2019/2020 - SSOŠ pedagogická EBG

Prejsť na obsah

2019/2020

Zo života školy

2019/2020

Divadelné predstavenie
26. február 2020
Tom, Dick a Harry je bláznivá situačná komédia od Raya a Michaela Cooneyovcov, na ktorej sme sa zasmiali v Štátnom divadle v Košiciach 26.2.2020.

Príbeh bol plný anglického humoru a zábavných situácií, preto našich žiakov zaujal a pobavil. Šlo o kolotoč tých najbláznivejších situácií, ktoré vypukli vo chvíli, keď sa do zdanlivo formálneho procesu adopcie dieťaťa bezdetným párom zapojili aj dvaja manželovi podarení bratia. Hlavný hrdina mal plné ruky práce, aby dal všetko do poriadku a zachoval si pri tom psychické zdravie.

Obdivuhodné boli zároveň aj výkony hercov, rýchle zvraty situácií, trefné repliky, ale aj čierny humor.

Medzinárodný deň materinského jazyka
21. február 2020
Žiačky našej školy sa zúčastnili súťaže Poznám materinský jazyk, v ktorej si overili vedomosti zo slovenského jazyka.

Súťaž mala dve kolá. Najprv sa súťažilo v triedach, kde sa vytvorili štvorčlenné družstvá a dievčatá plnili úlohy na čas. Najlepšie družstvo postúpilo do školského kola. Tam pred divákmi boli súťažné otázky viac zamerané na slovnú zásobu, pohotovosť, rečnícke schopnosti.

Pri súťaži nechýbala zábava, ale taktiež nechýbalo mierne napätie, ktoré bolo spôsobené súťaživosťou a snahou byť najlepší. Všetci sa počas tejto akcie bavili a držali prsty svojim spolužiačkam.

Zaujímavá bola aj odmena pre víťazné družstvá, pretože šlo o knihu a pomôcky zo slovenského jazyka a literatúry. Zvíťazili napokon žiačky IV. HB.

Dúfame, že takýchto zábavných a poučných súťaží bude viac a viac.

Simona Peťová, 1. A
Školské kolo SOČ
19. február 2020

Dňa 19.2.2020 sa uskutočnilo školské kolo SOČ, na ktorom sa zúčastnili žiačky 3. ročníka.

Do školského kola postúpili 2 žiačky: Annamária Andrejová, ktorá prezentovala tému Deti z DSS a Nikola Varichajová, ktorá spracovala tému Civilizačné choroby. Svoje práce prezentovali pred svojimi spolužiačkami a ich práce ako aj prezentácie posúdila odborná porota.

Do krajského kola nepostupuje nikto.
Plavecký kurz
18. február - 21. február 2020
Študentky 2. ročníka predposledný februárový týždeň sa venovali zlepšovaniu svojich schopností v plávaní na plaveckom kurze.

Cieľom plaveckého kurzu bolo naučiť sa metodiku rôznych plaveckých štýlov, absolvovať poskytovanie prvej pomoci a zoznámiť sa s rôznymi aktivitami vhodnými pre deti v materskej škole a školskom klube detí. Dievčatám sa najviac páčilo vyťahovanie topiaceho z vody a rôzne hry vo vode pre deti.

Záver plaveckého kurzu patril pretekom vo voľnom štýle na 100 m, ktorých výsledok bol nasledovný:
 
1.miesto:     Viktória Ožvoldová
2.miesto:     Sabína Sabolová
3.miesto:       Slávka Slaninová

Blahoželáme!
Lyžiarsky výcvik
10.február - 14.február 2020

Na lyžiarskom kurze sa nám určite najviac páčilo prostredie, v ktorom sme absolvovali lyžiarsky kurz. Okolie bolo krásne, chata U Financa v Malom Lipníku bola veľmi útulná a taktiež zamestnanci boli k nám milí a nápomocní.

Všetkým sa nám páčila aj ochota a pomoc učiteľov a pána školníka, ktorí nám pomáhali a učili nás zdokonaľovať sa v lyžovaní. Aktivity, ktoré si pre nás pripravili učitelia, nás zaujali, nakoľko boli veľmi kreatívne, zaujímavé a zabavili nás.

Nám sa rozhodne lyžiarsky kurz páčil a určite by si ho každá z nás ešte raz zopakovala. Máme naň krásne spomienky, na ktoré snáď nikdy nezabudneme.

Simona Peťová, I. A
"Pegečka" vie
31.január 2020
Dňa 31.1.2020 sa na našej škole konala  vedomostná súťaž s názvom „Pegečka“ vie, ktorú zorganizovala žiacka školská rada.

Cieľom tejto súťaže bolo zistiť vedomosti a všeobecný prehľad našich študentiek, ktoré si, verte či nie, potrápili svoje hlávky. Organizátorky si totiž veľmi dali záležať na výbere súťažných otázok.

Súťažili štyri osemčlenné družstvá. Kapitáni jednotlivých tímov boli učitelia našej školy, ktorých si vylosovali zástupcovia jednotlivých tried. Táto súťaž sa niesla po celý čas v dobrom a zábavnom duchu. O dobrú atmosféru sa postarali nielen moderátorky a samotní súťažiaci, ale aj ostatné študentky našej školy.  
Víťazným  súťažným družstvom sa napokon stala trieda 4.HB, ktorej srdečne gratulujeme.

Verím, že sa nám podobné akcie podarí zorganizovať aj v nasledujúcich mesiacoch.

Nina Tchirová 3.HB
Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
28. január 2020

Školské kolo recitačnej súťaže sa konalo 28.1.2020 a zúčastnilo sa ho 12 žiačok z prvého až tretieho ročníka. Väčšina súťažiacich bolo z I. A a prevahu mala poézia. Dievčatá si pripravili vlastné texty na prednes a zarecitovali ich precítene a pôsobivo.

Okrem výberu textu sa hodnotila zvuková stránka prednesu a jeho originálne stvárnenie. Porota napokon rozhodla takto:

1.   miesto:  Alexandra Ďuríková, I. A
2.   miesto: Simona Peťová, I. A
3.   miesto: Viktória Telváková, I. A

Výherkyniam blahoželáme!
Vianočná akadémia
19. december 2019
Dňa 19.12.2019 sme si opäť v škole spríjemnili deň Vianočnou akadémiou a tým sme sa  vnútorne pripravili na blížiace sa Vianoce, na ktoré sme sa už veľmi tešili.

 
Program si veľmi svedomito pripravili naše študentky a nesmierne milo, nás, svojich pedagógov, týmto vianočným vystúpením prekvapili. Každá trieda, okrem maturantiek, ktoré v tom čase boli na povinnej praxi v materských školách, si pripravila pásmo vianočných piesní, kolied, básní, veršov a žičlivých vinšov.

 
Vďaka Vianočnej akadémii sme objavili aj veľa hudobných a speváckych talentov.

 
Prajem dievčatám, aby aj naďalej svoje talenty rozvíjali, a tým sa aj ony samy posúvali v živote ďalej.

 
Mgr. art. Katarína Feňová  
Finančná sloboda
18. december 2019
Dňa 18.12.2019 sa žiačky 3.HB triedy zúčastnili neformálneho vzdelávania pod názvom Finančná sloboda. Učenie prebiehalo formou stolnej hry.

 
Hra bola zameraná na to, aby sa žiaci naučili, čo je finančná sloboda a ako s ňou v budúcnosti zaobchádzať. Školitelia nám vysvetlili, že je potrebné mať stály mesačný príjem a nikdy sa nedostať do situácie bez dostatočných finančných prostriedkov. Naučili sme sa, že vždy je dôležité čítať v zmluvách, ktoré uzatvárame, najmenšie nebadateľné písmenká a poistiť všetko, čo je v živote každého človeka cenné t.j zdravie, majetok, auto...

 
Celé projektové vyučovanie bolo zaujímavé a veľmi dôležité pre prípravu do našej budúcnosti.

 
Nikola Varichajová, III. HB
Mikuláš na charite
5. december 2019
Dňa 5.12.2019 si žiačky 2.A triedy pripravili mikulášske predstavenie na Arcidiecéznej charite v Humennom. Ľudom zo slabších rodín popriali pekného Mikuláša v podobe básni, piesní a vinšov. Svojím programom divákov potešili a milo dojali.

 
Pre dievčatá to bola pekná skúsenosť, a preto by sa takejto akcie ešte niekedy zúčastnili.
Olympiáda ľudských práv
4. december 2019
Olympiáda ľudských práv má za cieľ posilňovať základné demokratické piliere na Slovensku medzi študujúcou mládežou, so zreteľom ochrany a zabezpečenia základných ľudských práv, sprostredkovať vedomosti a poznanie práv človeka. Naša škola sa do Olympiády ľudských práv, ktorá slávila 21. ročník, zapojila prvýkrát.

Dňa 4. decembra 2019 sa realizovala táto súťaž, do ktorej sa zapojilo 26 žiačok z III. HB triedy. Úspešné žiačky dostali diplom a boli odmenené vecnými cenami.

Výsledky súťaže:
1. miesto: Annamária Andrejová
2. miesto: Lívia Zubíčeková
3. miesto: Kristína Mangová

Srdečne blahoželáme!
Olympiáda v cudzom jazyku
2. december 2019
Olympiáda v nemeckom jazyku sa uskutočnila 2.12.2019 a zúčastnilo sa jej 8 žiačok druhého a tretieho ročníka.

Súťažiace si v príjemnej atmosfére overili svoje schopnosti a zručnosti v používaní cudzieho jazyka. Všetky účastníčky úlohy úspešne zvládli.

Na prvom mieste sa umiestnila Miroslava Lukáčová z II.A triedy, na druhom Vanessa Vasková z II.A a na treťom mieste Annamária Andrejová z III.HB.

Študentky boli ocenené hodnotnými knižnými cenami.

Všetkým srdečne blahoželáme.
Vianočná burza
2. december 2019
Dňa 2.12.2019 sa na našej škole konala Vianočná burza. Študentky z prvého, druhého a tretieho ročníka sa aktívne zapojili do realizácie tejto akcie, ktorú organizovala žiacka školská rada. Každý priniesol nepotrebné veci, ktoré na burze predávali zástupcovia  tried, členky školskej rady. Predávať ich mohli za maximálnu sumu 0,50 eur.  Na burze sa predávali najmä hračky, koláče, perá, oblečenie a mnoho ďalších zaujímavých vecí.

Vianočnú atmosféru vytvorili vianočné piesne, ktoré si dievčatá pospevovali. Zároveň sa zdobil náš vianočný stromček výtvormi žiačok na výtvarnej výchove.

Ďakujeme všetkým za ich účasť a pomoc pri realizácii.

Nina Tchirová, III.HB
Čitateľský maratón
18. november 2019
Naše študentky si dňa 18.11.2019 opäť po roku rozvíjali svoju čitateľskú gramotnosť. Zároveň si upevnili vedomosti z teórie literatúry a podporili svoju tvorivosť, keďže ich úlohou bolo vypracovať pracovné listy a originálne spracovať určené dielo na povinné čítanie.

 
Dievčatá boli rovnomerne rozdelené do ôsmich skupín podľa ročníkov. Každá skupina mala určené čítať počas 4 vyučovacích hodín literárne dielo z cieľových požiadaviek na maturantov. Ich úlohou bolo vypracovať pojmovú mapu, pojmovú pyramídu, krátku básničku cinquain a výtvarne stvárniť nejakú situáciu z čítanej knihy alebo nakresliť rodostrom hlavných hrdinov. Počas 5. vyučovacej hodiny si študentky pripravovali krátke scénky z daného diela alebo si vymysleli báseň či pieseň, ktorá mala vystihnúťpodstatu diela.

 
Originálne stvárnenia čítaných diela boli prezentované počas 6. vyučovacej hodiny pred všetkými žiakmi školy. Tentokrát sa prezentácie veľmi vydarili, vystihli totiž podstatu literárnych diel, ale aj vyvolali úsmev na perách.

 
Veríme, že takéto projektové vyučovanie formou neformálnych aktivít má svoje opodstatnenie a že si takto dievčatá lepšie osvoja potrebné vedomosti z literatúry.
Deň PSK
12. november 2019
Dňa 12.11.2019 sa naše žiačky zúčastnili akcie Vihorlatského múzea v Humennom pri príležitosti Dňa Prešovského samosprávneho kraja, týkajúcej sa rómskeho holokaustu. Dievčatá si pozreli dokumentárny film Ma bisteren, čo znamená Nezabudnime!

Film vznikol v spolupráci so spoločnosťou Atarax z Košíc a spracováva očité svedectvá Rómov zo Slovenska, ktorí prežili hrôzy druhej svetovej vojny. Dievčatá sa dozvedeli, že počas existencie slovenského štátu – Slovenskej republiky (1939 – 1945) – boli na našom území perzekvovaní príslušníci dvoch etnických minorít – židovskej a rómskej. Príslušníci židovskej minority končili predovšetkým v getách, pracovných, sústreďovacích a koncentračných táboroch, Rómovia boli zas spravidla internovaní do pracovných útvarov, z ktorých najväčšie boli V Dubnici nad Váhom a Hanušovciach nad Topľou. O svoje hrôzostrašné zážitky sa vo filme podelili preživší Rómovia.

Súčasťou tejto akcie bola aj výstava v objekte kaštieľa z dejín Rómov na Slovensku.
Škola na kolesách - kyberšikanovanie
6. november 2019
Internet a sociálne siete  sú významným prostriedkom v živote človeka. Využívajú sa v práci, v škole ale i vo voľnom čase. Slúžia na komunikáciu a získavanie informácii rôzneho charakteru. Medzi najpoužívanejšie technológie patrí počítač, internet a mobilný telefón. Tak ako dbáme na zdravie, hygienu, mali by sme spozornieť aj pri ochrane voči nežiadúcim vplyvom na internete a poskytnúť mladým ľuďom informácie o rizikách, ktoré sú spojené s fenoménom nazývaným kyberšikanovanie. V súčasnosti sa na Slovensku, ale i v zahraničí objavuje čoraz viac prípadov obetí s kyberšikanovaním.

 
Dňa 6.11. 2019 sa žiačky našej školy zúčastnili zážitkového vzdelávania o kyberšikanovaní, ktoré realizovala Škola na kolesách. Vtipnou a hravou metódou sa dozvedeli základné informácie o šikanovaní prostredníctvom médií, o jeho hlavných znakoch, a takisto sa oboznámili s metódou prevencie kyberšikany. Žiacky sa naučili konkrétne spôsoby ochrany súkromia na sociálnych sieťach, čo im pomôže eliminovať možné útoky na ich osobu.  
Najkrajšia jesenná dekorácia
29. október 2019
Dňa 29.10.2019 sa na našej škole konala akcia školskej rady -  súťaž o najkrajšiu jesennú dekoráciu, ktorú jednotlivé triedy naaranžovali na chodbách. Táto akcia mala priblížiť jesenné ročné obdobie, v ktorom sa práve nachádzame. Všetky žiačky sa aktívne zapojili a svojimi výtvormi skrášlili chodby našej školy.

Za odmenu za krásnu výzdobu dostali občerstvenie v podobe pizze.

Myslím, že táto akcia sa vydarila, všade vládla príjemná atmosféra a stmelil sa triedny kolektív. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili, a dúfame, že aj ďalšie akcie školskej rady budú mať veľkú účasť.

Nina Tchirová, III. HB

Exkurzia vo Vihorlatskej knižnici
8. október 2019
VIHORLATSKÁ KNIŽNICA plní funkciu verejnej univerzálnej knižnice a svoje služby poskytuje v zrekonštruovanej budove na Námestí slobody v Humennom. Pre širokú verejnosť pripravuje aj kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia, stretnutia, besedy s tvorcami kníh a významnými osobnosťami kultúrneho a spoločenského života na Slovensku.

Dňa 8.10.2019 žiačky 1.A knižnicu navštívili a rozšírili si vedomosti slovenského jazyka a literatúry v rámci tematického celku získavanie a spracovanie informácií. Mali možnosť porovnať svoje teoretické vedomosti o knižniciach s tým, čo im sprostredkovala pracovníčka knižnice. Mohli si pozrieť knihy, ktoré ich zaujímajú, alebo si vyhľadať informácie, ktoré potrebujú k štúdiu. Boli informované o chode knižnice a o službách, ktoré poskytuje.
Imatrikulácia
4. október 2019
Dňa 4.10.2019 nás žiačky II.A triedy slávnostne privítali na pôde školy a pripravili si pre nás rôzne zábavné, ale aj vedomostné aktivity.

Celá imatrikulácia sa niesla v príjemnej rodinnej atmosfére. Obávali sme sa, čo nás čaká, ale nakoniec sme sa výborne zabavili. Bolo veselo a zábavne sme pôsobili aj my, lebo nám naše tváre zdobili umelecké výtvory druháčok. Okrem rozličných súťaží a aktivít sme v pohode zdolali aj tresty za nezvládnuté disciplíny, lebo naše staršie spolužiačky boli k nám milosrdné.

Bol to príjemný zážitok , na ktorý nikdy nezabudneme.

Diana Varichajová, 1. A
BeActive day
27. september 2019
Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. V roku 2019 sa uskutočnil 5. ročník. Hlavnou témou kampane ostáva „BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok.

Táto akcia sa realizuje preto, lebo podľa prieskumu Eurobarometer z roku 2017 60% Európanov nikdy alebo len veľmi zriedka cvičí a venuje sa nejakému športu. Na základe výsledkov toho istého prieskumu 49% Slovákov vôbec necvičí ani nešportuje. Polovica Slovákov tak tejto životnej potrebe nevenuje žiadnu pozornosť.

Žiačky našej školy sa zapojili do európskej kampane a dňa 27.9.2019 sa snažili byť aktívne tým, že súťažili v štafetovom behu. Trošku sa zapotili, ale veríme, že pochopili, že pohyb je nielen vynikajúci prostriedok ako si upevniť a zlepšiť zdravie, ale je dobrý aj na krásu. Dúfame, že tak zapoja do svojho voľného času aj nejaký šport.

Víťazom sa stala trieda III. HB. Blahoželáme!
Európsky deň jazykov
26. september 2019
Podujatia súvisiace s Európskym dňom jazykov organizujú jednotlivé krajiny EU už od roku 2001 s cieľom podnietiť Európanov, aby sa učili viac jazykov, a tak prispeli k možnosti lepšieho porozumenia v rámci EU.

Tento zámer sme mali aj my na SSOŠP EBG v Humennom a 26.9.2019 sme sa zapojili do rôznych jazykových aktivít. Naše žiačky sa na chvíľu stali tajnými agentkami a snažili sa vyriešiť čo najviac jazykových úloh. Hľadali svoje najobľúbenejšie slová v cudzích jazykoch, počúvali cudzojazyčné piesne, písali svoje mená azbukou, riešili hádanky v cudzích jazykoch. Za zmienku určite stojí, že pokyny na plnenie úloh dostali v angličtine alebo nemčine.

Svoje splnené úlohy graficky znázornili a odprezentovali pred spolužiačkami.
Biela pastelka
20. september 2019

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka našej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii, keďže aj tohto školského roku dňa 20.9.2019 sa naše dievčatá ako dobrovoľníčky snažili v uliciach Humenného vyzbierať financie ľudí so zrakovým postihnutím.

 
Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.
Kurz ochrany života a zdravia
16. september - 19. september 2019
V polovici septembra sa žiačky III.HB zúčastnili Kurzu ochrany života a zdravia, ktorý sa konal v Malom Lipníku na chate u Financa. Absolvovali teoretickú aj praktickú prípravu z prvej pomoci a civilnej ochrany. Vyskúšali si hod granátom, ako aj zhotovovanie improvizovaných nosidiel alebo maskovanie v prírode.

Po absolvovaní všetkých prednášok si študentky otestovali svoje vedomosti  a zručnosti v záverečnej súťaži, kde v skupinách na jednotlivých stanovištiach museli správne zodpovedať na pripravené úlohy a prakticky predviesť nadobudnuté vedomosti. Počas kurzu sa žiačky zúčastňovali rôznych aktivít, ktoré si pre nich pripravili učitelia.

Dievčatá si z kurzu odniesli veľa príjemných zážitkov a spomienok, ale aj vedomostí a zručností, ktoré môžu využiť vo svojom budúcom povolaní.
Návrat na obsah