr. Ivany Polakovej a Mgr. Aleny Sterankovej.

Preverili sme vaše vedomosti z angličtiny a nemčiny a dopadlo to takto:

Nemecký jazyk
                                                   Anglický jazyk

1. Margita Bogdanová IV.HAC
                         1. Alexandra Korucová, IV.HB
2. Diana Lukačová I.HB
                                     2. Dominika Karchová, IV.HB
3. Denisa Ficková I.HB
                                      3. Ivana Korucová, I.HB


Blahoželáme!

5.12.2014
Mikuláš v materských školách

Dňa 05.12.2014 študenti SPSA EBG v Humennom už po druhýkrát navštívili deti humenských materských škôl, aby im v prestrojení Mikuláša a jeho pomocníkov odovzdali okrem sladkostí aj milé a úsmevné slovo.Deti potešili nielen peknými básničkami, vinšovačkami, pesničkami, ale aj hrou na husliach, klavíri, gitare a zobcovej flaute.Pod pedagogickým vedením Mgr. J.Dobrančinovej sa študenti na svoje mikulášske vystúpenia zodpovedne pripravovali a vo vzájomnej spolupráci vymýšľali scenáre, ktoré upraovali a zdokonaľovali.

Deti z MŠ na Ul.Dargovských hrdinov, Třebíčskej, Mierovej, Tyršovej, Družstevnej, Partizánskej, Štefánikovej a Súkromnej materskej školy Aura v Humennom tak mohli spoznať nezbedných ale sympatických čertíkov, milých anjelikov a dobrého, štedrého Mikuláša. Spontánna a úprimná reakcia detí bola tou najkrajšou odmenou pre všetkých účinkujúcich, ktorí si aj týmto praktickým spôsobom preverili svoje budúce učiteľské schopnosti.

Veríme, že aj v nasledujúcom kalendárnom roku sa so študentami našej školy budeme tešiť z ďalšej mikulášskej spolupráce, ktorá prináša radosť na obidvoch stranách. Ďakujeme p.riaditeľkám a učiteľkám spomínaných MŠ za ich ústretovosť, pochopenie, povzbudenie a hlavne ocenenie prípravy aj samotného vystúpenia našich študentov.

Mgr. Jana Dobrančinová

4. 12. 2014
Mikuláš v ZpS a DSS


Vždy sa tešíme na príchod najkrajších sviatkov roka. Vnímame ich ako nádherný čas porozumenia a lásky k blížnemu.

Dňa 04.12.2014 sa žiačky 3.HC SPSA EBG, odboru  sociálno-výchovný pracovník,  v ZpS a DSS na Mierovej ulici v  Humennom zhostili odovzdávania vlastnoručne vyrobených mikulášskych darčekov pre prijímateľov tohto zariadenia (Mikuláš, anjeli a čerti), keďže tu

vykonávajú odbornú prax.  Spolu s nimi si zaspievali vianočné piesne a koledy, a tak spoločne navodili krásnu predvianočnú atmosféru.

V období Vianoc zažívame vzájomnú spolupatričnosť a náklonnosť svojich najbližších, veď Vianoce sú  predovšetkým sviatkami radosti a pokoja.

Prajeme Vám, nech sú sviatky Vianoc plné lásky a pokoja.

2.12.2014
Deň otvorených dverí

2.decembra 2014 sa otvorili brány školy všetkým, ktorí by mohli mať záujem o štúdium na SPSA EBG, elokovanom pracovisku v Humennom.

66 žiakov z okresu Humenné, Snina, Medzilaborce a Vranov nad Topľou v sprievode svojich rodičov alebo výchovných poradcov si prišlo prezrieť svoje potenciálne pôsobisko a informovať sa o možnostiach štúdia.

Zástupca školy Ing.Tomáš Masica budúcich stredoškolákov oboznámil so študijnými odbormi, ktoré sa v nasledujúcom školskom roku u nás otvárajú, s profilmi absolventa jednotlivých odborov a s možnosťami uplatnenia v praxi.

Pre našich návštevníkov boli pripravené otvorené hodiny nemeckého jazyka, rôzne aktivity v učebni výtvarnej výchovy a  spevácky zbor im na záver predviedol svoje umenie.

Veríme, že sme zodpovedali na všetky zvedavé otázky a splnili očakávania uchádzačov o štúdium a že sa stretneme na talentových, respektíve prijímacích pohovoroch.

27.11.2014
Tvary v tvári


Študentky, prevažne  členky krúžku Netradičné výtvarné techniky pri SPSA EBG  vytvorili umelecký a inšpiratívny make-up na tváričkách žiakov zo SZUŠ Via Arto. Žiaci SZUŠ boli väčšinou v predškolskom a mladšom školskom veku, čím si študentky obohatili aj svoj fond praktických skúseností a zručností v komunikácii s takýmito deťmi. Ich hlavnou úlohou bolo však zrealizovať čo najkreatívnejšiu a najnápaditejšiu maľbu na tvár v technike bodypainting.

O úspešnosti umeleckých výtvorov rozhodovala profesionálna odborná komisia v zložení:

Mgr.Andrej Račko, dlhoročný pedagóg, výtvarník a niekdajší porotca na medzinárodných výtvarných súťažiach. Dnes je už dôchodca a na akcii bol pre študentky a žiakov veľkým prínosom , hlavne vďaka jeho dlhoročným skúsenostiam  v oblasti výtvarnej tvorby.
Mgr.art  Vladimíra Vajsová, mladá výtvarníčka a učiteľka multimediálnej výchovy. Do súťaže vniesla nové podnety a riešenia z oblasti moderného dizajnu.
PaedDr. Martin Horečný - výtvarný pedagóg a výtvarník,učiteľ Vv na SPSA EBG v Humennom a na SZUŠ Via Arto.

Podnetným spestrením pracovnej aktivity bolo hudobné vystúpenie študentky Nikolety Kováčovej a Mgr.Lukáša Jeňa, ktoré bolo ocenené búrlivým potleskom súťažiacich.
Na záver porota rozhodla o ocenení najzaujímavejších realizácií a súťažiaci boli odmenení cenami.

Akcia sa u žiakov a študentov stretla s pozitívnym ohlasom , a preto veríme, že  táto akcia bude mať svoje  pokračovanie aj v budúcnosti.

26.11.2014
15. Medzinárodný festival dokumentárnych filmov
JEDEN SVET 2014

Uplynulo 25 rokov od Zamatovej revolúcie. Tí, ktorí boli aktívni pred ňou, boli prenasledovaní. Je dôležité vedieť o tom, čo sa dialo. Ešte dôležitejšie je pozrieť sa na to, kde je naša spoločnosť dnes. Posunuli sme sa ďalej?

V súčasnosti ľudia môžu byť a mnohí aj sú aktívni.  Svedectvom toho je aj tento festival, ktorého téma je sloboda.  Vo viac ako 60 dokumentoch zo zahraničnej a domácej produkcie sa vracia do čias totality, do neslobodných oblastí súčasného sveta, za  experimentmi so slobodou, a odhaľuje rôzne podoby extrémizmu.

My žiaci,  3. HC (odbor: sociálno-výchovný pracovník) a  4. HAC (odbor: sociálno-výchovný pracovník, odbor: vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť) SPSA EBG elokované pracovisko Humenné, sme sa dňa 26.11.2014  festivalu v Humennom zúčastnili za spolupráce s Občianskym združením „Róm Podskalky“. Festival  odštartoval filmami o rôznych podobách extrémizmu (Navždy Chuligán, 35 mesiacov s Natálkou). O sprievodný program sa postarali miestni
Gabriel Grundza, ktorý predstavil svoje kresby. Živá Kniha Zlatica (maturantka a zároveň spolužiačka Zlatica Kudráčová) vyrozprávala svoj príbeh. Do diskusie sa zapojili všetci prítomní: novinári, aktivisti, mládež z Podskalky, žiačky 3.HC i 4.HAC a ich učiteľky. Celé popoludnie sa nieslo v príjemnej atmosfére.


21.11.2014
Stužková slávnosť IV.HB


21.novembra 2014 sa uskutočnila stužková slávnosť IV.HB. Dievčatá sa premenili na dámy, po získaní zelených stužiek ohúrili svojich rodičov a učiteľov skvelým programom a v dobrej nálade sa bavili až do rána.

29.10.2014
Halloweenské strašidlo


V stredu 29.októbra 2014 sa u nás vyrezávali a maľovali tekvice. V každej triede sa vytvorilo niekoľko družstiev a všetci sa pustili do práce. Spočiatku sa triedy premenili na znečistené pracoviská, dokonca aj súťažiaci boli ušpinení, ale po čase sa z tekvíc začali vytvárať umelecké diela
a neporiadok mizol v pripravených igelitových vreciach. Po dvoch hodinách boli strašidlá hotové, vyzdobené, vymaľované, súťažiaci boli spokojní so svojimi výtvormi, a všetci sa mohli pochváliť, ale aj pokochať fantáziou a rôznorodosťou tekvíc na spoločnej výstave, ktorá zároveň vyzdobila medziposchodie v budove školy. Vtipné a originálne boli aj názvy ocenení, ktoré vymyslela porota pri pohľade na naše umelecké kúsky:

 • Najstrašidelnejšia tekvica,

 • „Najpracnejšia“ tekvica,

 • Najoriginálnejšia tekvica,

 • Najzubatejšia/najnosatejšia tekvica a

 •  Tekvica najväčší nepodarok.  


Akcia sa podarila, všetci sa zabavili, ukázali svoju šikovnosť a nápaditosť a ocenení boli odmenení.

24.10.2014
Timravina studnička

Timravina studnička je súťaž v umeleckom prednese slovenskej pôvodnej prózy, ktorej cieľom je viesť mládež k hlbšiemu spoznávaniu slovenskej literatúry a krásy umeleckého slova.

Podujatie je organizované na počesť významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej
Timravy a môže sa ho zúčastniť každý amatérsky záujemca o umelecký prednes prózy, ktorý spĺňa podmienky súťaže.

Regionálne kolo spomínanej súťaže sa konalo 24.októbra 2014 vo Vihorlatskom osvetovom stredisku v Humennom a našu školu v IV.kategórii reprezentovala žiačka Eva Horkuličová zo IV.HB.

Odbornú porotu zaujal Evin nezabudnuteľný prednes ako aj jazykové a mimojazykové zvládnutie vybraného textu, preto jej udelila 1.miesto. Tým získala aj možnosť zúčastniť sa celoslovenského kola v Lučenci.

22.10.2014
Imatrikulácia


Už mesiac sme boli napäté pri pomyslení na imatrikuláciu a na to, čo nás čaká.

Prišiel ten očakávaný a obávaný deň - 22.október 2014. Bol to deň plný napätia a strachu z úloh, ktoré si na nás pripravili druháci. Strach však opadol hneď, ako sme vošli do jedálne, kde sa imatrikulácia konala. Bola nádherne vyzdobená a rovnako sme dopadli aj my, lebo nás vyzdobili kresbami na tvár a ušami, ktoré nám pripevnili na hlavu.

Naša triedna učiteľka slávnostne prestrihla pásku, ktorá symbolizovala vstup do stavu študenstva, a v miestnosti nás už  svojím úsmevom vítali učitelia a ostatní študenti.

Srach vystriedal smiech a do pamäte sa nám vryli zaujímavé humorné úlohy, ktoré sme napokon hravo zvládli, a úžasná atmosféra, ktorá náš dobrý pocit ešte znásobila.

Myslíme si, že odveta by nebola zlá.


21.10.2014
Október, mesiac úcty k starším...


„Ak  práca nie je pretkaná láskou, je zbytočná. ”                            (MatkaTereza)                                                 


Dňa 21.10.2014 sme zorganizovali vystúpenie v spolupráci s O.Z Rom Podskalka v Domove sociálnych služieb, Mierová , Humenné. Mladí talentovaní Rómovia ukázali a potešili dušu našich starkých svojím talentom, pripájali sme sa samozrejme i my  4.HC odbor sociálno- výchovný pracovník. Celé podujatie sa nieslo v príjemnej atmosfére, pri šálke čaju a malom pohostení, ktoré sme pripravili. Na záver sme si pripravili prekvapenie vo forme darčeku, ktorý sme vytvorili vlastnými rukami ..   

Vypracovali : (M. Dvoržáková a H. Pohlová)

16.10.2014
Banket 4.HAC triedy


16.októbra 2014 mala slávnostné odovzdávanie zelených stužiek nádeje IV.HAC, čo bolo spojené s príjemným posedením s niektorými učiteľmi a zábavou, o čom svedčia aj fotografie.

Návrat na obsah