Talentové skúšky - SSOŠ pedagogická EBG

Prejsť na obsah

Talentové skúšky

Pre záujemcov > Pomaturitné štúdium
O termíne talentových skúšok Vás budeme informovať e-mailom na základe elektronickej prihlášky na štúdium.


Kritéria hodnotenia talentových skúšok
Návrat na obsah