Talentové skúšky - SSOŠ pedagogická EBG

Prejsť na obsah

Talentové skúšky

Pre záujemcov > Pomaturitné štúdium
Informácie k termínu konania talentových skúšok ako aj k spôsobu konania budú odoslané na e-mailové adresy uvedené v elektronickej prihláške na štúdium.

Termín odosielanie informácií je po uzatvorení prijímania prihlášok, t.j. po 31.5.2023.Obsah talentových skúšok na odbor 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
Návrat na obsah