Výchovné a kariérne poradenstvo - SSOŠ pedagogická EBG

Prejsť na obsah

Výchovné a kariérne poradenstvo

O škole
Kariérové poradenstvo
Odkazy na webové stránky, ktoré pomôžu rozhodnúť sa a získať prehľad o vysokých školách

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA NA VYSOKÚ ŠKOLU:
https://prihlaskavs.sk/sk/


INFORMÁCIE O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH:
http://www.vysokeskoly.sk/
https://www.portalvs.sk/sk/


PRIHLÁŠKA NA NÁRODNÉ POROVNÁVACIE SKÚŠKY:
https://www.scio.sk/nps/

TEST, KTORÝ VÁM ODPORUČÍ ODBOR:
http://www.vysokeskoly.cz/pruvodce-vyberem-skoly/

TEST MOJICH SILNÝCH STRÁNOK:
http://testmojeplus.cz/

REBRÍČEK NAJLEPŠÍCH VYSOKÝCH ŠKÔL V ČESKU:
                                  
INFORMAČNÝ SYSTÉM  O PRIEMERNÝCH ZÁROBKOCH:
https://www.trexima.sk/wp-content/uploads/2017/06/A5-ISPZ.pdf

INFORMÁCIE K MATURITNEJ SKÚŠKE

SCIO TESTY – NÁRODNÉ POROVNÁVACIE SKÚŠKY:
Tu nájdete termíny skúšok:
https://www.scio.sk/nps/terminy-a-miesta.asp
EMIERO TESTY:
https://www.emiero.sk/typologie-osobnosti/
https://www.emiero.sk/test/60/
https://www.emiero.sk/test/20/


INTERNETOVÝ SPRIEVODCA TRHOM PRÁCE:
KATALÓG PRACOVNÝCH POZÍCIÍ:
PRACOVNÉ PONUKY:
PRACOVNÉ POZÍCIE:
PORTÁL O KARIÉRNOM ROZVOJI A PRÍLEŽITOSTIACH:
http://www.karierabezhranic.sk/karierny-svet/start/osobnostne-testy/
http://www.emiero.sk/mbti-test/60/
https://www.istp.sk/

http://www.pozicie.sk/

www.pracovne-ponuky.eu
www.ponuky.sk

www.kariera.sk

http://www.karierabezhranic.sk
OSOBNOSTNÉ TESTY:


Výchovné poradenstvo
Užitočné kontakty


Linka detskej dôvery
Tel.: 0820 / 787878

Linka detskej istoty pri SV Unicef
denne 24-hodin
Tel.: 0820 / 112 112

Slovenská nádej dieťaťa (Detská linka záchrany)
denne od 14.00 - do 21.00 hod.
Tel.: 0820 / 121212

Krízové stredisko pre deti a mládež
Určené pre ohrozené, zneužívané a zanedbávané deti a mládež vo veku 6 až 18 rokov. Poskytuje sa tu psychologická starostlivosť maloletým s poruchami správania, s neskončenou prípravou na povolanie alebo ktorých výchova je vážne ohrozená alebo narušená. Zastihnete nás denne v čase od 9.00-17.30 hod.
Tel.: 02 / 62410575

Habio
Sociálne a kultúrne centrum pre homosexuálne a bisexuálne orientovaných mladých ľudí
Tel./Fax: 02 / 52492013

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencia

http://www.cpppap-humenne.sk/

Liga za duševné zdravie
https://www.dusevnezdravie.sk/

HIV a AIDS:
https://www.hivaids.sk/
DROGOVÝ INFORMAČNÝ  PORTÁL:
https://www.infodrogy.sk/stranka/informacie-o-drogach
Návrat na obsah