2018/2019 - SSOŠ pedagogická EBG

Prejsť na obsah

2018/2019

Zo života školy

2018/2019

Zahraničné skúsenosti pre žiakov strednej školy
27. jún 2019

27.6.2019 sa na našej škole konalo prezentovanie poznatkov nadobudnutých na stáži v Nemecku a Česku v rámci projektu Erasmus+ pod názvom: „ Zahraničné skúsenosti pre žiakov strednej školy – jazyk, práca, zamestnanie“.

Žiačky tretieho a druhého ročníka sa projektu zúčastnili v termíne od 6.5. do 25.5.2019. Svoje poznatky, dojmy a skúseností vo štvrtok prezentovali pre žiakov a pedagógov školy. Každá účastníčka oboznámila spolužiakov s činnosťami, ktoré vykonávala počas 3-týždňovej mobility v materskej škole alebo detskom domove, kde pôsobila. V závere svojej prezentácie vysvetlila, čo nové sa naučila vo výchovnovzdelávacích zariadeniach, a odpovedala na položené otázky.

Napokon je potrebné skonštatovať, že projekt Erasmus + bol veľmi pozitívnou skúsenosťou, ktorú jeho účastníčky odporúčajú všetkým žiakom našej školy.

L. Petríková, III.HB
Školský výlet
24. jún 2019
Školské výlety sa spájajú s peknými zážitkami. Jeden taký zaujímavý zažili aj žiačky prvého a druhého ročníka, ktoré sa dňa 24.6.2019  zúčastnili výletu v Bachledovej doline a pozreli si Chodník korunami stromov.

Mali možnosť vidieť krásnu prídu a prejsť sa po chodníku dlhom až 1234 m. Cesta chodníkom bola dlhá, ale vpred dievčatá poháňala túžba dostať sa na samý vrchol a obzrieť si nádhernú krajinu plnú stromov a zelene.

Chodník vďaka veľkému množstvu informačných tabúľ ponúka možnosť dozvedieť sa zaujímavosti o faune, flóre a živote miestnych lesov, ich ochrane a ničivej sile počasia. Je prispôsobený všetkým generáciám ľudí a vďaka svojmu bezbariérovému prístupu aj ľuďom so zdravotným hendikepom, čo je veľkým plusom.

Tento výlet sa všetkým veľmi páčil, pretože sa skĺbila turistika s nezabudnuteľným zážitkom. Žiačky získali informácie o prírode, ale hlavne si uvedomili, že príroda je dar a treba ju chrániť hlavne pre budúcu generáciu ľudí, aby mohla vidieť všetky tieto krásy rovnako ako aj ony.

N. Varichajová, II. HB
Rozprávkové dopoludnie s deťmi z MŠ
21. jún 2019
Vidieť radosť v detských očiach je jeden z najkrajších darov, ktoré v živote môžeme dostať. Preto aj tento rok školská rada nesklamala a dňa 21.6.2019 zorganizovala dopoludnie s materskými školami v Humennom.

Organizátorky potešila nielen veľká účasť detí z materských škôl, keďže ich prišlo až 170, ale aj pekné počasie. Pripravili si pre deti rôzne hry, súťaže a krásny program. Dievčatá 2.HB triedy zaujali krátkym a veselým divadielkom o troch prasiatkach a vlkovi a dievčatá z 1.A triedy deti potešili krásnymi piesňami od Mira Jaroša. Detičky ich obdarili úsmevom na tvári a búrlivým potleskom.

Po programe sa všetky deti spolu s našimi dievčatami rozutekali po ihrisku k rôznym stanovištiam a pustili sa do súťaženia. Čakali na nich aktivity ako hádzanie loptičiek do vedra, prenášanie vody z vedier, bodová stena, beh medzi kužeľmi, maľovanie na tvár a mnoho ďalších. Všade vládla dobrá nálada a bolo počuť smiech.

Prvým šťastím dieťaťa je, že je milované, preto sme aj my radi, že sa nám aj tento rok akcia vydarila a mohli sme deťom dať aspoň trochu našej lásky a nášho času. Veľmi sa tešíme na budúci rok, kedy si pripravíme opäť niečo zaujímavé.

D. Kračanská, II. HB

Stanovanie na Mohylách
18. jún  - 19. jún 2019

Od 18. do 19. 6. 2019 naša škola zorganizovala pre žiačky turistický pochod a „stanovačku“ v lese, ktorá bola pre ne dobrou skúsenosťou a zároveň previerkou síl a schopností. Dievčatá si týmto príjemným spôsobom skrátili tiež čakanie na vysvedčenie .

O pol deviatej vyrazili zo školy a okolo dvanástej už boli na Brestovských mohylách. Vybrali si trasu  Handrix - Mihalíkova - Petočová - Na Kaštieli, kde sa nachádzajú Mohyly. Zaujímavosťou na Petočovej bol pomník partizánskej skupiny Pugačeva, ktorá operovala v týchto miestach v čase 2. svetovej vojny.
  
Okrem turistiky a stanovania na tejto akcii nechýbalo ani dobrodružstvo v podobe nočnej hry, ktorého úlohou bolo zbieranie jahôd a stráženie ohňa.
 
Hoci dievčatá počas celej návštevy lesa otravoval hmyz, zvládli to ako profesionálky a cítili sa ako pravé lesné žienky.

S. Slaninová, I. A
Deň detí vo Svete zdravia v Humennom
4. jún 2019

Dobrovoľnícke centrum Krajší deň pri Svete zdravia v Humennom organizovalo pre deti v nemocnici dňa 4.6. 2019 Deň detí. Dievčatá z I. A sa ich ako dobrovoľníčky v podobe šašov, princeznej a dobrej víly podujali rozveseliť rôznymi aktivitami, hrami, hádankami.

Dominika Kračanská z II. HB spríjemnila atmosféru svojím spevom.
Deň detí s mestom Humenné
1. jún 2019
V soboru 1.6.2019 na námestí v Humennom mesto organizovalo Deň detí, ktorého sme boli súčasťou.

Pre deti sme si pripravili športové aktivity, pretože celá udalosť sa niesla v športovom duchu. Mali sme rôzne stanovištia, kde prichádzali deti a zvládali jednoduché úlohy, ako napríklad basketbal, skákanie vo vreci, bowling, tenis, volejbal... Deti sa príjemne zabávali. Niektoré z nás im maľovali na tvár zvieratká a postavičky podľa ich výberu. Na začiatku sa zaregistrovali, získali kartičku, na ktorú pri splnení úlohy dostali pečiatku s písmenkom. Kto nazbieral 5 pečiatok, odniesol si sladkú odmenu. Detí bolo naozaj veľa, čo sme úprimne nečakali.

Nám, študentkám, sa tento deň páčil, vrátili sme sa späť do detských čias a rady by sme sa zúčastnili takejto akcie aj na budúci rok.

S. Lisáková, V. Kerčáková, I. A
Ako sme získavali zahraničné skúsenosti
6. - 25. máj 2019
SSOŠP EBG Humenné už niekoľko rokov poskytuje svojim študentkám možnosť rozšíriť si svoje odborné zručnosti a jazykové kompetencie. Aj v tomto roku sa v rámci projektu Erasmus+ zúčastnili vzdelávacej mobility v materských škôlkach a detských domovoch v Nemecku a v Česku.

Dievčatá absolvovali prax, počas ktorej spoznali systém fungovania vzdelávacích zariadení zapojili sa doň svojimi vzdelávacími aktivitami v hudobnej, pohybovej a jazykovej oblasti s využitím metód Montesorri a Daltonského plánu. Vyskúšali si použitie inovatívnych vyučovacích metód, ktoré sú rozšírenejšie ako u nás.

Počas projektu si prehĺbili svoje praktické zručnosti, ale aj komunikačné schopnosti v cudzom jazyku. Súčasťou pobytu bolo aj spoznávanie mesta Magdeburg pri rieke Labe a dedinky Buk blízko Přerova.

Prínosom tohto projektu bolo nielen nadobudnutie odborných vedomostí ale aj spoznávanie všedného živote v Nemecku a Česku, tradičných jedál, kultúrnych pamiatok a multikultúrnej spoločnosti.

Z trojtýždňovej stáže si žiačky odniesli množstvo nezabudnuteľných zážitkov.
Milujem svoje mesto - milujem svoj kraj
24. máj 2019

Na podnet Prešovského samosprávneho kraja naše mesto Humenné zorganizovalo festival priateľstva a dobrovoľníckej činnosti pod názvom Milujem svoje mesto – milujem svoj kraj. Cieľom tejto akcie bolo skrášľovanie priestranstiev nášho mesta, ale aj výchova k občianstvu a rozvoju pozitívneho vzťahu k svojmu mestu, ako aj vytváranie nezištných hodnôt.

Tento festival sa uskutočnil v čase od 20.5.2019 do 24.5.2019 a naša škola sa doň zapojila v piatok 24.5.2019. Dievčatá z I.A a II. HB skrášľovali okolie školy. Snažili sa urobiť viac, ako sa od nich očakávalo, pretože pochopili, že takto pomáhajú nielen škole, ale aj mestu a nášmu regiónu.
Rozdávame radosť
18. máj 2019

Opäť sme boli užitočné a rozdávali radosť. 18. mája 2019 sa uskutočnila akcia pre Humenčanov a ich ratolesti pri príležitosti 10. výročia otvorenia Areálu Pohody v Brestove.

Tento nultý ročník naše dievčatá pripravili pre deti rôzne súťaže, ako napríklad strieľanie na terč z luku, strieľanie z vodnej pištole na umelé poháriky, maľovanie na tvár... Najväčšou atrakciou však bol tanec na piesne Mira Jaroša, ktorým sa snažili zapojiť všetky deti do tejto aktivity každú pol hodinu. Rodičom sa to veľmi páčilo a obdivovali kreativitu našich žiačok.
Posledné zvonenie
17. máj 2019
V piatok 17. mája sme sa rozlúčili s našimi štvrtáčkami, ako býva zvykom, slávnostnom akadémiou, ktorú si pre nich pripravili študentky druhého ročníka. Prihovorili sa maturantkám dojímavým príhovorom, pripomenuli im štúdium na tejto škole fotografiami z rôznych akcií počas štyroch rokov, zaspievali im pieseň, ktorú sami vytvorili, čo všetci prítomní ocenili poriadnym potleskom.

Budúce absolventky sa poďakovali pedagógom nielen za nadobudnuté vedomosti, ale aj za ich úsilie urobiť z nich lepších ľudí, a sľúbili im, že ich odmenia svojimi skvelými odpoveďami na maturitných skúškach.

Pán riaditeľ vo svojom príhovore štvrtáčkam poprial veľa šťastia na maturitných skúškach a v budúcom živote. Zároveň podotkol, že ho nikdy nesklamali počas štúdia, preto verí, že budú robiť dobré meno našej škole aj po jej absolvovaní.
Míľa pre mamu
11. máj 2019

V sobotu 11. mája 2019 sa v areáli mestskej rekreačnej zóny Hubková uskutočnila akcia Únie materských centier Míľa pre mamu, ktorá bola symbolicky venovaná všetkým mamám. Cieľom tejto najväčšej oslavy Dňa matiek bolo spojiť sa v jeden deň a v jednu hodinu vo viac ako 50 mestách nielen na Slovensku, ale aj v Česku a Írsku. Účastníci prešli 1 míľu.

Detičky z Humenného všetkých vekových skupín sa zabávali, športovali, smiali, kreslili, maľovali, naučili sa nové zručnosti, aj si zopakovali angličtinu. Naše žiačky prispeli k organizácii tejto akcie pripravenými aktivitami pre deti. Naučili deti správne triediť odpad, priradiť lesné zvieratká do lesa, zároveň im spríjemnili popoludnie loptovými hrami a obľúbeným maľovaním na tvár.

Občianske združenie Rodinné centrum Malíček udelilo našim dievčatám Ďakovný list za spoluprácu pri organizovaní tejto akcie.
Krajská prehliadka SOČ
5. apríl 2019

V piatok dňa 5.4.2019 sa v priestoroch Strednej priemyselnej škole stavebnej v Prešove uskutočnilo krajské kolo prehliadky SOČ. Bol to 41. ročník tejto dobrovoľnej, záujmovej činnosti študentov denného štúdia stredných škôl a súťažilo sa v 17 súťažných odboroch.

Našu školu reprezentovali žiačky III.HB Natália Gužíková a Paula Myšľanová. Natália Gužíková získala 3.miesto v odbore Geológia a geografia, kde súťažila s prácou Jazyk, zvyky a tradície Južnej Kórey. Paula Myšľanová získala 6. miesto v odbore Pedagogika a psychológia.

K dosiahnutým výsledkom im srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.
Múzeum na kolesách
3. apríl 2019

Divadlo bez stálej strechy nad hlavou, ktoré príde za divákom všade tam, kam ho pozvú, navštívilo našu školu dňa 3.4.2018. Divadlo ponúkalo náučnú prednášku z čias 2. svetovej vojny, ktorá bola spojená s názornou ukážkou vojnových predmetov a uniforiem.  Tie si mohli vyskúšať žiačky našej školy.

Okrem toho, že prednáška priniesla nové informácie z frontu 2. svetovej vojny, bola podaná aj humornou formou. Zabavili sa nielen žiačky, ale aj učitelia.

Veríme, že takáto prednáška nebola posledná, a radi uvítame podobný žáner aj nabudúce.

Tchirová N., Galanová A., II. HB
Deň učiteľov
29. marec 2019
Každoročne si pripomíname významný sviatok všetkých pedagogických pracovníkov – Deň učiteľov. Tento deň dáva žiakom príležitosť oceniť si prácu učiteľov. Ani žiačky na našej škole sa nenechali zahanbiť a našich učiteľov prekvapili milým a pestrým programom, ktorý dňa 29. marca 2019 zorganizovla žiacka školská rada.

Počas 5. a 6. vyučovacej hodiny sa uskutočnila slávnostná akadémia označená slovami: Žiačky učiteľom. Takto strávené dopoludnie bolo obohatené veselými piesňami, básničkami či hrou na rôzne hudobné nástroje. Kultúrny program spestrili aj milé slová, ktoré žiačkam išli priamo zo srdca.

Veľmi sa tešíme, že sú aj takéto dni, kedy si môžeme spomenúť na dôležitú prácu našich učiteľov a už teraz sa tešíme na budúci rok, kedy si to všetko zopakujeme a prekvapíme ich niečím novým.

Dominika Kračanská, II. HB
Okresné kolo vo volejbale žiačok SŠ
27. marec 2019
Dňa 27.03.2019 sa naše dievčatá zúčastnili okresného kola vo volejbale žiačok stredných škôl, ktorého organizátorom bolo CVČ Humenné. Súžaže sa zúčastnilo 7 stredných škôl a hralo sa podľa pravidiel volejbalu.

Po dramatickom zápase s Obchodnou akadémiou v Humennom o postup do finálového zápasu, bohužiaľ, žiačky našej školy neuspeli. Bolo to predčasné finále. Nakoniec sa umiestnili na treťom mieste.

Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu!
Rýchle čítanie
26. marec 2019
Minulého školského roka sme začali zaujímavú tradíciu v mesiaci kníh. 26.3.2019 sa preto konal 2. ročník súťaže v rýchlom čítaní, kde si porovnali svoje čitateľské schopnosti žiačky v čítaní rovnakého textu na čas, pričom sa im strhávali trestné body za mýlky v čítaní.

Dievčatám sa také zápolenie páčilo a zároveň sa potvrdilo, že tí, ktorí radi čítavajú knihy, majú v takejto súťaži úspech. Zaujal aj text, ktorý čítali, a dúfame, že kniha, z ktorej bol úryvok, bude inšpiráciou na trávenie voľného času.

Výsledky súťaže:
1. miesto: Paula Myšľanová, III. HB
2. miesto: Juliana Vasilenková, I. A
3. miesto: Lívia Zubíčeková, II. HB
Blahoželáme!
Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína
20. marec 2019
Vo Vihorlatskom múzeu sa 20.3.2019  sa konalo okresné kolo 65. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy. Je to naša najstaršia a najprestížnejšia súťaž, ktorej hlavným cieľom je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti umeleckého prednesu.

Našu školu reprezentovala žiačka II. HB Dominika Kračanská, ktorá súťažila vo IV. kategórii v prednese prózy. So svojím talentom a zaujímavým textom v početnej konkurencii skončila na peknom 2. mieste.

Blahoželáme!
Beseda so Stefi
19. marec 2019

Naša absolventka Štefánia Šalátová, obľúbená slovenská speváčka STEFI, známa aj vďaka spolupráci s Mafia Corner, sa rozhodla vyrozprávať našim dievčatám svoj životný príbeh a možno ním inšpirovať talentované žiačky.

V utorok 19. 3. 2019 si Stefi na pôde SSOŠP EBG Humenné zaspomínala na svoje stredoškolské časy, rozhovorila sa na besede so študentkami o svojej ceste za úspechom, nevynechala ani svoje životné pády, predstavila svoje vízie budúcnosti, svoje ciele, vzory, inšpirácie.

Stefi bola oživením bežného školského dňa a určite aj motiváciou pre tých, ktorí sa snažia ísť za svojím cieľom aj napriek prekážkam.
Noc v Benátkach
26. február 2019
26.2.2019 sme šli za kultúrou na divadelné predstavenie do Štátneho divadla v Košiciach. Tentokrát to bola opereta Noc v Benátkach od Johanna Straussa mladšieho.

Započúvali sme sa do romantických tónov a ocitli sme sa na karnevale v Benátkach, kde v priebehu jednej noci došlo k niekoľkým milostným nedorozumeniam a zámenám, čo viedlo k zaujímavým humorným situáciám. Karnevalové masky, búrlivé oslavy, gondoly, viedenský valčík, to všetko v nás vyvolalo dobrú náladu. Oslovili nás nielen spevácke, herecké, ale aj tanečné výkony účinkujúcich.
Plavecký výcvik
12. február - 15. február 2019

Ako býva zvykom,  v druhom ročníku naši žiaci sa zúčastňujú plaveckého výcviku. Počas 4 dní sa zdokonaľujú v rôznych plaveckých štýloch, ale aj získavajú cenné vedomosti a zručnosti pre prácu s deťmi vo vode.

 
Zaujímavé, ale aj užitočné boli ukážky prvej pomoci  a dievčatá si samy vyskúšali vytiahnuť „topiacu sa“ spolužiačku z vody. V závere výcviku sa zahrali na deti z materskej školy a robili rôzne aktivity vo vode, čo sa im asi páčilo najviac.
Lyžiarsky kurz
4. február - 8. február 2019
Dňa 04.02.2019 – 08.02.2019 sa dievčatá z 1.A zúčastnili lyžiarskeho kurzu v Malom Lipníku.  Počasie nám prialo a aj snehové podmienky boli prijateľné.  V pondelok nás privítal stále sa usmievajúci majiteľ chaty U financa,  ktorému ďakujeme za príjemné  prostredie a za to, že sa nám vo všetkom vychádzal v ústrety.

 
Dievčatá boli snaživé, šikovné a disciplinované. Svoje povinnosti si plnili príkladne. Sme radi,  že sa všetky naučili lyžovať bez najmenších problémov. Ďakujeme za ich dochvíľnosť a vzorné správanie. Veríme, že si odniesli množstvo pozitívnych zážitkov .
10. výročie založenia školy
30. január 2019

10 rokov existencie každej školy je dôvodom na bilancovanie ale aj na oslavu. 30.1.2019 sa preto v Msks Humenné uskutočnila slávnostná akadémia, na ktorej sa zišli učitelia, žiaci, pedagógovia, rodičia a pozvaní hostia.

 
Vo svojom slávnostnom prejave riaditeľ školy Ing. Tomáš Masica zdôraznil: „Sme alternatívou pre tých, ktorí chcú získať kvalitné vzdelanie a chcú byť pripravení na prax, ale aj na vysokú školu. Sme tu 10 rokov a ja verím, že aj do budúcna budeme vašim silným a stabilným garantom úspechu.“ Zároveň sa poďakoval zúčastneným za to, že táto škola je dnes taká, ako je, a tam, kde je. Skonštatoval, že neutíchajúci záujem o školu je dôkazom toho, že napredujeme.

 
Ing. Marek Mikel, konateľ Európskych vzdelávacích stredísk pre povolanie a spoločnosť na Slovensku vo svojom príhovore povedal: „Rodina EBG, to nie sú len stredné školy, ale aj materské, základné, gymnázium. Prinášame na Slovensko protiváhu štátnym školám, ukazujeme, že sa to dá robiť aj inak.“
 
Prítomným sa postarali o zábavu naše žiačky a so svojím vystúpením sa predviedli hosťujúce tanečníčky zo SZUŠ Via arto a folklórny súbor Šiňava, v ktorých tiež pôsobia naše študentky.

 
V závere kultúrneho programu očarila Stefi, teda Štefánia Šalátová, talentovaná speváčka, rodáčka z Humenného, ale aj absolventka našej školy. Spolu s Mikom z projektu Mafia Corner, DJ Stylom a producentom Dannym Lawom vytvára tanečnú hudbu, známu po celom Slovensku.

 
Po končení slávnostnej akadémie sa pozvaní hostia stretli na recepcii, kde v priateľskej debate riešili budúcnosť školy, spoluprácu s materskými a základnými školami pri realizácii odbornej praxe, a s predstaviteľmi Európskeho centra pre povolanie a spoločnosť prípravu zaujímavých projektov.


Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína
25. január 2019
Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese.

Školské kolo tejto súťaže sa konalo 25.1.2019. Svoje triedy reprezentovalo 8 žiačok. Predviedli svoje recitačné schopnosti a talent. Bola to aj prehliadka rôznorodej literárnej tvorby a pomohla súťažiacim rozšíriť si obzor v oblasti literatúry a poznaní literárnych hodnôt.

Porota ohodnotila prednes a výber textu nasledovne:
 
Poézia:
3. miesto – Denisa Kovaříková, I.A
 
Próza:
1.miesto – Dominika Kračanská, II.HB
2.miesto – Veronika Pišková, IV.HB
 
Blahoželáme!
Na výstavách
21. január 2019

Pondelok 21. 1. 2018 sa uskutočnila cesta za umením. Navštívili sme najskôr Galeriu Coop Jednota v priemyselnej časti mesta Humenné. Tu nás čakalo milé prekvapenie -  vernisáž španielskeho umelca Fernanda Lozana. Fernando Lozano je expresívny maliar, sochár a spisovateľ. Jeho obrazy sú prítomné v rôznych múzeách a súkromných zbierkach v Európe a Amerike.

Na spiatočnej ceste sme zavítali do Vihorlatského múzea. Vypočuli sme si pár slov od mladého sochára Petra Králika o jeho výstave Agroart záhrady. V celej autorovej tvorbe ide o spojenie umenia a poľnohospodárstva a to v sochárskej tvorbe,  v maľbe, grafike a fotografických záznamoch z autorových umeleckých zásahov do krajiny. Napriek tomu, že počas dňa bolo mimoriadne mrazivo, cítili sme potešenie z nájdenia toľkého súčasného umenia v našom meste.
Deň vianočných tradícií
20. december 2018

Posledný deň v škole pred vianočnými prázdninami bol veselý. Školská rada zorganizovala na posledných troch vyučovacích hodinách zaujímavú akciu pod názvom Deň vianočných tradícií.

Najprv sa žiačky rozprávali so svojimi triednymi učiteľmi o svojich zážitkoch z Vianoc a potom sa venovali vianočným tradíciám. Ešte pred týždňom si zástupcovia tried vylosovali krajinu, ktorej tradíciám sa dnes venovali. Dievčatá si doma pripravili typické vianočné dobroty daných krajín, krásne ich naservírovali, aby nimi ponúkli spolužiačky z iných tried. Zároveň si prichystali aj zaujímavosti o vianočných zvykoch Slovenska, Veľkej Británie a Nemecka. Piata vyučovacia hodina bola hodinou vzájomného navštevovania, poznávania, ochutnávania dobrôt, zábavy a smiechu.

V závere pozoruhodnej akcie sa všetci zišli pri našom vianočnom stromčeku. Tam zazneli vianočné piesne za sprievodu klavíra v podaní našich žiačok. Dievčatá zaspievali vylosované piesne, ktoré si týždeň nacvičovali: I.A Vo vianočnej pekárni od M. Jaroša, II. HB Šťastné a veselé od M. Čekovského a III. HB Šťastné a veselé od D. Mirgovej. Nakoniec si všetci spoločne urobili vianočnú náladu piesňou Tichá noc.
COOKBOOK
december 2018

Študentky IV.HB triedy sa zapojili do medzinárodného projektu E-Twinning pod názvom COOKBOOK. Do tohto projektu sú zapojené školy z Francúzska, Českej republiky, Slovinska, Veľkej Británie a Španielska.

Úlohou dievčat je vytvoriť medzinárodnú kuchárskuu knihu, vymieňať si recepty v anglickom jazyku a získať informácie o tradičných i netradičných jedlách z rôznych európskych krajín.  Naše študentky na úvod napiekli naše tradičné vianočné perníky.
Olympiáda v anglickom jazyku
6. december 2018

Dňa 6. decembra sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnili sa ho dve žiačky - Tamara Kormuciková z III.HB a Miroslava Gajdošová z I.A.

Do obvodného kola nepostupuje ani jedna z nich, ale srdečne im blahoželáme k dosiahnutým úspechom a dúfame, že na budúci rok sa zúčastní viac študentov.

Obe žiačky za účasť na školskom kole získali darčekové poukážky na nákup kníh.
Christmas Card Exchange
december 2018

Christmas Card Exchange je projekt E-Twinning, do ktorého sa zapojili aj študenti našej školy. Ich úlohou bolo vytvoriť ručné vianočné pohľadnice s prianím v anglickom jazyku. Okrem toho, žiaci vytvoril aj Wish Tree, kde si napísali svoje želania do budúceho roka, znovu v anglickom jazyku.

 
Do tohto E-Twiiningového projektu sú zapojení študenti z rôznych európskych krajín, z Maďarska, z Turecka, Poľska, Ukrajiny a Rumunska.
Mikuláš v Gréckokatolíckej charite v Humennom a vo Svete zdravia v Humennom
6. december 2018

Aj tento rok naše dievčatá počas Mikuláša rozdávali radosť. Najprv to bolo v Gréckokatolíckej charite v Humennom a potom sa presunuli do nemocnice k chorým detičkám.

Pre svoje publikum si študentky prichystali divadielko o narodení Ježiška, ktoré bolo doplnené spievaním vianočných kolied. Sociálne slabší v charite sa veľmi potešili, lebo okrem slova, spevu a hudby, dostali od organizátorov menšie darčeky.

 Choré detičky mali aj napriek chorobe iskričky v očiach a úsmev na tvári, takže aj napriek tomu, že počas Mikuláša museli byť v nemocnici, tešili sa, že im niekto prišiel spríjemniť tento slávnostný čas. Potom šli dievčatá zaspievať koledy ešte k tým malým pacientom, ktorým choroba nedovolila vstať z postele a ísť si pozrieť naše divadelné predstavenie. Pocit, že svojím pričinením dievčatá rozveselili choré deťúrence, sa nedá ničím nahradiť, a preto sa zaviazali, že prídu aj budúci rok.
Spoznaj sám seba a priprav sa na výberové konanie
3. december - 5. december 2018

Žiačky štvrtého ročníka absolvovali 3.12.2018 a 5.12.2018 projektové vyučovanie zamerané na spoznávanie vlastnej osobnosti a následne na to nadväzovalo ďalšie, ktoré sa týkalo zlepšovania komunikatívnych schopností, potrebných na úspešné zvládnutie výberového konania.

Dievčatá absolvovali aktivity neformálneho vyučovania, ktoré im mali napovedať, aké majú schopnosti, vlastnosti a aké majú rezervy, zistili na základe odhalenia esencií detstva, aké majú sny, v čom sú dobré a v čom majú problém. Neskôr sa snažili vysvetliť, ako nadobudli niektoré pozitívne vlastnosti, ako by svoje rezervy premenili na výhody, snažili sa 30 sekúnd rozprávať na vylosovanú tému, odpovedali na najčastejšie otázky, ktoré sa dávajú na pohovoroch.

Napokon sa projektové vyučovanie zavŕšilo simulovaným výberovým konaním pred komisiou pozostávajúcou z vyučujúcich a študentky samy zažili, ako je ťažko hovoriť o sebe na pohovore, odpovedať na otázky komisie a vytvoriť o sebe pozitívny dojem. Zároveň získali cenné rady, ako napísať správne životopis, čo hovoriť a čo nehovoriť na pohovore a ako zapôsobiť.
Aj takto pomáhame
13. november 2018

„Život je len krátke otvorenie a zatvorenie očí. Je len na Tebe, čo za túto chvíľu uvidíš.“

Zrak je jedným z najdôležitejších zmyslov človeka. Mnohí ľudia buď nemajú možnosťočami spoznávať svet, alebo sa v ich živote stalo niečo, čo ich zrak obmedzilo. 13. novembra 2018 sa naše dievčatá rozhodli spríjemniť posedenie Únii nevidiacich a slabozrakých v Humennom.

Posedenie sa začalo príhovorom a po ňom na scénu nastúpili naše žiačky Tímea Ficková (4.HB) a Dominika Kračanská (2.HB), ktoré zaspievali pieseň so sprievodom gitary. Prítomným navodil slávnostnú atmosféru aj prednes básne v podaní Dominiky Kračanskej.

Sme veľmi radi, že sme mohli byť súčasťou tohto dňa a mohli sme tak aspoň na okamih pomôcť týmto ľudom nevidieť všetko čierno.

Dominika Kračanská, II. HB

Čitateľský maratón
7. november 2018
V rámci rozvoja čitateľskej gramotnosti a splnenie cieľových požiadaviek na maturantov zo slovenského jazyka a literatúry sa na našej škole dňa 7. novembra 2018 uskutočnil čitateľský maratón.

Žiačky počas prvých štyroch vyučovacích hodín čítali knihu na povinné čítanie – Keď báčik z Chochoľova umrie, Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch, Kým kohút nezaspieva, Ako chutí moc. V čítaní sa striedali a zaznamenávali si základné údaje potrebné na interpretáciu knihy.

Počas 4. vyučovacej hodiny mali vypracovať o knihe pracovný list a na 5. hodine si prichystali pre svojich spolužiakov z iných tried prezentáciu v podobe piesne, krátkeho divadelného predstavenia alebo básne.

Na 6. vyučovacej hodine sa prezentácia realizovala pred žiakmi a učiteľmi školy.

Akcia sa vydarila, dievčatá ukázali svoj talent a zároveň sa zabavili pri interpretácii prečítaných diel.
Výtvor III.HB:
Kým kohút nezaspieva
Novembrovej noci čas zimný nastal,
v malom meste rad vojsk zastal.
Stojí, stojí, čaká už,
plne vojsko, samí muž.
Sedem hodín odbilo,
mesto sa hneď stratilo.
Vyšiel nový zákon platný,
za Nemca hláv 10 sťatých.
Dvaja sú už chytení,
v pivnici sú väznení.
K dvom sa pridávajú siedmi,
medzi nimi tulák biedny.
Alkohol u Nemca zistili,
preto trest zjemnili.
Miesto desať hláv sťatých,
nech sa obetuje iba jeden z nich.
No tak chod ty, tulák čudný,
navrhol mu holič spurný.
Holič v ruke britvu mal,
tulákovi krk podrezal.
Výčitky mu kruté boli,
odhodlal sa vydať zbroji.
Holič teda vykročil,
tým svoj život ukončil.
Jeseň a jej čaro
7. november 2018

Žiacka školská rada v mesiaci október uskutočnila svoju prvú akciu. Prostredníctvom facebooku vyzvala študentov školy o najkrajšiu fotografiu s jesenným motívom pod názvom Jeseň a jej čaro.

Súťaž mala tri kategórie -  Jesenná príroda, Jesenný portrét, Jeseň  a moje zvieratko. Súťažiaci posielali svoje fotografie počas celého mesiaca a tie boli zverejnené na facebookovej stránke školy.

V jednotlivých kategóriách vyhrala tá fotografia, ktorá dosiahla najviac „likes“.

V kategórii Jesenná príroda bolo najviac fotografii, preto sa členovia školskej rady rozhodli udeliť aj druhé miesto.

7. novembra 2018 bolo slávnostné odovzdávanie cien. Najúspešnejšie boli žiačky II. HB, ktorých fotografie vyhrali v 2 kategóriách. Absolútnou víťazkou a víťazkou kategórie Jesenná príroda bola žiačka III. HB Bibiana Antoličová. Výhercom blahoželáme a tešíme sa, že svojimi fotografiami poukázali na to, že je jeseň krásnym ročným obdobím.
 
Erazmus +
22. október 2018 - 2. november 2018
Ako 11-členná skupina sme strávili v októbri 2018 úžasných 10 dní na projekte Erasmus+. Témou projektu bolo Umenie a hudba medzinárodne. Okrem Slovenska sa na tomto projekte zúčastnilo Španielsko, Litva, Estónsko a Rumunsko. Každý deň bolo pre nás pripravených mnoho aktivít. Práca v skupinkách bola na tomto projekte veľmi dôležitá, spoznávali sme sa s inými ľuďmi a  zdokonaľovali  sme sa v angličtine. Dokonca sme poniektoré prekonali strach z rozprávania a vystupovania pred ľuďmi. Vznikli mnohé priateľstvá, ktoré budeme ďalej rozvíjať. Dúfame, že to nebol náš posledný projekt.
 
Zaujímavé aktivity na projekte:
·         Mandala - kreslenie mandaly a pochopenie jej podstaty
·         Life book – zhotovenie a predstavenie  knihy nášho života
·         Story play – ako skupinka sme zahrali krátke divadlo
·         Study visit -  navštívili sme Banskú Štiavnicu a plnili úlohy (odfotiť 2 fotky jednu normálnu a jednu šialenú, poobzerať sa po krásach tohto mesta)
·         Maps – znázornili alebo nakreslili sme miesta v BŠ
·         Intercultural night – táto aktivita bola jednou z najkrajších, pretože sme tam každá krajina prezentovali krásy krajiny, kultúru, tradície a národne jedlo
·         Killer game
·         Secret friend
·         Treasure hunt
·         Hiking
·         Selfie night
·         Movie night
·         Talent night
Deň PSK 2018 v Centre sociálnych služieb Ametyst Tovarné
23. október 2018
Dňa 23.10.2018 sme sa zúčastnili Dňa otvorených dverí pri príležitosti Dňa PSK v Centre sociálnych služieb Ametyst v Tovarnom.

Priamo sme sa zapojili do aktivít, ktoré sú súčasťou ich denného režimu. Aktivity pre seniorov boli zamerané na rozvoj jemnej motoriky, pamäte, pohybových schopností. Taktiež sme sa zapojili do ručných prác, spoločenských hier a diskutovali sme na rôzne témy. Mali sme možnosť využiť naše teoretické vedomostí v praxi a zoznámiť sa s novými inovatívnymi metódami, ktoré sa využívajú v zariadení pri práci s klientom.

Súčasťou prehliadky zariadenia boli aj ukážky pracovnej terapie a fyzioterapie.

Ako poďakovanie za pozvanie sme pre seniorov namaľovali obraz, ktorí sme im venovali.

Odnášame si zo zariadenia pekné zážitky a rady prijmeme pozvanie aj v budúcom školskom roku.
 
Žiačky II.HB
 

 
Deň Prešovského samosprávneho kraja
23. október 2018
23.10.2018 bol v Prešovskom samosprávnom kraji výnimočným dňom. Po celom území sa konali rôzne akcie a Vihorlatské múzeum v Humennom si pre verejnosť pripravilo program pod názvom Brána múzea otvorená...

Pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR bol našim žiakom premietaný film V osídlach veľmocí, ktorému predchádzalo sprievodné slovo. Film krok za krokom odhalil dejiny od roku 1918, pripojenie Podkarpatskej Rusi k vznikajúcemu štátu, a najmä vyústenie mocenských hier v roku 1945.

Po videoprojekcii filmu riaditeľ múzea Mgr. Vasiľ Fedič žiačkam predstavil jedného z tvorcov pána Jána Lipinského, ktorý im povedal pár zaujímavosti o jeho tvorbe.

Nasledovala prehliadka umeleckohistorickej a sakrálnej expozície Humenského kaštieľa.

Záver dňa patril návšteve skanzenu, teda expozícii ľudovej architektúry a bývania. V drevenom kostolíku z Novej Sedlice návštevníci obdivovali zreštaurovaný ikonostas a oltár. Obdivovať sa však dali aj ďalšie budovy skanzenu, ktoré vystihujú charakter Horného Zemplína.

Imatrikulácia prvákov
22. október 2018
Dňa 22.10.2018 sa na v našej škole uskutočnilo slávnostné prijatie prvákov do stavu študentstva, ktoré zorganizovali žiačky II. HB.

 
Celý program sa niesol vo vojenskom štýle. Trochu sme sa obávali, že to bude ťažké, ale druháčky boli milé. Všetko sa začalo ešte v triede, keď nás prišli dievčatá so spevom „skrášliť“. Potom sme spoločne odpochodovali do spoločenskej miestnosti, kde trpezlivo čakali ostatní študenti. Usadili sme sa do prvých radov a začal sa program.

 
V úvode mal príhovor pán riaditeľ a po ňom sme začali plniť zaujímavé a celkom milé úlohy buď vo dvojiciach alebo trojiciach. Keďže išlo o „army“ imatrikuláciu, trestom za nesplnenie úlohy bolo urobiť výpady, sed-ľah a podobne. Neskôr nás postupne volali na pódium, aby sme zložili sľub. Sľúbili sme, že budeme vzornými žiačkami, že budeme robiť dobré meno škole, že prejavíme úctu učiteľom a že pre nás budú druháčky vzorom.

 
Sme rady, že si dievčatá z II. HB pripravili veľmi pekný program, že sme všetko bez ujmy zvládli, a tešíme sa na budúci rok, kedy budeme mať imatrikuláciu na starosti my.

 
M. Jakoubková, I.A
 
Exkurzia vo Vihorlatskej knižnici
5. október 2018

Žiačky I. A sa v piatok 5.10.2018 zúčastnili exkurzie vo Vihorlatskej knižnici v Humennom. Získali potrebné informácie o prevádzkovom poriadku knižnice, o možnostiach a pravidlách zapožičania kníh, o službách knižnice a upevnili si vedomosti o knižničnom systéme Slovenskej republiky. Zároveň si rozšírili vedomosti v rámci tematického celku získavanie a spracovanie informácií, ktorý práve preberajú na hodinách slovenského jazyka a literatúry.
Kurz ochrany života a zdravia
25. september 2018 - 28. september 2018
Od 25.09. do 28.09.2018 sa žiačky III.HB zúčastnili Kurzu ochrany života a zdravia v Malom Lipníku na Chate u Financa. Žiačky počas kurzu absolvovali zdravotnú prípravu, kde si osvojili základné zručnosti prvej pomoci. Ďalej získali vedomosti z oblasti civilnej ochrany a prakticky si vyskúšali nasadzovanie ochrannej masky CM4 a ochranného protichemického obleku. Oboznámili sa tiež aj so streľbou zo vzduchovky.

 
Počasie účastníčkam kurzu prialo, preto zvýšil čas aj na iné aktivity ako Self run, Night run, alebo maskovanie sa v prírode. Dievčatá si svoje vedomosti potom prakticky overili v Preteku zdatnosti.

 
Veríme, že si študentky z Malého Lipníka  odniesli veľa príjemných zážitkov a užitočných informácií, ktoré využijú vo svojom budúcom povolaní.
Road Show - O2 - Nenechaj sa odradiť
25. september 2018

Je prirodzené, že stredoškoláci majú množstvo otázok o živote, na ktoré chcú počuť odpovede od ľudí, ktorí sú im svojím príbehom blízki. My sme tú  možnosť dostali, pretože naša škola vyhrala návštevu Roadshow v podobe slušnej dávky motivácie.

 
Dňa 25.9.2018 k nám zavítali štyri známe osobnosti Slovenska, ale aj sveta, ambasádori Roadshow Moja story, tvoja story: Tomi KID Kovács, Laci Strike, Janka Schweighoferová (Travel Hacker), ale aj známy slovenský raper STRAPO.

 
Prvý sa nám predstavil svetoznámy boxer Tomi KID Kovács, ktorý si na úvod dal menší zápas s naším telocvikárom. Potom nám porozprával svoj príbeh a predstavil nám svojich dvoch zverencov. Raper STRAPO nám opísal svoj neľahký osud a Janka Schweighoferová (travelhacker) nám dala zopár užitočných rád ako cestovať po svete lacno. Laci Strike si dal Dance Battle s našimi dvoma spolužiačkami a tiež nám poradil ako sa nenechať odradiť. V závere sme mohli týmto osobnostiach anonymne klásť otázky a  nasledovala autogramiáda.

 
Hlavnou myšlienkou tejto „ROADSHOW“ bolo priblížiť stredoškolákom, že aj keď to v živote nie je úplne najľahšie, nikdy sa nemáme vzdávať, lebo nikdy nevieme, kedy sa na nás usmeje šťastie.
 
Ďakujeme O2 za toto stretnutie so skvelými ľuďmi.
Be-activ DAY
24. september 2018

 
Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Hlavnou témou kampane ostáva „#BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok.
 
Aj tento rok sa naša škola zapojila do tohto projektu. Všetky žiačky boli nadšené. Všetko sa odohrávalo na školskom dvore, kde mali prebiehať rôzne športové aktivity, ako štafeta a spoločne zatancovaný tanec Makarena.  
 
Prvou aktivitou bola štafeta, kde medzi sebou súperili jednotlivé triedy. Žiaľ, tento deň s nami počasie nespolupracovalo, preto sme všetko ukončili behom medzi kvapkami dažďa. Aj napriek tomu to bola zaujímavá akcia, pretože sme si uvedomili, že aj keď športovať sa niekedy zdá ťažké, vždy to má zmysel a vždy nám to pomôže. Sme veľmi radi, že nám to tento rok z časti vyšlo a budeme sa tešiť na ten nasledujúci.
Európsky deň jazykov
26. september 2018

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov si pre nás učitelia pripravili aktivitu s názvom „MISSION (IM) POSSIBLE“. V tejto aktivite sme sa mali rozdeliť do 4 až 5 členných skupín. Každá skupina dostala inštrukcie so  zaujímavými úlohami, ktoré bolo potrebné splniť do konca vyučovacej hodiny. Mali sme si vymyslieť meno skupiny a preložiť ho do jedného z európskych jazykov. Taktiež sme  museli vymyslieť a nakresliť nové logo Európskeho dňa jazykov. Logo muselo odrážať európsku kultúru (vlajky, slová, dátum európskeho dňa jazykov, prípadne krajiny). Ďalšou úlohou bolo odfotiť sa s logom na troch miestach v našej škole a na dvoch miestach pred školou. Fotky sme  uverejnili na facebookovej stránke našej školy. Táto aktivita bola veľmi zaujímavá a hravá.
Biela pastelka
21. september 2018

Opäť sme podali pomocnú ruku Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska tým, že naše žiačky v uliciach Humenného 21.9.2018 realizovali verejnú zbierku známu pod názvom Biela pastelka.
Táto verejná zbierka pomáha zlepšiť život tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii.  Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.
Sme radi, že sme  mohli pomôcť aj my.
Týždeň dobrovoľníctva
19. september 2018 a 20. september 2018

V stredu a štvrtok 19-20.9. 2018 sme sa zúčastnili dobrovoľníckej činnosti v Svete zdravia Humenné, ktorú v rámci Týždňa dobrovoľníctva organizovalo dobrovoľnícke centrum Krajší ň. Na začiatku nás s pravidlami dobrovoľníctva oboznámila  koordinátorka pani Janka Copková.

Naším hlavným cieľom bolo spríjemniť detským pacientom chvíle strávene v nemocničnom zariadení.  Pre detských pacientov sme mali k dispozícii rôzne spoločenské hry, knihy a pripravili sme si pre nich aj maľovanky, puzzle, hádanky a pexeso. Navštívili sme aj izbu s najmenšími detskými pacientmi, kde sme sa im snažili nahradiť rodičovskú lásku, ktorú im život nedoprial.

Pri odchode sme mali dobrý pocit z toho, že sme mohli aspoň na chvíľu stráviť s týmito deťmi čas a vyplniť im voľné chvíle v nemocnici. Deti nám dávali úsmevom najavo, že ich naša prítomnosť teší.  Dobrovoľníctvo sa nám veľmi páčilo a chceme vtom naďalej pokračovať.
Poďakovanie

Chceme sa poďakovať našej škole, že nám umožnila privyrobiť si cez leto v Nemecku. Pracovali sme v McDonald's v menšom mestečku v Lichtenfelse, kde sme nadobudli nove poznatky, skúsenosti a hlavne sme spoznali veľa nových ľudí, s ktorými udržiavame kontakty, aj keď sme už doma. Ďakujeme za túto pracovnú skúsenosť. Práca bola náročná, ale sa to oplatilo. Veríme, že tento dvojmesačný pobyt v Nemecku prispel k tomu, aby sme úspešne zvládli maturitnú skúšku z nemeckého jazyka
Návrat na obsah