2017/2018 - SSOŠ pedagogická EBG

Prejsť na obsah

2017/2018

Zo života školy

2017/2018

17. júna 2018 - 26. júna 2018
Erasmus +
Kritické myslenie

V dňoch 17.06. 2018 až 26.06.2018 sa naši žiaci zúčastnili výmenného pobytu Erasmus+ v Balan v Rumunsku. Názov tohto projektu pod záštitou Európskej únie sa volal Crucial Conversations. Do tohto projektu sa zapojili mladí ľudia vo veku 17 -24 z Estónska, Litvy, Portugalska, Rumunska, Poľska, Českej republiky a Slovenska. Počas celého trvania projektu sa študenti zapájali do aktivít týkajúcich sa konverzácie, aspektov konverzácie, výmeny názorov, ako vystúpiť z komfortnej zóny a ako rozprávať na verejnosti. Celý projekt sa konal v anglickom jazyku, čím si žiačky rozšírili zručnosti v tomto jazyku. Okrem iného získali si nových priateľov a nadobudli poznatky o iných kultúrach a štátoch Európskej únie.
26. júna 2018
Betliar

Záver školského roka patril poznávaciemu výletu. 26.júna 2018 sa žiačky školy rozhodli spoznať časť nášho kultúrneho dedičstva a vybrali sa pozrieť si najnavštevovanejší kaštieľ juhovýchodného Slovenska Betliar.

V údolí rieky Slaná severozápadne od Rožňavy na východnom Slovensku stojí „rozprávkový“ dvojposchodový kaštieľ Betliar so štyrmi nárožnými vežami. Jeho história je spätá s rodom Andrássyovcov. Kaštieľ obklopuje prekrásny anglický park, ktorý s rozlohou 57 ha patrí k najväčším udržiavaným parkom na Slovensku a je evidovaný v zozname svetových historických záhrad.
19. júna 2018
Popoludnie v DSS

Dňa 19.júna 2018 žiačky SSOŠP EBG HE  navštívili CSS Garden Humenné.

Pre klientov  - deti si dievčatá  pripravili rôzne spoločenské aktivity a súťaže.

Touto cestou chceli spríjemniť voľné chvíle deťom v zariadení. Ich snaha bola odmenená úsmevom. Deti boli spontánne, veselé a veľmi priateľské. Bol to nielen zaujímavý zážitok, ale zároveň aj odborná  prax, ktorou získali nové praktické skúsenosti a poznatky.

Na záver aktivít boli deti za snahu a súťaživosť odmenené ručne vyrobenými medailami a sladkou odmenou. Na oplátku si naše druháčky od detí zariadenia odniesli pekné obrázky a hlavne dobrý pocit.

V budúcnosti sa takéto akcie určite budú opakovať.
18. júna 2018
Dopoludnie s materskými školami

V areáli SSOŠP EBG Humenné sa v pondelok 18.6.2018 ozýval veselý detský džavot. Budúci učitelia si pre deti z humenských materských škôl pripravili zaujímavý program plný zábavy. Nechýbali súťaže, aktivity, maľovanie na tvár a hlavne radosť zo spoločne strávených chvíľ. Detičky sa započúvali do piesní pochádzajúcich z vlastnej tvorby jednej zo študentiek a v závere interaktívnej hodinky si zatancovali na veselé detské pesničky.

Radosť detí sa ešte znásobila príchodom príslušníkov Hraničnej polície SR. Vytvorili im nezabudnuteľné zážitky ukážkami práce psovodov. Našim študentkám a škôlkarom sa páčil aj priateľský prístup pánov policajtov a všetkých oslovili hlavne ich štvornohí „kolegovia“. Obdiv si zaslúžila ukážka zásahu na páchateľa a disciplína psíkov.
14. júna 2018 - 15. júna 2018
Survival

Dňa 14. – 15.6. 2018 sa naši žiaci zúčastnili pobytu v prírode pod názvom SURVIVAL. Štart bol pod Jasenovským hradom.

V úvode si pre žiakov Mgr. Slavo Pačuta, ktorý mal pod svojou záštitou celý pobyt, pripravil krátke zoznamovacie aktivity. Po príchode na hrad a malej prestávke nasledovalo cvičenie zamerané na  určovanie svetových strán a orientáciu pomocou mapy. Aj napriek nepriaznivému počasiu sa pokračovalo v pochode k nášmu cieľu -  Krivošťanke. Pršalo, ale to nevadilo, pretože „ neexistuje zlé počasie, ale zle pripravený turista“. Počas pochodu si študenti vyskúšali  prenos zraneného a jeho ošetrenie.

Po príchode do cieľa sa rozložili stany, žiaci sa snažili založiť oheň pomocou kresadla a prevariť vodu na ohni. Ďalej si dievčatá pripravili ingrediencie na „živánku“, ktorú si upiekli v pahrebe. Poslednou zaujímavou úlohu bolo držanie stráže pri ohni, čiže udržiavanie ohňa počas noci. Všetci sa pravidelne striedali a podarilo sa im udržať oheň až do rána. Ráno sa zbalili stany, urobil sa poriadok a nasledovala cesta domov.

Táto akcia bola prvá svojho druhu na našej škole. Veríme, že zaujala, a preto sa bude uskutočňovať aj v ďalších rokoch.
13. júna 2018 - 20. júna 2018
Erasmus +
Enviro projekt

Naše žiačky si rozširili obzor, spoznávali svet,        zlepšujú si angličtinu, nadviazali nové priateľstvá, a zoznamili        sa s recykláciou interaktívnym spôsobom v rámci projektu Aktívni        mladí ľudia v meste Mehadia v Rumunsku.
9. júna 2018 - 13. júna 2018
SSOŠP v Magdeburgu

V júni 2018 absolvovali žiačky tretieho a dve žiačky druhého ročníka časť odbornej súvislej praxe v Nemecku, v meste Magdeburg.

Inšpiratívnou súčasťou praxe boli návštevy detských domovov a škôlky, kde mohli dievčatá pozorovať a následne v diskusiách konfrontovať spôsob práce u nás a v zahraničí.
Súčasťou praxe bol aj jazykový kurz v školiacom centre EBG.

Prehliadky mesta Magdeburg a mesta Naumburg, ktoré je tiež sídlom školy EBG, priniesli mnohé zaujímavé zážitky a dojmy.
27. marca 2018
Hviezdoslavov Kubín - regionálne kolo

27.3.2018 sa vo Vihorlatskom múzeu v Humennom konal 64. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky umeleckého prednesu poézie a prózy, tvorby recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých Hviezdoslavov Kubín 2018.

Našu školu zastupovala Dominika Kračanská z I. HB a Diana Kresilová z III. HB. Konkurencia bola veľká, ale napokon si s ňou celkom dobre poradila Dominika, pretože v prednese prózy skončila na peknom 2.mieste. Blahoželáme!
20. marca 2018
Európsky deň

20.30.2018 si školská rada pripravila akciu pre žiakov 1. až 3. ročníka. Úlohou jednotlivých tried bolo počas 4. a 5. vyučovacej hodiny urobiť tematickú výzdobu triedy podľa vylosovanej európskej krajiny, pripraviť si nejakú prezentáciu buď v power pointe, alebo v podobe jazykového okienka, piesne, divadielka, ktorou by zaujali ostatných žiakov školy a porotu v zložení Mgr. I. Kokuľovej, Mgr. D. Masicovej a Márie Kuľhovej, členky školskej rady.  Trieda I.HB si vylosovala Portugalsko, II.HB Cyprus a tretiaci Holandsko.

 
Počas 6. hodiny po zhodnotení výzdoby tried sa v učebni informatiky uskutočnili prezentácie a súťaž sa vyhodnotila. Najviac porotu zaujala výzdoba triedy II.HB. Zároveň táto trieda uspela aj v prezentácii krajiny, keďže druháčky okrem informácií o danej krajine všetkých na záver ponúkli typickým koláčikom Cypru baklávou, ktorý si samy upiekli doma.
20. marec 2018
Rýchle čítanie

 
V rámci mesiaca kníh si naše žiačky zmerali sily v rýchlom čítaní. Čítal sa rovnaký text a hodnotila sa nielen rýchlosť, ale aj čítanie bez pomýlenia sa. Bolo zaujímavé zistiť, že sú veľké rozdiely v rýchlosti čítaní a že aj keď nejde o recitáciu, mnohí súťažiaci mali s čítaním neznámeho textu problém a urobili veľa chýb.

 
Napokon s veľkým náskokom sa na prvom mieste umiestnila Paula Myšľanová z II.HB, na druhom mieste skončila Tamara Kormuciková z II.HB a tretie miesto si odniesla Denisa Ficková zo IV.HB.
 

Blahoželáme!
6. marec 2018 - 9. marec 2018
Plavecký výcvik

 
Aj v tomto školskom roku sa naše študentky zúčastnili plaveckého výcviku na plavárni v Humennom.

Dievčatá si osvojili základné plavecké zručnosti, metodiku nácviku plaveckých spôsobov. Oboznámili sa a prakticky si vyskúšali ako poskytnúť dopomoc unavenému plavcovi a získali zručnosti pri záchrane topiaceho sa človeka.

Určite si odniesli veľa príjemných zážitkov a dostatok vedomostí.
8. marec 2018
Florbalový turnaj

 
Už tradične sa naše žiačky zúčastnili florbalového turnaja organizovaného Obchodnou akadémiou Humenné.

Spomedzi piatich stredných škôl skončili na peknom druhom mieste.

Veríme, že budúci rok už prelomíme smolu a budeme prví.

6. marec 2018
Odborná pedagogická prax z vysokej školy

 
Už niekoľko rokov je SSOŠP EBG Humenné stálym partnerom pedagogických fakúlt pri zabezpečovaní praxe pre študentov študujúcich pedagogiku, psychológiu, telesnú výchovu s metodikou, prípadne slovenský jazyk a pod.

Študentky sa k nám pravidelne vracajú, čo je dôkaz vysokej úrovne pedagógov našej školy a kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu.

My sa zase snažíme o to, aby boli naše absolventky pripravené na štúdium nielen na pedagogických fakultách, ale na akejkoľvek vysokej škole doma alebo v zahraničí.

21. február 2018
Cesta stredovekom

 
Dňa 21.2.2018 sa žiačky I.HB a II.HB v rámci hodiny dejepisu zúčastnili exkurzie pod názvom Cesta stredovekom vo Vihorlatskom múzeu v Humennom so zameraním na šľachtické sídla horného Zemplína a na zbojníkov z Vlčích hôr. Získali tak poznatky o bývaní šľachticov v hradoch a kaštieľoch, dozvedeli sa, prečo a ako hrady zanikali a ako sa to odzrkadľovalo na spôsobe života šľachticov.

 
Žiaci sa preniesli aj do 15. storočia a objasnili si pôsobenie zbojníckych družín v blízkom okolí. Táto téma bola zaujímavá aj preto, že si mohli pozrieť stredoveké písmo, vyskúšať si vtedajší spôsob písania či prečítať výhražný list Fedora Hlavatého. Zároveň sa dozvedeli viac aj o výstavbe a využívaní nášho Humenského a Sninského kaštieľa.
20. február 2018
Beseda o možnostiach animátorstva

 
Žiačky SSOŠP EBG Humenné mali jedinečnú možnosť vypočuť si informácie o možnostiach animátorstva priamo z úst profesionála.

Mgr. Slavomír Pačuta, šéftréner animátorov, predstavil žiačkam poslanie a význam animátorstva, ako aj možnosti zamestnať sa či už v hoteloch, aquaparkoch alebo detských táboroch.

Beseda bola veľmi podnetná a veríme, že naše žiačky využijú túto príležitosť a uvidíte ich na svojej dovolenke priamo v akcii.

15. február 2018
Charlie Chaplin - divadelné predstavenie

 
Býva zvykom, že začiatkom druhého polroka sa všetci žiaci školy vyberú do Košíc na divadelné predstavenie. Tentokrát to bolo 15.2.2018 a šlo o tanečné divadlo s názvom Charlie Chaplin.

Legenda čiernobieleho plátna Charles Spencer Chaplin bol geniálny komik, herec, scenárista, hudobný skladateľ a režisér. Charlie Chaplin ožíva v réžii a choreografii Ondreja Šotha nielen ako večný tulák s fúzami, v klobúku, v obnosených šatách a padajúcich nohaviciach, s paličkou a smiešnou chôdzou plnej krásy, ale aj ako syn, manžel, priateľ, otec. Je zobrazený ako človek, ktorý vďaka húževnatej pracovitosti i talentu génia zažil nesmierny úspech a slávu, ale tiež osočovanie, krivdu či prenasledovanie.

Veľmi zaujímavé boli nielen tanečné výkony, ale aj využitie hliníkových stolov, ktoré tvorili scénu. Neboli len rekvizitou, ale tanečníci s nimi pracovali, prenášali ich, tancovali na nich a ukrývali množstvo symbolov.

5. február 2018 - 9. február 2018
Lyžiarsky výcvik

 
V dňoch 5.2. - 9.2.2018 sa žiaci 1.HB zúčastnili lyžiarskeho kurzu v lyžiarskom stredisku Ľubovnianske Kúpele . Žiaci spolu s učiteľmi boli ubytovaní v chate U Finanaca v Malom Lipníku. Kurzu sa zúčastnilo 36 žiakov spolu s Mgr. Petrom Behúnom, Mgr. Ľuborom Seleckým, PhDr. Janou Vasilcovou a riaditeľom školy Ing. Tomášom Masicom.

Študenti počas týždňa plnili nielen výcvikový plán, ale mali aj pevný denný režim. Lyžiarskemu výcviku prialo aj počasie a na šikovných lyžiarov sa slnko celý čas usmievalo. Počas výcviku bola medzi žiakmi príjemná atmosféra, čo prispelo k utužovaniu kolektívu. Nechýbali ani rôzne aktivity, ktoré si pripravili pre žiakov učitelia, ako napríklad selfie run, EBG superstar, night run, či tvorenie niečoho originálneho zo snehu.

Z výcviku si všetci odniesli skvelý pocit, že sa dokázali prekonať, že sa niektorí naučiť lyžovať, že nedošlo k úrazu, že zažili niečo zaujímavé a nové.

Nikola Varichajová
1. február 2018
Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

Deň pred polročnými prázdninami sme si obohatili krásou poézie a prózy a vypočuli si umelecký prednes v podaní našich žiakov. Počuli sme slová známych aj neznámych spisovateľov a posilnili svoje estetické cítenie recitáciou súťažiacich.

Ocenenie získali a prezentovať našu školu v regionálnom kole budú Diana Kresilová z III. HB, Dominika Kračanská z I. HB a Kristína Mangová z I. HB.

Blahoželáme!

10. január 2018 - 11. január 2018
Malý projektorý zámer

V dňoch 24. až 26. novembra 2017 sa vo Zvolene Mgr. Iveta Kokuľová a Mgr. Dominika Masicová zúčastnili školenia v rámci národného projektu Kom Prax – kompetencie pre prax pod názvom Vzdelávanie pre potreby mládeže na trhu práce. Školenie organizovala IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, organizácia priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
V rámci projektu naše učiteľky absolvovali workshopy neformálneho vyučovania na zlepšenie tímovej práce, sebapresadzovania mladých ľudí na trhu práce a na základe získaných vedomostí vypracovali malý projektový zámer, ktorý by mal  riešiť potrebu mladých pre nadobudnutie kompetencií potrebných pri získavaní a udržaní si práce. Cieľom školenia bolo aj naplánovanie a realizácia projektu v škole so študentkami, pre ktoré je to nielen aktuálne, ale aj potrebné.

10. a 11. januára 2018 sa malý projektový zámer realizoval so žiačkami 4.ročníka. Pre potreby neformálneho vyučovania dievčatá zo IV.HB boli rozdelené na polovicu do dvoch skupín a v priebehu jedného dňa absolvovala workshop jedna  skupina a na druhý deň druhá.

Počas prvých troch hodín sa študentky snažili nájsť odpoveď na otázku: Kto som? Cieľom aktivít bolo spoznať vlastné kladné vlastnosti a schopnosti, spôsoby ich využitia, a zistiť, čím by sa chceli stať v budúcnosti. Zároveň si žiačky rozvíjali motiváciu pre prácu, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť samostatnej tvorivej činnosti, odbornej zručnosti, vytrvalosti.
V druhej polovici dňa, ktorá nadväzovala na predchádzajúce aktivity, sa učili seriózne vystupovať,  samostatne prezentovať svoje dobré stránky, zlepšovali si svoje komunikačné schopnosti verbálnej i neverbálnej komunikácie. V závere projektového vyučovania absolvovali simulovaný pohovor uchádzania sa o prácu pred výberovou komisiou, ktorú tvorili aktérky malého projektového zámeru a pán riaditeľ Ing. Tomáš Masica.

Na základe rozhovoru so žiačkami IV.HB a kladného hodnotenia aktivít projektu takéto vyučovanie má svoj význam a opodstatnenie aj v budúcnosti s ďalšími študentmi.
21. december 2017
Posledný kalendárny deň v škole

Začína to byť tradíciou, že posledný kalendárny deň je u nás iné vyučovanie. Aj tento rok sa najprv uskutočnili slávnostné triednické hodiny, kde sa žiaci spolu s triednymi učiteľmi rozprávali o vianočných zvykoch a zaujímavých zážitkoch z týchto najkrajších sviatkov.

Po skončení triednických hodín už naozaj bolo cítiť, že Vianoce sú za dverami, pretože sa školou niesli známe vianočné melódie. Každá trieda sa pri našom školskom vianočnom stromčeku predviedla nacvičenou vianočnou piesňou a všetci sa začali tešiť na prázdniny.

Záver dňa sa zavŕšili korčuľovaním.  Aj keď si niektorí korčule nepriniesli, predsa len sa všetci spoločne zabavili, pretože aj na klzisku zneli vianočné piesne a sledovať korčuľujúcich stalo za to.
18. decembra 2017
Aktívne čítanie

18.12.2017 sa na našej škole opäť čítalo. Počas hodín slovenského jazyka a literatúry si žiaci čítali 20 minút z kníh, ktoré si sami vybrali a priniesli na hodinu.

Po uplynutí daného času sa rozvinula diskusia o prečítanom úryvku, v ktorej všetci mali za základe prečítaného určiť rozprávača príbehu, čas a prostredie príbehu, hlavného hrdinu, spôsob úvodu. Zároveň žiaci porozprávali o tom, či sa dozvedeli niečo zaujímavé, čo doteraz vôbec nevedeli, a nesúviselo to s dejom úryvku.

V závere hodiny všetci čítajúci vyplnili strom prognózy čítania, kde napísali jednak svoju predstavu o tom, ako sa príbeh skončí, a jednak predpokladaný dátum, kedy svoju knihu dočítajú. V marci 2018 sa k tejto knižke vrátia a porovnajú si svoje prognózy ukončenia románu s reálnym koncom príbehu po prečítaní.

12. december 2017
Mikuláš vo  Svete zdravia v Humennom
S blížiacimi sa Vianocami sme sa s našimi maturantkami rozhodli potešiť chorých vo Svete zdravia v Humennom divadelným predstavením a našim Mikulášom.

Dňa 12.2.2017 sme sa ráno o 8:15 stretli v budove LDCH, kde nás privítala p. Jana Copková – dobrovoľníčka vo Svete zdravia v Humennom. Malých pacientov naše maturantky potešili pripraveným divadielkom „Na zajkov a snehuliaka“. Do divadielka sme zapojili aj malých pacientov, ktorým sme rozdali orffový nástroj – paličky a pri pesničkách v divadielku nás tieto malé deti sprevádzali hrou na paličky.

Po divadielku sme si zaspievali spolu s deťmi koledy a odrazu sa medzi nami objavili Mikuláš, anjel a čert. Deti boli veľmi potešené, pretože im Mikuláš rozdal nie jeden darček. S deťmi sme sa rozlúčili a pobrali sme sa s Mikulášom na 5. a 6. poschodie potešiť chorých a nevládnych na nemocničných izbách. Zaspievali sme im koledy a Mikuláš každému ležiacemu rozdal okrem darčekov aj perníky, vlastnoručne vyrobené a vyzdobené našimi študentkami. Pre naše študentky a rovnako aj pre chorých to bol veľmi emotívny zážitok.
6. decembra 2017
Mikulášske vystúpenie v Gréckokatolíckej charite v Humennom
Mikuláš so svojimi pomocníkmi 6.12.2017 zavítal aj k dôchodcom v Sociálnom centre v Humennom. Spolu s anjelom a čertom zavinšoval, zaspieval a navodil slávnostnú atmosféru prichádzajúcich Vianoc.
Dôchodcovia sa započúvali do vianočných veršovačiek a napokon si spoločne s našimi mladými zaspievali známe piesne.

Na záver Mikuláš rozdával darčeky, a to nielen tie, ktoré pripravila charita, ale aj perníky, ktoré študenti zdobili počas akcie školskej rady v pondelok.
4. decembra 2017
Zdobenie perníkov

 
Predvianočný čas si žiaci 1. až 3. ročníka rozhodli spríjemniť zdobením perníkov. Školská rada zorganizovala 4.12.2017 súťaž o najoriginálnejší, najkrajší a najväčší vyzdobený perník.

 
Študenti si priniesli napečené perníky z domu, takže v triedach krásne voňalo. Okrem vône blížiaci sa čas Vianoc si žiaci pripomínali spievaním rôznych vianočných piesní a kolied. S radosťou sa všetci pustili do práce a výsledky ich umeleckého cítenia nenechali na seba dlho čakať.  

 
Spokojnosť našich súťažiacich bola o to väčšia, že sa všetky vyzdobené perníky podarujú na Mikuláša deťom v Svete zdravia a Gréckokatolíckej charite v Humennom, kde naši žiaci pôjdu navodiť vianočnú atmosféru svojím kultúrnym programom.
27. novembra 2017
Otvorená hodina – Metodika hudobnej výchovy
 
 

Jednou z oblastí predmetu „Metodika hudobnej výchovy“ je aj oblasť, ako pripraviť divadielko so žiakmi v ŠKD na rôzne príležitostí. Zrealizovať sa dá pomocou hudobno-dramatickej činnosti, ktorej cieľom je spojenie hudby a divadla a najväčšie zastúpenie v tom má improvizácia a interpretácia. My sme sa zamerali na interpretáciu, ktorá predstavuje spôsob stvárnenia nejakej úlohy, čiže danej postavy, piesne..., kde východiskom je napodobňovanie, ktoré, keďže pracujeme s deťmi, nevylučuje tvorivé alebo netradičné postupy, keď deti samy majú vybrať tempo, ktoré by sa hodilo k piesni, alebo zvýrazniť svojimi pohybmi  jeho zmeny.

 
Keďže prežívame ročné obdobie zima, rozhodli sme sa nacvičiť hudobno-dramatickú činnosť „Na zajkov a snehuliaka“, ktorú študentky 4. ročníka predviedli na otvorenej hodine 27. a 28.11.2017.  Naše maturantky dostali vypracovaný príbeh a ich úlohou bolo rozdeliť si jednotlivé úlohy – rozprávač, klavirista, snehuliak, zajkovia, ďalší dvaja kamaráti snehuliaci, a pokúsiť sa čo najpôsobivejšie interpretovať dané postavy.

 
Príbeh bol o tom, ako zajkovia v zime na lúke stretli čudného tvora, ktorého doteraz nikdy nevideli. Keď sa s ním zoznámili, všimli si, že snehuliak je smutný a tak hútali, ako by ho mohli rozveseliť. Pokúšali sa o to veselou pesničkou „Hopi, hopi hop...“ Aj keď sú naše maturantky výborné speváčky, a aj túto pieseň zvládli výborne, snehuliaka sa im nepodarilo rozveseliť. A preto im snehuliak odpovedal svojou pesničkou „Pam, pa, ram, pa pam...“  A práve pri tejto piesni sa študentky veľmi dobre rozhodli zvoliť pomalé tempo. Pretože snehuliak je veľký tvor a navyše smutný, aj pieseň, ktorú spieva, sa musí niesť v takomto duchu. A tak naši „zajkovia“ vytvorili pre snehuliaka zo snehových gúľ ďalších dvoch kamarátov snehuliakov a spoločne sa sánkovali. Tu, pri tejto činnosti je nutné vyzdvihnúť skupinu študentiek, ktoré sa postarali aj o to, aby sme na hodine mali ozajstné sánky. A na záver zajkovia zaspievali spolu so snehuliakom ešte dve veselé piesne, a...rozprávky bol koniec.

 
Všetky piesne im na klavíri hrala ich spolužiačka, klaviristka. Obidve skupiny študentiek sa veľmi zodpovedne postavili ku príprave tejto otvorenej hodiny, a takto získali aspoň malú skúsenosť, na čo všetko je potrebné myslieť pri príprave divadielka.
21. november 2017
Olympiáda z cudzích jazykov

Školské kolo olympiády z anglického a nemeckého jazyka sa uskutočnilo 21.11.2017. V obidvoch jazykoch mohli súťažiace dokázať, ako vedia počúvať a čítať s porozumením a aké zdatné sú v gramatike a slovnej zásobe. Dôležitá bola aj komunikácia. Po vyhodnotení boli vyhlásené  výsledky.

V anglickom jazyku:
1.       Hana Ontkocová III.HB
2.       Tamara Kormuciková II.HB
3.       Ivana Korucová IV.HB a Jana Dubjaková IV.HB

V nemeckom jazyku:
1.       Natália Nahajová III.HB
2.       Dominika Drobňaková III.HB
3.       Bibiana Antoličová a Haniah Kabátová II.HB
Všetkým srdečne blahoželáme.
14. novembra 2017
Otvorená hodina tvorivej dramatiky
V utorok 14.11.2017 sme mali tvorivú dramatiku trochu inak. Dievčatá z III. HB si pripravili aktivity pre deti z materskej školy na tému Bacily nás ohrozujú a realizovali metódy tvorivej dramatiky v praxi.

Novinkou pre žiačky však bola organizácia hodiny, pretože si samy skúšali viesť jednu organizačnú formu dňa v materskej škole, a to vzdelávaciu aktivitu. Postupne sa pri jednotlivých častiach vystriedali viaceré dievčence.Motiváciou bolo krátke divadielko s chorým mackom a pani lekárkou, prípravné cvičenia boli zamerané na predstavy o chorobe a zdraví a stvárnenie krátkych etúd súvisiacich s prechladnutím. Nasledovala hlavná časť, v ktorej sa realizovali aktivity, ktoré si dievčatá tiež samy pripravili, napríklad dramatizácia riekanky, napodobňovanie topiacej sa zmrzliny, hra na vitamíny a bacily.

Študentky sa tak zahrali na panie učiteľky a ostatné spolužiačky sa pokúsili vžiť do roly malých škôlkarov. V závere hodiny sa všetky v skupinách pokúsili vymyslieť príbeh o baciloch, ktorý by bol vhodný na dramatickú hru.

Hodina splnila svoj účel a páčila sa nielen samotným žiačkam, ale aj pozvaným pedagógom, ktorí sa na takýto typ vyučovania prišli pozrieť.
9. novembra 2017
Beseda k Medzinárodnému  dňu boja proti fašizmu a antisemitizmu
Dňa 9.11.2017 sa na našej škole uskutočnila beseda k Medzinárodnému dňu boja proti   fašizmu a antisemitizmu s lektorom Ing. Ivanom Lukáčom zo Zväzu slovenských protifašistických bojovníkov – okresná organizácia v Humennom.
Ing. Lukáč nám vysvetlil, prečo je tento deň Medzinárodný deň proti fašizmu a antisemitizmu. Tento dátum sa viaže na rok 1938, kedy sa odohrala Krištáľová noc. Nacisti zorganizovali protižidovský pogrom, pri ktorom horeli synagógy a židovské domy, obchody a byty. Počas tejto noci bolo zavraždených 91 židov. Po Krištáľovej noci okolo 30 000 Židov internovali v koncentračných táboroch.

Pripomenuli sme si aj 29.august 1944, kedy vypuklo Slovenské národné povstanie, a v krátkosti aj priebeh povstania.

Pán Lukáč nám porozprával o svojom živote, o starých rodičoch a rodičoch, ktorí bojovali vo vojne. Hovoril o tom, aký mala 2. svetová vojna dopad na náš štát a celý svet. Dozvedeli sme sa veľa o priebehu historických udalostí, ktoré výrazne ovplyvnili naše dejiny.

Tieto cenné informácie nás donútili zamyslieť sa a vážiť si život v mieri.
Lea Petríková, II.HB
Natália Petríková, II.HB
26. október 2017
Timravina studnička

12. ročník regionálnej súťaže v umeleckom prednese slovenskej prózy sa uskutočnil 26.10.2017 vo Vihorlatskom múzeu v Humennom. Tento školský rok sa reprezentácie školy zhostila žiačka I. HB Dominika Kračanská a vybrala si na recitáciu poviedku mladej slovenskej prozaičky Dominiky Madro.

Svojím prednesom zaujala odbornú porotu a odniesla si zo súťaže tretie miesto. K výsledku jej blahoželéme.
20. október 2017 - 22. október 2017
Mediálno-marketingový projekt Predajme sa!

V dňoch 20. – 22. októbra 2017 Študentská únia Slovenska organizovala mediálno – marketingový projekt pod názvom Predajme sa!  v Kľačne, ktorého sa zúčastnili predsedníčka školskej rady Natália Petríková a podpredsedníčka Adriána Sušková.

 
„Po príchode do Kľačna, kde sa tento projekt organizoval, nás na autobusovej zastávke čakali regionálni koordinátori pre západné a aj stredné Slovensko, t. j. Richard Šafárik a Jakub Kmeť. Keďže som spolu s kamarátkou zo Sniny, tak sme nevedeli, kde presne sa nachádza ŠVP Kľačno. Páčilo sa mi, že pri prestupe v Hornej Štubni k nám pristúpil Krištof Šipoš, ktorý nás usmernil a spolu s ním sme dorazili do ŠVP Kľačno.“ povedala Natália Petríková, účastníčka projektu. Projektu sa zúčastnilo 50 študentov z rôznych kútov Slovenska. „Po zoznamovacích hrách nás čakali workshopy na tému reklama, kde sme mali možnosť porovnať reklamy z 20. storočia so súčasnými. Prostredníctvom kvízu sme si preverili svoju pamäť a zistili sme, ako veľmi na nás vplývajú reklamy. Večer sme mali dobrovoľný program, kde sa nám venovali koordinátori. Pripravili si pre nás záujmové hry na logiku.“  Na ďalší deň účastníkov projektu čakali ďalšie workshopy na tému Marketingový projekt, kde sa dozvedeli ako naplánovať takýto projekt.

Študenti sa zhodli, že tento projekt ich obohatil o nové skúsenosti, ktoré môžu neskôr využiť.

 
Tí, ktorých zaujíma oblasť marketingu, médií a tlače by sa tohto projektu mali rozhodne zúčastniť!
20. októbra 2017
Medzinárodný deň stromov

Stromy sú domovom pre množstvo živočíchov, v horúčave nám dávajú tieň, v zime vďaka ním zahorí oheň, ktorý nás zohreje, dávajú nám kyslík, sú pre nás vzácnym darom.  

20. októbra majú stromy svoj deň. Hlavným cieľom tohto dňa je, aby si ľudia uvedomili ich estetickú, psychologickú a hospodársku hodnotu, preto sa žiacka školská rada rozhodla podporiť tento deň zasadením tují v areáli školy. Každá trieda si zasadila svoj malý stromček a zaviazala sa, že sa bude oň starať.
20. októbra 2017
Deň aktívneho dobrovoľníctva

Koncom septembra sa naši žiaci zapojili do krásnej výzvy dobrovoľníckeho centra a ukázali, že aj v našom meste je dobra dosť. Zhotovili pre Detské oddelenie vo Svete zdravia v Humennom závesné hračky nad postieľky, čím chorým detičkám spríjemnili ťažké chvíle v nemocnici.

20. 10. 2017 žiačkam a pedagógom osobne za ich pomoc pri skrášlení prostredia detského oddelenia poďakovala primárka MUDr. Tatiana Macková a vedúca sestra Mgr. Jana Hirjaková. Obe zdôraznili, že sa snažia, aby sa choré detičky necítili ako v nemocnici, a v tom im našimi žiačkami zhotovené výrobky veľmi pomohli.

Mgr. J. Copková, vedúca dobrovoľníckeho centra Krajší deň pri Svete zdravia v Humennom, našim učiteľom Mgr. I. Kokuľovej, Mgr. D. Masicovej a Mgr. Ľ. Seleckému odovzdala ďakovný list za aktívnu spoluprácu, zodpovednosť, ochotu a kreativitu pri práci s dobrovoľníckymi skupinami.
19. októbra 2017
Čítateľský maratón

19. októbra 2017 sa na našej škole čítalo. Jednotlivé triedy si učebne upravili tak, aby mohla kniha na povinné čítanie kolovať medzi žiakmi a aby sa každý jeden do čítania zapojil. Ostatní spolužiaci si počas čítania robili poznámky a rozmýšľali nad tým, ako budú v závere vyučovania danú knihu prezentovať.

 
Prváci čítali Kapitánovu dcéru, druháci Lakomca, tretiaci novelu Drak sa vracia a štvrtáci román Kto chytá v žite. Počas piatej hodiny si všetky triedy pripravili prezentáciu prečítanej knihy buď v podobe piesne alebo malého divadelného predstavenia.

 
Na záver školskej akcie sme sa všetci nielen niečo nové dozvedeli, zopakovali si vedomosti z literatúry, ale aj zasmiali pri predstavovaní jednotlivých literárnych diel. Zistili sme, že na škole máme spevácke a herecké talenty. Prváci a druháci predviedli svoje herecké schopnosti v divadelných scénach z prečítaného diela. Tretiaci obsah knihy vložili do piesne, ktorú nám zaspievali so sprevádzaním gitary. Štvrtáčky nám životný pocit Holdena Coufielda vtipne zhrnuli v „repovanej“ piesni.

6. októbra 2017
Imatrikulácia

Z môjho pohľadu bola imatrikulácia celkom fajn, len som mala pocit, že druháčky, ktoré ju pripravovali,  to vnímali veľmi vážne a prehnane svoju rolu organizátorov prežívali. Prichystali si pre nás veľa zaujímavých súťaží, až na pár výnimiek. Kvíz a stoličkový tanec boli podľa mňa veľmi zábavné.

Páčila sa mi výzdoba spoločenskej miestnosti, hlavne plagáty s témou farma. Oslovil ma sľub nášho triedneho učiteľa a aj  sľub prvákov bol milý. Druháčky púšťali k jednotlivým úlohám chytľavú hudbu.

Nepáčilo sa mi však ,že si to druháčky nezorganizovali dostatočne a alergikov začlenili do úloh, ktoré by im mohli zhoršiť zdravotný stav.

Imatrikulácia sa mi aj napriek drobným nepríjemnostiam páčila, pretože sme celá trieda ako kolektív držali spolu .

Nikola Varichajová, I. HB


18. októbra 2017
Dobrovoľníctvo v mesiaci úcty k starším

Dňa 18.10.2017 sme ako dobrovoľníčky navštívili starších ľudí v nemocnici Svet zdravia v Humennom pri príležitosti mesiaca úcty k starším.

Pre spríjemnenie dňa sme si pripravili tvorivé dielne, v ktorých si starkí vytvárali kytice z listov a dekorácie servítkovou technikou. Pracovali samostatne, no ak niekto potreboval pomôcť, boli sme k dispozícii. Hoci nie všetci mali ochotu pracovať a aktívne sa zapojiť, predsa len naša prítomnosť im spríjemnila popoludnie. Tí, ktorí sa zapojili do tvorivej dielne, pracovali s veľkým nadšením a mali radosť zo svojich výtvorov a z času, ktorý sme im venovali.

Tvorivé dielne mali úspech a sme rady, že sme starším ľuďom mohli urobiť tento deň krajším.

T. Gramatová a S. Korbová, III.HB
6. októbra 2017
Exkurzia vo Vihorlatskej knižnici

Býva zvykom, že v rámci tematického celku získavanie a spracovanie informácií na hodinách slovenského jazyka a literatúry, žiaci prvého ročníka navštívia Vihorlatskú knižnicu v Humennom. Aj tento sa tak stalo 6. októbra 2017.

Žiaci I. HB boli oboznámení s históriou knižnice, prevádzkovým poriadkom, pravidlami vypožičiavania kníh, so službami knižnice a mohli si hneď po zapísaní sa nejakú knihu požičať. Zároveň ich pracovníčky knižnice sprevádzali jednotlivými oddeleniami a vysvetlili im, ako získať informácie potrebné na štúdium.


3. októbra 2017 - 6. októbra 2017
Kurz ochrany života a zdravia

V čase od 03.10. - 06.10.2017 sa žiačky 3.HB zúčastnili Kurzu ochrany života a zdravia v Malom Lipniku. Počas kurzu si žiačky osvojili teoretické vedomosti z prvej pomoci, civilnej ochrany, streľby zo vzduchovky, z hodu granátom a nasadzovania si plynovej masky. Tieto teoretické vedomosti si potom aj prakticky vyskúšali. Žiačky si zhotovili aj improvizované nosidlá, na ktorých museli transportovat jednu členku zo svojho družstva.

Verim, že si dievčatá odniesli veľa príjemných zážitkov z kurzu a budú na tento kurz v dobrom spomínať.

28. september 2017
B-active Day

Dňa 28.09.2017 sa žiaci našej školy zúčastnili Be active day a zaujímavými aktivitami sa zapojili do Európskeho týždňa športu. Prispeli tak k propagácii športu a zdravého životného štýlu medzi mladými ľuďmi v celej Európskej únii.

 
Týmto sa chceme poďakovať našim žiakom a prajeme im veľa zdravia a aktívneho pohybu.


26. september 2017
Európsky deň jazykov

Aj naša škola sa 26.9. 2017 zapojila do podujatí organizovaných v rámci Európskeho dňa jazykov. Skupiny žiakov vytvorili plagáty podľa vyžrebovaných jazykov a podľa vopred daných pokynov. Hľadali najdlhšie slovo v jazyku, slová zo základnej slovnej zásoby a iné zaujímavosti jazyka a krajiny, v ktorej sa používa. Najlepšie výtvory boli ocenené.

Všetky plagáty si môžu všetci záujemcovia prezrieť pri učebni nemeckého jazyka.
5.9.2017
Poďakovanie

Našim dievčatám I. Bodnárovej, M. Kuľhovej a T. Misárovej zo IV. HB, ktoré pracujú ako dobrovoľníčky v Dobrovoľníckom centre Krajší deň, dnes (5.9.2017) prišli osobne poďakovať za ich prácu z Nemocnice Svet zdravia Humenné...

Sme radi a sme hrdí, že sa naše žiačky zapájajú aj do takýchto aktivít. Ďakujeme...
Návrat na obsah