Rozvrh hodín - SSOŠ pedagogická EBG

Prejsť na obsah

Rozvrh hodín

Pre študentov > Pomaturitné štúdium
Rozvrh hodín pre pomaturitné štúdium v šk. r. 2022/2023
Rozvrh hodín pre pomaturitné štúdium

Vyučovanie prebieha podľa rozvrhu v dňoch pondelok, utorok, streda a štvrtok.

Triedy I.BE, I.CE, I.DE, II.BE, II.CE a II.DE sú triedami odboru 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.

Rozvrh sa môže v priebehu roka meniť. O každej zmene budete informovaní prostredníctvom EDUPAGE alebo e-mailom.
Návrat na obsah