Talentové skúšky - SSOŠ pedagogická EBG

Prejsť na obsah

Talentové skúšky

Pre záujemcov > Denné štúdium
Nižšie su uvedené informácie o talentových skúškach platné v aktuálnom školskom roku.

Predpokladaný spôsob realizácie je prezenčnou formou. V prípade nepriaznivej pandemickej situácie budú talentové skúšky realizované dištančne. O forme realizácie talentových skúšok bude uchádzač včas informovaný.


Kritéria pre prijímacie konanie na školský rok 2023/2024 - 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo - denné štúdium
Obsah talentových skúšok
Inštruktážne videá k talentovým skúškam
Telesná výchova
Hudobná výchova
Jazyková výchova
Výtvarná výchova
Návrat na obsah