Výsledky talentových skúšok - SSOŠ pedagogická EBG

Prejsť na obsah

Výsledky talentových skúšok

Pre záujemcov > Denné štúdium
Výsledné hodnotenie talentových skúšok - 4-ročné štúdium - 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
Návrat na obsah