2015/2016 - SSOŠ pedagogická EBG

Prejsť na obsah

2015/2016

Zo života školy

Školský rok 2015/2016

27. - 28. jún 2016
Koncoročný výlet - Krakov a Oswienčim

V skorých ranných hodinách dňa 27.6.2016 sme sa všetci stretli pri železničnej stanici v Humennom. Boli sme plní očakávaní z toho, čo na tomto výlete uvidíme. Nastúpili sme do autobusu a trochu unavení sme vycestovali do Poľska.

Dorazili sme do Oswienčimu, rozdelili sme sa do skupín a vydali sme sa spoznávať históriu spojenú s 2. svetovou vojnou a holokaustom. Veľmi na nás zapôsobilo to, čo sme videli v jednotlivých budovách a čo sme sa dozvedeli z fotografií.

Po prehliadke koncentračného tábora sme  zamierili do mesta Krakow, kde nás už čakala naša sprievodkyňa Eliška. Ukázala nám kultúrne pamiatky Krakowa,  ako sú Wavel, katedrály a námestie. Táto prehliadka so zaujímavým výkladom nás očarila. Ku večeru sme sa ubytovali v hosteli a oddýchli si po namáhavom dni.

Na ďalší deň sme sa vybrali do nádhernej soľnej bane Wieliczky, kde nás opäť čakala sprievodkyňa Eliška a sprevádzala nás svojím vtipným výkladom. Videli sme sochy, galérie a nádhernú kaplnku, ktorú vysekali baníci. Zaujalo nás aj podzemné jazero a to, že baňa je hlboká 327 m a dlhá približne 300 km. Pre nás je však sprístupnená trasa dlhá 3,5 km. Ani sme netušili, že niečo také sa môže skrývať pod zemou.

Na tento výlet budeme spomínať ešte dlho a radi.

I.Bodnárová a M.Kuľhová, II. HB
 
23. jún 2016
Turistický pochod
Dňa 23. júna sa  žiačky 1. až 3.ročníka vybrali na turistickú vychádzku do  Národnej prírodnej rezervácie Humenský Sokol, vyšli na Červenú skalu a pozreli si jaskyňu Dupna.

Spoločne zdolali náročný kopec, kde ich čakal nádherný výhľad na mesto  Humenné a okolie. Všetkým dobre padla zastávka v jaskyni, pretože poskytla aspoň na chvíľu oddych od horúčavy, ktorá našich turistov poriadne potrápila. Oddychnutí  sa vrátili pomalým tempom naspäť pekne opálení.
21. jún 2016
Tréning pamäti so žiačkami I. HB

Dňa 21.06.2016 v spolupráci so Zariadením sociálnych služieb AKTIG Humenné sa uskutočnil Tréning pamäti pre žiakov I. HB.

Mohlo by sa zdať, že tréningy pamäti sú určené len pre seniorov a ľudí, ktorí majú s pamäťou veľký problém, no nie je to vôbec tak. Nestačí byť len fyzicky zdravý, čoraz viac je potrebné mať aj kognitívnu zdatnosť, teda byť aj mentálne zdatný.
Tréning pamäti bol zameraný na aktivizáciu a rozširovanie kapacity krátkodobej pamäti.

Ergoterapeutka p. Iryna Hajdučková spolu so žiakmi a učiteľmi precvičovala ich pamäť. Pripravené mala aktivity na správne dýchanie, správne smiatie, pracovalo sa s loptičkami, precvičovala sa  priestorová pamäť, či vizuálna pamäť.
Medzinárodná konferencia EBG v Prahe
(17. - 18. jún 2016)


V dňoch 17. až 18. júna 2016 sa v českej Prahe uskutočnila konferencia zástupcov škôl, ktorých spoločným zriaďovateľom je Europäische Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft (EBG). Na stretnutí bolo zastúpených 10 škôl z Nemecka a 3 školy zo Slovenska.

Cieľom dvojdňového stretnutia bola výmena skúsenosti medzi jednotlivými školami v oblasti výučby cudzích jazykov, využívania moderných komunikačných technológii vo výučbe a možnosti medzinárodnej spolupráce pri zabezpečovaní praxe žiakov jednotlivých škôl.

 
Na konferencii bolo Slovensko zastúpené Ing. Marekom Niklom, riaditeľom siete škôl EBG a DSA na Slovensku, PaedDr. Evou Hlaváčovou, riaditeľkou škôl v Brezne, Humennom a Žiari nad Hronom, PhDr. Blaženou Sanitrovou, zástupkyňou riaditeľky školy v Brezne, Ing. Tomášom Masicom, zástupcom riaditeľky školy v Humennom, Mgr. Jankou Šumichrastovou, zastupkyňou riaditeľky školy v Žiari nad Hronom a Mgr. Annou Herichovou, ekonomickou vedúcou v Žiari nad Hronom.


5. jún 2016

 
Deň detí pre deti mesta Humenné

 
Aj tohto roku sa naše študentky podujali v spolupráci s MsKS Humenné prispieť svojou nápaditosťou a elánom pri organizovaní Medzinárodného dňa detí.

V rámci zaujímavých akcií počas nedelňajšieho popoludnia si žiačky pre deti pripravili rôzne aktivity na tému Vitamínkovia a zdravý životný štýl. Detičky si mohli vymaľovať obrázky, hádať hádanky, triediť ovocie a zeleninu, skladať puzzle, skákať vo vreci, alebo im dievčatá maľovali ovocie a zeleninu na tvár.

Za splnené úlohy ich čakala sladká odmena.

29. mája 2016 - 4. júna 2016

Exkurzia do Nemecka

 
V termíne od 29. mája 2016 do 4. júna 2016 sa 6 vybraných žiačok z tretieho ročníka zúčastnilo exkurzie do nemeckého Magdeburgu.

Cieľom bolo získať nové poznatky o vzdelávacom systéme v Nemecku prostredníctvom exkurzií v zariadeniach patriacich pod hlavičku EBG a načerpať nové nápady a inšpirácie pri realizácii výstupov v rámci odbornej praxe v materských školách alebo v školských kluboch detí.

V priebehu týždňa žiačky navštívili materské, základné a stredné školy v Lipsku, Halle, Ascherlebene a Magdeburgu, ako aj detský domov v nemeckom Harkerode.

Môžeme konštatovať, že sa exkurzia do Nemecka vydarila, a že sa naše žiačky vrátili obohatené o nové skúsenosti, nápady a zážitky.

16. máj 2016 - 20. máj 2016

Exkurzie I.HB

Exkurzie boli pre nás prváčky veľmi veľkým prínosom. Porekadlo "Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť" tu platí dvojnásobne.

Prvý deň sme cestovali do Medzilaboriec. Tam sme navštívili detský domov. Rozprávali sa s nami vychovávateľky, ktoré to skutočne nemajú ľahké. Veď náročné je vychovávať vlastné deti, nie to cudzie. Utorok sme pozorovali výučbu v MŠ a ZŠ na Podskalke. Mnohé z nás mali predsudky, no rýchlo opadli. Tamojšie deti sú veľmi šikovné, milé a snaživé. Práca s nimi je síce náročná, ale zaujímavá. Deň tretí sme strávili v DSS Mierová. Sociálna pracovníčka nás oboznámila s fungovaním domova a so zdravotným stavom na nich odkázaných ľudí. Tiež nám predviedla pamäťové cviky, s ktorými sme sa potrápili aj my.

Štvrtok bol pre mňa najsilnejším a najemotívnejším dňom. Učiteľky, ktoré učia na Spojenej škole internátnej v Humennom, si zaslúžia náš obrovský obdiv. Práca s mentálne a telesne obmedzenými (postihnutými) deťmi je nielen ťažká, ale aj psychicky vyčerpávajúca. Nejednej z nás pri pohľade na tieto deti vyhŕkla slzička súcitu.

Posledný deň exkurzií sme strávili s detičkami z MŠ Lesná. Najprv nám ony ukázali, ako sa hrajú v materskej škole, a potom sme im my ukázali kúsok toho, čo robíme my v našej škole. Pripravili sme si pre nich jednoduché úlohy, ktoré radi riešili a spĺňali.
Tento týždeň nám okrem nadobudnutých vedomostí ukázal to, že si máme vážiť naše rodiny, domovy a najmä zdravie.

Terézia Šimonová, I.HB

13. máj 2016

Rozlúčka so štvrtákmi

Štyri roky ubehli ako voda a naši štvrtáci prišli v piatok 13. mája 2016 poslednýkrát do školy.  Po slávnostných triednických hodinách ich čakal zaujímavý program, ktorý pripravili žiačky II.HB.

Divadelne stvárnili doterajší život maturanta, premietli im spomienkový zostrih z ich života na škole počas štvorročného štúdia zostavený z fotografií, zaspievali zaujímavú študentskú pieseň za pomoci speváckeho zboru a napokon ich potleskom vyprevadili za brány školy spolu s ostatnými žiakmi školy a pedagógmi.

Maturantom želáme úspešné zvládnutie maturitných skúšok a veľa šťastia v živote!

6. máj 2016

Červený kríž  

Dňa 6.mája 2016 sa vybrané dievčatá II.HB triedy zúčastnili očakávanej súťaže Družstiev prvej pomoci. Súťaž sa konala na pešej zóne Námestia slobody v Humennom, kde nás hneď ráno čakali pripravené stanovištia s fingujúcimi postihnutými. Až na prvé stanovište, dievčatá získali zo všetkých plný počet bodov. Zvládli resuscitáciu, pomoc opilcovi, pád z výšky, otras mozgu, pneumothorax... Po ich úspešnom absolvovaní sa presunuli k overeniu teoretických poznatkov. Aj v tejto časti boli maximálne úspešné.

Po takto zdarenej záchrane fingujúcich postihnutých s napätím očakávali výsledky. Skončili na štvrtom mieste, no od prvého miesta ich delili len tri body.


Ďakujeme dievčatám za ich šikovnosť a reprezentáciu školu.

5. máj 2016
Štúrov Zvolen


Vihorlatské múzeum v Humennom dňa 5. mája 2016 organizovalo regionálne kolo XXX. ročníka celoslovenskej súťaže v rétorike Štúrov Zvolen. Poslaním tejto súťaže je formovanie vzťahu  mladých ľudí k rodnému jazyku, rozvíjanie verbálno-komunikačných schopností mládeže, skvalitňovanie ich rečového prejavu a vyhľadávanie talentovaných žiakov.

Našu školu reprezentovala Mária Kuľhová z II.HB. Svoje rečnícke schopnosti uplatnila jednak v doma pripravenej úvahe,  keď uvažovala o zmysle života, a jednak pri improvizovanej kompozícii vylosovaného agitačného prejavu, ktorý pred odbornou porotou aj predniesla.

Mária skončila na 3. mieste, k čomu jej blahoželáme.


4. máj 2016

Rozlúčka v DSS

Dňa 4.5.2016 sme sa rozlúčili v Zariadení sociálnych služieb AKTIG Humenné s pracovníkmi tohto zariadenia a prijímateľmi sociálnych služieb.

Žiačky 4. HC, odbor sociálno-výchovný pracovník vykonávali odbornú prax v tomto zariadení 4 roky, pravidelne 1-krát týždenne. Poďakovali sme sa zamestnancom za získanie bohatých skúseností pre našu ďalšiu prácu a prijímateľom za chvíle, ktoré sme s nimi strávili.

Na pamiatku sme pre zamestnancov zariadenia a prijímateľov sociálnej služby tohto zariadenia vyrobili spomienkové darčeky.


22. apríl 2016
Deň Zeme


Dňa 22.4.2016 pri príležitosti Dňa Zeme si naše žiačky vytvorili z odpadového materiálu didaktické pomocky, ktoré sa dajú použiť pri pedagogickom procese v materských školách alebo školských kluboch. Žiačky využili svoju tvorivosť, kreativitu, snahu a výsledok ich snaženia bol vynikajúci. Svoje skúsenosti zo zhotovovania takýchto pomôcok určite ocenia v praxi.


15. apríl 2016
Deň narcisov - verejná zbierka


Už tradične sa naše žiačky 14. apríla 2016 aktívne zúčastnili verejnej zbierky pod názvom Deň narcisov.

Aj vďaka ich snahe, a nepochybne aj šarmu, sa podarilo v meste Humenné vyzbierať viac ako 9 000 €. Veríme, že pomôžu tým, ktorí to potrebujú.


15. apríl 2016

„Prístup k zdravotnej starostlivosti“

Dňa 15.4.2016 sa žiaci štvrtého ročníka zúčastnili prednášky „Prístup k zdravotnej starostlivosti“. Mgr. Baranská z Unionu (zdravotná poisťovňa) žiakom prezentovala praktické rady a skúsenosti ohľadom zdravotného poistenia, práv a povinností po skončení strednej školy (v dospelosti) u nás a v zahraničí.

Žiaci s p. Baranskou viedli diskusiu a odniesli si z prednášky veľa odborných, praktických rád v oblasti cestovania do zahraničia, sociálnej oblasti
poistenia, zdravotného poistenia.


14. apríl 2016
Beseda s príslušníčkou PZ SR


Dňa 14.04.2016 sa uskutočnila beseda v spolupráci s Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Humennom.  Beseda bola zameraná na  prevenciu drogových závislostí. Žiačky 1.HB triedy boli poučené o legálnych a nelegálnych drogách, ľahkých a ťažkých drogách, ich účinkoch a následkoch.


1. apríl - 10. apríl 2016
Exkurzia  
MAGDEBURG NEMECKO


Dňa 1. apríla 2016 sa tri odvážne žiačky z III. HB a sedem žiačok zo IV. HBC vydalo na exkurziu do Nemecka. Cestu sme začali v piatok poobede v Humennom, kde sme nasadli na vlak do Zvolena. Vo Zvolene sme prestúpili na EBG-bus spolu s desiatimi študentami zo školy z Trebišova.

Cesta bola síce dlhá, ale ubehla rýchlo. Ráno sme pricestovali do miesta nášho ubytovania, ktoré bolo síce skromné, ale to nás neodradilo od získavania ďalších dobrodružstiev. Medzi ne patrilo aj spoločné varenie v kuchynke.

Počas nášho pobytu sme sa zdokonalili v nemčine. Taktiež sme si tvorili krásne obrazy z rôznych korálikov, mašličiek a mušlí. Obrazy sme tvorili spolu s nemeckými študentami. Navštívili sme EBG školu v Magdeburgu, kde sme si na hodine hudobnej výchovy zahrali na rôzne hudobné nástroje a zaspievali sme našim nemeckým študentom zopár slovenských piesní. Na hodine telesnej výchovy sme si spolu zahrali zopár zábavných hier, medzi nimi aj nemeckú verziu vybíjanej. Videli sme aj zvyčajné turistické miesta v Magdeburgu, ako je napríklad Magdeburger Dom a Gruene Zitadelle von Magdeburg, tzv. ružový dom, ktorý má nádherné rôznofarebné stĺpy a veľa okien, kde ani jedno nie je také isté ako druhé.

Zlatým klincom bol výlet do hlavného mesta Berlína. Berlín nás privítal studeným vetrom, ale napriek tomu sme si prezreli veľa krásnych historických aj moderných pamiatok: Reichstag, Brandenburger Tor, Berlínsky dóm, Televízna veža, Alexanderplatz, ostrov múzeí a Humboldt Univerität.

Samozrejme, nezabudli sme aj na našich príbuzných doma, ktorým sme nakúpili rôzne darčeky počas našej nákupnej horúčky. Cesta domov na Slovensko bola rovnako namáhavá, ale ešte dlho budeme spomínať na naše zážitky z praxe v Magdeburgu.


23. marec 2016
Čítateľský maratón


Marec je mesiac kníh. K tomuto sviatku všetkých knižiek sa v našej škole dňa 22.3.2016 uskutočnil „Čitateľský maratón“. V každej triede sa vybralo jedno literárne dielo, ktoré má daná trieda tohto roku na povinné čítanie.

1.HB čítala knihu od slovenského spisovateľa Martina Kukučína s názvom „Keď báčik z Chochoľova umrie“. 2.HB bola pridelená kniha „Lakomec“ od francúzskeho autora Jean Baptiste Moliére. Knihu „Drak sa vracia“ od slovenského autora Dobroslava Chrobáka čítala 3.HB a 4.HB čítala dielo „Kufor na sny“, taktiež od významného slovenského spisovateľa Dušana Dušeka.

Všetci žiaci z tried sa ráno na začiatku vyučovania zišli v pridelenej odbornej učebni a poukladali stoličky do oblúka. Nasledujúcich päť hodín sa striedali v čítaní knihy a navzájom sa počúvali. Po prečítaní knihy sme museli vymyslieť, ako budeme knihu prezentovať. Na začiatku sme sa, ako to už býva v ženskom kolektíve, nevedeli dohodnúť. Pocity v triede sa striedali, z hromadného kriku až po silný smiech. Nakoniec sme to, myslím, zvládli celkom obstojne.

Počas šiestej vyučovacej hodiny sa všetky triedy zhromaždili v odbornej učebni informatiky, aby mohla každá trieda knižku, ktorú prečítala,  prezentovať rôznym spôsobom. 1.HB predstavila svoju knihu tak, že prečítala stručný obsah a k príbehu dievčatá namaľovali pekné ilustrácie. Žiačky 2.HB svoju prezentáciu knihy poňali humorným spôsobom. Rozhodli sa sparodovať jeden výstup z diela a obsah vysvetlili v krátkej básničke. 3.HB si vybrala formu power pointu a takýmto istým spôsobom prezentovali svoju knihu povinného čítania aj žiačky 4.HB.

Ku koncu vyučovania učitelia zhodnotili prácu tried a pochválili žiakov za šikovné a kreatívne predstavenie diel.

Ivana Bodnárová, II.HB


18. marec 2016
Hviezdoslav Kubín - okresné kolo


Okresné kolo najstaršej a najprestížnejšej súťaže v oblasti umeleckého prednesu, recitačných kolektívov a divadiel poézie na Slovensku Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnilo 18. marca 2016 vo Vihorlatskom múzeu v Humennom.

Poslaním tejto súťaže je hlbšie spoznávať literárne hodnoty, prehlbovať literárne poslanie, tvorivosť, kultivovať jazyk, reč, pestovať vzťah k slovu, vyhľadávať talentovaných recitátorov, prispievať k účelnému využívaniu voľného času a podporovať súťaživosť.

Našu školu reprezentovali dve žiačky a celkom úspešne. Obidve skončili na 3. mieste. Poéziu recitovala Laura Tkáčová z II.HB a prózu Hana Ontkocová z I.HB. Slávnostnú atmosféru súťaže umocnili aj krásne priestory Humenského kaštieľa. Dievčatám k úspechu gratulujeme.


16.03.2016
Účelové cvičenie


V dňa 16.03.2016 sa uskutočnilo účelové cvičenie, ktorého sa zúčastnili žiačky 1.HB a 2.HB. Ráno 7:50 sme sa stretli spolu s učiteľmi a vybrali sme sa na rekreačnú oblať Hubková. Niektoré z dievčat, ktoré nie sú z Humenného a na toto miesto išli prvýkrát, boli plné zvedavosti a očakávania. Bola to veľmi príjemná prechádzka, počas ktorej sme sa všetky „vyrozprávali“. Našu už tak dobrú náladu podporovalo krásne slniečko, ktoré nám od rána svietilo.

Keď sme došli na Hubkovú k rybníku, chvíľu sme oddychovali. Niektoré sme si išli sadnúť do altánku, niektoré sme sa išli pozrieť k rybníku. Rybník bol síce špinavý, ale dával tomuto miestu určité čaro. Slniečko sa odrážalo od pokojnej hladiny, vtáci nám krásne pospevovali nad hlavami...

Keď sme sa všetky vrátili späť k altánku, pán učiteľ Behún vzal vzduchovku do rúk a tým vyvolal záujem v každej z nás. Vysvetlil nám, načo táto zbraň slúži, upozornil nás na riziká a taktiež pravidlá, ktoré musíme dodržiavať. Oboznámil nás s časťami zbrane, ukázal nám, ako sa zbraň nabíja, ako máme odistiť poistku a aký postoj máme zaujať pri strieľaní.

Na okolité stromy sme pribili terče a každá si vyskúšala, ako sa strieľa. Väčšina z nás prvýkrát držala vzduchovku v rukách. Niektoré prekvapila váha zbrane či ťažké zaobchádzanie pri nabíjaní. Pri tomto všetkom nám pomáhal pán učiteľ a upozorňoval nás na správne držanie tela. Bolo to dobrovoľné, no všetky sme si to chceli vyskúšať. Nebolo to až tak ľahké, ako sme si mysleli.

Pri našom strieľaní nám pani učiteľka Kokuľová spravila fotky, aby sme mali pamiatku na tento deň. Po strieľaní sme si vychutnávali prebúdzajúcu sa prírodu a príchod jari. Všetko bolo čarovne krásne. Nádherná príroda vôkol nás, čerstvý vzduch a ticho, ktoré v nás vyvolalo pokoj. Pán učiteľ Jeňo nám začal hrať na gitare a spoločne sme si zaspievali. Spievali sme, smiali sme sa a užívali sme si tento slnečný deň.

Mária Kuľhová, II.HB

9. marec 2016
Prax v školskom klube detí na základných školách


Povinnou súčasťou štúdia v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo je absolvovanie praxe. V treťom ročníku je to prax v materských školách, vo štvrtom ročníku zas prax v školských kluboch detí.

Prostredníctvom pozorovaní, analýz a neskôr samotných výstupov si tak žiačky reálne vyskúšajú svoju budúc
u profesiu vychovávateliek v školských kluboch detí alebo učiteliek v materských školách.

Cieľom klubov je zabezpečiť pre deti, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku, nenáročnú záujmovú činnosť zameranú na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania. Aké pomôcky si naše žiačky pripravujú pre tieto deti a ako sa im darí môžete vidieť na fotkách.

03.03.2016
Florbalový turnaj


Dňa 3.3.2016 sa na Obchodnej akadémii v Humennom odohrali zápasy v okresnom kole florbalu dievčat stredných škôl. Pod vedením Mgr. Petra Behúna sa naše žiačky aktívne zapojili do bojov o cenné kovy. Po dramatických chvíľach, ktoré sa odohrali počas jednotlivých zápasov, naše žiačky získali bronzový kov. Napínavý súboj odohrali s Obchodnou akadémiou, kde Katarína Gribaninová v poslednej sekunde rozhodla o remíze. Tímea Ficková predviedla niekoľko výborných brankárskych zákrokov, ktoré pomohli našim dievčatám k peknému umiestneniu.

Veľká vďaka patrí samozrejme aj ostatným členom družstva, ktorí svojou snahou prispeli k dobrému umiestneniu.

Veríme, že v budúcom školskom roku sa nám podarí umiestniť na vyšších priečkach.

26. februára 2016
Vansovej Lomnička


Dňa 26.2.2016 sa konal 49.ročník súťaže v umeleckom prednese žien Vansovej Lomnička. Aj keď sa súťaž konala už nejaký rok, ja som sa ju absolvovala prvýkrát.

Veľmi ma oslovilo to, že tejto recitačnej prehliadky sa zúčastnili ženy rôzneho veku, čo jej dávalo patričnú vážnosť. Bolo krásne pozorovať ich prezentáciu prednesu. Keď však začala svoj prednes pani vo veku 49 rokov, miestnosťou zavládlo ticho a všetci sa s úžasom započúvali do jej slov. Určite bolo ťažké pre ňu takto vystúpiť a odovzdať nám veľa zo seba. Stala sa veľkou motiváciou pre mnohých.

Aj keď som nepostúpila do krajského kola, odniesla som si nezabudnuteľné zážitky.

Michaela Semačová, III.HB

23.02.2016
Plavecký kurz


V utorok 23.02.2016 sa začal povinný plavecký výcvik dievčat z triedy 2.HB a piatich dievčat z 3.HB. Nenamaľované sme sa ráno stretli pred humenskou plavárňou. Každá z nás bola plná očakávaní, čo sa bude diať.

Pán učiteľ nás privítal a vyslovil želanie, aby sme tento výcvik zvládli bez zranení. Nasledovala poriadna rozcvička, pri ktorej sme sa tak trochu zapotili, a potom sprcha. Náš dievčenský krik sa ozýval po takmer celej plavárni. Po studenej sprche sme sa všetky vrátili k bazénu. Tento harmonogram sa ráno opakoval počas celého týždňa.

V prvý deň sme preplávali istý úsek, aby sme boli rozdelené do 3 skupín podľa našich plaveckých schopností . Po rozdelení sa pár neplavcov presunulo do malej vody, my ostatné sme si nacvičovali  štýl plávania - kraul. Učiteľ nám vysvetlil techniku nôh a rúk, prešli sme si aj chyby, ktoré často ľudia robia pri plávaní tohto štýlu. Na začiatku sme si pomáhali doskami na plávanie.

V stredu sme si prešli štýl plávania - prsia. Naučili sme sa správnu techniku rúk, nôh a správne dýchanie. To nám už šlo lepšie ako kraul.

Vo štvrtok sme sa učili pomoc unavenému plavcovi. Najprv vo dvojici, neskôr aj v trojici. Všetky sme sa pri tom nasmiali, ale po smiechu prišlo zistenie, že to nie je až tak jednoduché. Po názornej ukážke záchrany topiaceho učiteľom, sme sa snažili vyskúšať aj my.

V piatok sme prekonávali naše plavecké schopnosti a plávali sme na čas 100m. Najlepšie to zvládla M. Kuľhová. Neskôr sme predvádzali záchranu topiaceho. Každá z nás si uvedomila, že zachrániť život vo vode nie je jednoduché. Po ukončení týchto aktivít bol čas na voľné plávanie, loptové hry, ponáranie. Veľmi nás potešili slová učiteľov, ktorí ocenili našu snahu počas celého kurzu.

Celý tento týždeň sa humenskou plavárňou ozýval náš smiech. Myslím si, že každá z nás si tento týždeň užila.

Mária Kuľhová, II.HB

12. februára 2016
Družstvá prvej pomoci organizované Slovenským Červeným Krížom

Vybrané dievčatá II.HB triedy sa vzdelávajú v priebehu školského roka aj v oblasti prvej pomoci.

Naučili sa už ako uvoľniť dýchacie cesty, ako správne urobiť masáž srdca, ako zistiť, či je postihnutý pri vedomí, ako vyzerá stabilizovaná poloha a pod.

Držíme im prsty a veríme, že naše šikovné dievčatá v máji na súťaži Družstiev prvej pomoci získajú prvé miesto
.

8. - 12. februára 2016
Lyžiarsky kurz

V dňoch 8. 12. februára 2016 sa 33 žiačok I.HB a 3 žiačky II.HB triedy SPSA EBG Humenné zúčastnili lyžiarskeho kurzu na Chate u Financa v Malom Lipníku (www.ufinanca.sk).

V prvý deň sa žiačky rozdelili do troch skupín. Dvom začiatočníckym skupinám sa venovali Mgr. P. Behún a Mgr. Ľ. Selecký, tretej skúsenej skupine lyžiarok sa venovala PhDr. J. Vasilcová. Ing. T. Masica asistoval začiatočníčkam a dokumentoval všetky zaujímavé momenty. Doobeda a poobede žiačky lyžovali, večer si pripravili zábavný program pozostávajúci z originálnych dramatizácií diel domácej ale aj svetovej literatúry a z prednesu vlastných, lyžiarskeho kurzu týkajúcich sa, básní.

Aj napriek nie najlepším snehovým podmienkam v prvé dni kurzu sa všetkým žiačkam podarilo v priebehu lyžiarskeho kurzu naučiť lyžovať. Niektoré aj napriek nespočetným pádom dokázali prekonať samy seba a naučiť sa základy lyžovania.

Veríme, že žiačky boli spokojné a že si odniesli z lyžiarskeho kurzu len a len pozitívne zážitky.
2. februára 2016
SOČ
školské kolo


Dňa 2. februára 2016 sa na našej škole konalo školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti. Stredoškolská odborná činnosť je v našej škole súťaž pre študentov tretieho ročníka, ktorej cieľom je rozvíjať odborné a teoretické schopnosti.

Do školského kola sa prebojovali štyri študentky, Kristína Korbová, Michaela Semačová, Timea Ulapová a Lucia Urbanová. Študentky na školskom kole obhajovali svoje práce pred trojčlennou komisiou a pred svojou triedou.

Najlepšie svoju prácu obhájila Michaela Semačová, ktorá týmto postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční 8. apríla 2016 v Sabinove. Školiteľom jej práce s názvom Charakteristika detskej kresby v MŠ je Mgr. Ľubor Selecký.

Michaele Semačovej týmto blahoželám a prajeme veľa úspechov na krajskom kole.


15. január 2016
Vystúpenie speváckeho zboru v Banskej Bystrici a Brezne


Keď nám pán učiteľ Mgr. Lukáš Jeňo oznámil, že jeden z novoročných koncertov odspievame v Banskej Bystrici, nemohli sme sa dočkať.

Prišiel ten deň a po mnohých precestovaných hodinách sme konečne vystúpili v Banskej Bystrici. Len čo sme sa ubytovali, namierili sme si to do malého modrého kostola. Z vystúpení študentov Vysokej školy v BB sme všetky zostali rozčarované. Preto, keď prišiel rad na naše vystúpenie, sme začali spievať s maličkými dušičkami. No potlesk divákov náš povzbudil a my sme si odniesli prekrásny zážitok.

Po prespievanej noci už na našich izbách bolo vstávanie veľmi ťažké. Ale zároveň sme sa tešili na ďalšie vystúpenie. Spievali sme v našej domovskej škole v Brezne, kde nás odmenili standing ovation.

Tieto dva dni nám všetkým dali veľa skúseností. Som rada, že som bola súčasťou takejto akcie a dúfam, že nebola posledná.

Terézia Šimonová, I.HB

28. január 2016
Za kultúrou do Košíc


Juraj Jánošík bol slovenský zbojník a národná legenda. Bol známy tým, že bohatým bral a chudobným dával. Vedel prekvapiť, že napadnutí sa nedokázali brániť a nikoho nezabil.

Jeho postava našla uplatnenie v mnohých umeleckých dielach a oslovila aj režiséra a choreografa Ondreja Šotha. V jeho poňatí Jánošíka sa odráža slovenské ľudové umenie vo všetkých zložkách moderného tanečného divadla, čo ocenili aj žiaci 1. až 3. ročníka, ktorí sa 28.1.2016 vybrali za kultúrou do Štátneho divadla v Košiciach.

Všetkých divákov zaujal nielen Jánošík, ale aj ostatné známe postavy z ľudového rozprávania ako Hanka, Uhorčík, Gajdošík, gróf Ugronovič ... V závere dokonca herci niektoré naše žiačky pozvali na pódium predviesť svoje tanečné umenie, čo diváci odmenili potleskom.

25. január 2016
Hviezdoslavov Kubín


25.1.2016 sa uskutočnilo školské kolo najstaršej a najprestížnejšej súťaže v oblasti umeleckého prednesu poézie a prózy pôvodnej a svetovej literatúry v slovenskom jazyku Hviezdoslavov Kubín.

Jej hlavným cieľom je hlbšie spoznávanie literárnych hodnôt, upevňovanie záujmu o sebavzdelávanie, prispievanie k efektívnemu využívaniu voľného času a podpora súťaživosti.

Súťažnej prehliadky sa zúčastnili žiačky 1. až 3. ročníka.

Výsledky školského kola:
1. miesto: Michaela Semačová, III.HB
2. miesto: Terézia Misárová, II.HB
3. miesto: Ivana Bodnárová, II.HB

Výherkyniam srdečne blahoželáme.

22. december 2015
Vianočná akadémia

Posledný deň pred vianočnými prázdninami sme si skrášlili vianočnou akadémiou. Všetky triedy si pripravili sparodovanú dramatizáciu známej rozprávky a ukázali svoj herecký talent.

Dievčatá z I.HB nám zahrali dokonca dve rozprávky, a to Duch Vianoc a Princezná so zlatou hviezdou na líci.

II.HB nás prekvapila svojím vtipným poňatím najkrajšej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku. Do jej originálnej podoby dievčence zapojili okrem talentu, humoru aj spev a tanec a zožali najväčší potlesk.
 
III.HB sa rozhodla pre stvárnenie Perníkovej chalúpky. V rozprávke zaujala divákov svojím kostýmom Marienka a svojím „pozadím“ Ježibaba.

IV.HB parodovala Mrázika a tiež nesklamala. Všetkých najviac oslovil vyšportovaným telom a životným elánom deduško Mrázik. Zároveň bol obdivuhodný aj záverečný tanec talentovaných štvrtákov.

Jednotlivé rozprávky oživili vianočné piesne, recitácie, ale aj rap a samozrejme slová moderátoriek.

Vianočná akadémia sa vydarila, videli sme nové podoby známych rozprávok, zasmiali sme sa na vtipných scenároch, obdivovali sme herecké výkony a na záver všetkých čakalo prekvapenie v podobe perníkového srdiečka.

Slová vďaky patria školskej rade, ktorá túto akciu vymyslela a zorganizovala.

21. december 2015
Vianočné korčuľovanie

Dňa 21.12.2015 sa žiaci a učitelia vybrali na klzisko, aby si aspoň trošku pripomenuli zimu, keďže vonku to na zimu nevyzerá.

Atmosféra bola super, dievčatá sa zabávali a pritom si zašportovali.

Verím, že aj na budúci rok sa opäť stretneme na ľade... :o)

14. december 2015
Olympiáda v CUJ

14. decembra 2015 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom a anglickom jazyku.

Zúčastneným ďakujeme a víťazom gratulujeme...

10. december 2015
Deň otvorených dverí

SPSA EBG v Humennom dňa 10.12.2015 realizovala, tak ako každý rok, Deň otvorených dverí. Škola odomkla bránu pre verejnosť, hlavne pre budúcich prvákov a ich rodičov. V úvode boli návštevníci oboznámení s odbormi, základnými informáciami i zaujímavosťami či špecifikami našej školy. V odborných učebniach boli pripravené aj krátke ukážky toho, čo zaujímavé ich čaká na jednotlivých vyučovacích predmetoch.

Veríme, že budúci školský rok sa stretneme za lavicami našej školy.

9. december 2015
Mikuláš v DSS

Dňa 9.12. 2015 žiačky  4.HC,  odboru sociálno-výchovný pracovník, pripravili pre prijímateľov sociálnych služieb v sociálnom zariadení ZpS a DSS Mierová v Humennom program na Mikuláša v podobe vianočných piesní. Radosť im urobili vlastnoručne vyrobené darčeky v podobe vianočných stromčekov a chutné vianočné koláčiky. Potom si spoločne s prijímateľmi zaspievali a porozprávali sa o zvykoch a tradíciách počas vianočných sviatkov. Takýmto spôsobom navodili sviatočnú atmosféru blížiacich sa  vianočných sviatkov a zároveň tak všetci zúčastnení strávili príjemné dopoludnie..

Michaela Hirjaková, 4. HC


5. december 2015
Mikuláš v MsKS Humenné


5.12.2015 sa v budove kina Fajn v Humennom uskutočnila akcia, ktorej súčasťou bol samozrejme Mikuláš. Naša škola si pripravila rôzne zaujímavé tvorivé aktivity pre deti. Dievčatá z tried 1.HB a 2.HB obetovali svoj voľný čas, aby v tento deň potešili deti tým, že si pre nich pripravili zábavné úlohy.

V miestnosti sa ozýval šepot detí, ktoré uvideli čerta, ale aj smiech, ktorý odrážal  radosť zo stretnutia s našim školským Mikulášom. Deti k nemu chodili so svojimi tajnými želaniami. Rozprávali mu, čo by si chceli nájsť doma vo vyčistených čižmičkách. Na takejto akcii nesmel chýbať ani čert a my sme mali dokonca až dvoch. Deti pred čertom ochraňoval anjel.

Deti si mohli vyrobiť vianočné pozdravy. Pri vyrábaní im pomáhali naše dievčatá. Pri ďalšom stole sa vymaľovávali čižmy a snehuliaci. Zaujímavou úlohou pre deti bol hod „snehovou guľou“ do pohybujúceho sa snehuliaka. Ťažkou úlohou pre deti bolo nájsť rozdiely na papieri, ale naše žiačky deťom pri splnení tejto úlohy poradili.

Znakom splnenej aktivity bola pečiatka na čižmičke, vymaľovanej hneď na začiatku. Po zvládnutí všetkých úloh čakala na deti sladká odmena a nielen to. Vybrali si nejakú vianočnú ozdobu, vytvorenú našimi žiačkami na hodinách výtvarnej výchovy, a postupne vyzdobili vianočný stromček.

Pre deti ako aj pre nás to boli krásne strávené chvíle. Veď nič nie je lepšie, ako keď môžete vyčariť úsmev na detskej tváričke.
                                                                                                 
Mária Kuľhová, II.HB

16. november 2015
EBG-ečka má talent


Dňa 16.novembra žiaci školskej rady zorganizovali talentovú šou, kde sa mohli všetci ukázať aj v inom duchu ako len študentskom.

Videli sme mnohé talenty. Od tanca cez spev až k samotnému hraniu na hudobný nástroj. Odborná porota, ktorú tvorili netriedni učitelia, posúdila výkony súťažiacich a pri výbere tých najlepších zobrala do úvahy nielen originalitu, kreativitu, ale aj samotné predvedenie talentu a odvahu vystúpiť pred spolužiakmi.

Musím uznať, že mala ťažké rozhodovanie. Všetky čísla boli totiž na úrovni, ale ako to už chodí, vyhráva len jeden.

Výsledky súťaže:
1 .miesto:  Tímea Ficková, I.HB, vlastná tvorba, spev a hra na gitaru
2. miesto:  Adriana Smoľáková, I.HB, tanec
3. miesto:  Viktória Hanzalová, II.HB, hra na klavír a spev

Blahoželáme!

Alžbeta Susová, podpredsedníčka ŠR

6. november 2015
Svetový deň behu


Tento deň spája tisíce ľudí v stovkách miest po celom svete. Pripomína sa od roku 1999 a založil ho bežec Bill McDermott s cieľom podporiť boj proti chudobe vo svete. Keďže ako zakladateľ mal možnosť rozhodnúť o dátume tohto svetového dňa, vybral deň, kedy došlo k tragickej automobilovej nehode jeho brata.

6.novembra 2015 si aj naši žiaci pripomenuli Svetový deň behu štafetovým behom, nelenili a ukázali svoje pohybové schopnosti, pričom im prialo krásne slnečné počasie . Beh je totiž najrozšírenejšia a najobľúbenejšia športová aktivita a spolu s chôdzou patrí k najprirodzenejšiemu pohybu človeka.

Napriek obavám niektorých žiakov, ako zvládnu túto športovú disciplínu, sa táto školská akcia vydarila a všetci súťažiaci dostali za svoj výkon sladkú odmenu. Zaujímavosťou bolo, že napokon zvíťazila III.HB s najmenším počtom súťažiacich.

6. november 2015
Exkurzia vo Vihorlatskej knižnici v Humennom


Žiačky I.HB dňa 6.novembra 2015 navštívili Vihorlatskú knižnicu v Humennom v rámci hodín slovenského jazyka, kde sa práve preberá téma o získavaní informácií.

Počas exkurzie sa dievčatá dozvedeli základné informácie o fungovaní knižnice, získali prehľad o jednotlivých oddeleniach, o službách knižnice, o knižničnom a výpožičnom poriadku, o cenníku služieb, ale aj o podujatiach, ktoré knižnica organizuje pre svojich návštevníkov.

28. november 2015
Deň zdravej výživy

16. októbra bol Medzinárodný deň zdravej výživy. Preto v deň  pred prázdninami prišli naši učitelia s nápadom, ako spestriť vyučovanie projektovou prácou na danú tému. Je totiž dôležité, aby budúce učiteľky dokázali  viesť deti k zdravému životnému štýlu.
V dnešné krásne slnečné ráno sa žiačky tried 1.HB a 2.HB rozdelili do skupín a vylosovali si rôzne témy, ako napríklad zdravý životný štýl, diéta, mliečne výrobky, ovocie a zelenina, nezdravé potraviny... Nastal krátky šuchot a dievčatá sa dali do práce. Výkresy, farby a štetce sa nachádzali na každom kroku. Štyri vyučovacie hodiny sme  sa snažili rôznymi spôsobmi splniť tému. Mohli sme využívať internet, pracovať v rôznych učebniach a spracovať tému rôznymi spôsobmi.

Čas ubehol akoby lusknutím prstov. Na piatej hodine sme sa všetci aj so svojimi nápadmi a projektmi  zhromaždili  v počítačovej učebni. Žiačky z 1.HB začali predvádzať to, čo za štyri hodiny vymysleli. Videli sme krásnu divadelnú scénku, rôzne plagáty zdravia a nechýbal samozrejme spev. Dokonca sme si v skratke precvičili zdravé jedlá v nemčine a v angličtine. A na scénu prišla 2.HB. Vypočuli sme si rep, na ktorom sme sa všetci vrátane poroty zasmiali. Vypočuli sme si básničky, zaujímavosti o zdraví a taktiež nechýbali farebné plagáty. Prišiel čas, aby sa odborná porota pozostávajúca z pedagógov rozhodla, ktoré z nápadov žiačok boli najlepšie. Výhercovia 1. miesta dostali zdravú odmenu: ovocný kôš. No každá zo žiačok bol odmenená. Pán zástupca sa poďakoval všetkým za tvorivosť a prezentáciu a odmena v podobe krásneho červeného jabĺčka nám vyčarila úsmev na tvári.

Mária Kuľhová, II.HB

23. november 2015
Imatrikulácia

Hneď, ako  sme sa spamätali, že máme nových učiteľov, spolužiakov, novú školu, začali sme si klásť otázky, čo nás čaká na imatrikulácii. Čo si pre nás pripravia? Aké dostaneme úlohy?

Čím viac sa ten deň blížil, tým viac sme kypeli nedočkavosťou. Až nakoniec prišiel obávaný deň. „Uchaľak“ sa začal až po štvrtej vyučovacej hodine, ale druháčky nás prekvapili ešte predtým. Cez veľkú prestávku nám vleteli do triedy s rôznymi „maľovatkami“ a  „skrášlili“  nás. Všetky sme mali krásne fúziky, brady, spojené obočie a gélom „upravené“ vlasy. Samozrejme, ako správnym „uchám“ nám nemohli chýbať veľké satelity. Pri pohľade na seba sme nemohli udržať smiech.

Vyčkali sme poslednú hodinu. Druháčky si po nás prišli so silným rachotom a spevom. Boli oblečené vo výraznom „retro“ štýle, čo bolo zaujímavé. Presunuli sme sa spolu do spoločenskej  miestnosti.

Tam už bolo všetko krásne prichystané a vyzdobené. Pekne nás všetci privítali potleskom a príhovorom. Súťažili sme v rôznych zábavných disciplínach , ako napríklad lúhovanie čaju, fúrik, kotúľanie vajíčok nosom, šľahanie bielok. Nebolo to nič strašné, aj keď poniektoré z nás naozaj nešetrili. Potom nasledoval sľub našej triednej učiteľky Mgr. Polákovej o tom, ako bude na druháčky pri vyučovaní nemeckého jazyka dobrá, a hneď na to nasledoval ten náš. Sľúbili sme svoju poslušnosť, čo samozrejme dodržiavať nebudeme.

Ani sme sa nenazdali a mali sme to za sebou. Dnes už máme hlavy plné humorných a pestrých spomienok. Už sa tešíme na budúci rok, keď  budeme imatrikuláciu organizovať my.

Terézia Šimonová, I.HB

7. október 2015
Účelové cvičenie - I.HB a II.HB


V stredu 7.10.2015 absolvovali študentky prvého a druhého ročníka účelové cvičenie .

Tentokrát sa uskutočnilo pod Brekovským hradom, kde už od začiatku bolo veľmi veselo. Počas chladného rána sa študentky „zahriali“ spevom a dobrou náladou. V takzvanej  „oddychovej dobe“ sa oboznámili so zdravotnou prípravou, pričom si zopakovali všetky základné zásady, ktoré by aj pri svojej budúcej profesii mali mať v malíčku
„Čo robiť, keď...“.

Po zdravotnej príprave všetci spoločne vyšli na Brekovský hrad, z ktorého bol nádherný výhľad na celé okolie. Taktiež mali možnosť vidieť aj jaskyňu, ku ktorej sa dostali po namáhavejšej ceste strmým kopcom a zarastenou úzkou lesnou cestičkou.

Denisa Ficková (II.HB)

28. september 2015
(NE)závislosť


Dňa 28.09.2015 sa na Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémii v Humennom uskutočnila prednáška, na ktorej bývalý narkoman žiakom vyrozprával svoj životný príbeh.

Jej obsahom boli osobné skúsenosti človeka, ktorý si drogovou závislosťou prešiel. Pán Bogár varoval, že mladí si častokrát neuvedomujú dôsledky svojich činov. Stačí raz, jedno nesprávne rozhodnutie a to vám zmení celý život...
My, učitelia i žiaci môžeme iba pozitívne hodnotiť jeho návštevu. Počúvať niekoho, kto si takéto niečo reálne prežil, jeho skúsenosti, odporúčania, nie iba teoretické vedomosti boli pre nás všetkých silným zážitkom.


Týmto sa chceme poďakovať, popriať veľa úspechov a určite odporúčame aj iným školám.


Pre všetkých, ktorí by sa chceli dozvedieť viac: http://www.nezavislost.eu/.
16. - 18. september 2015
KOŽAZ

Dňa 16.9.2015 - 18.9.2015 sa žiaci III.HB zúčastnili Kurzu ochrany života a zdravia spolu so svojimi učiteľmi Mgr. Dominikou Čižmárovou, Mgr. Janou Vasilcovou a Mgr. Petrom Behúnom.

Boli ubytovaní v nádhernom prostredí Malého Lipníka na chate U Financa (
http://ufinanca.sk/). Naučili sa, čo robiť v prípade poranenia, zlomeniny, ako správne resuscitovať, ako podať prvú pomoc. Zúčastnili sa aj prednášky o Civilnej ochrane, kedy si mali možnosť vyskúšať masky. Zistili, že dýchanie s maskou je oveľa obťažnejšie. Popoludní si všetci spoločne urobili menšiu túru a záver dňa im spestrila spoločná opekačka.

O niečo múdrejší a s novými zážitkami šťastne docestovali domov.


Kristína Korbová, III.HB

8. september 2015
Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016

Pri príležitosti 25.výročia založenia Spoločnosti pre vzdelávanie EBG v Magdeburgu, 10.výročia vzniku pobočky na Slovensku v Brezne a hlavne z dôvodu slávnostného otvorenia školského roka 2015/2016 v novom sídle školy na Lesnej ulici v Humennom k nám zavítali vzácni hostia: ôsmi členovia Predstavenstva EBG z NSR na čele s predsedom Dr. Bernhardom Beckmannom, Ing. Marek Nikel, zástupca zriaďovateľa školy a konateľ Európskych vzdelávacích stredísk pre povolanie a spoločnosť na Slovensku, a riaditeľka školy PaedDr. Eva Hlaváčová.

Pedagogický zbor a naši žiaci ich vrúcne privítali na pôde SPSA EBG Humenné a pripravili pre nich slávnostnú akadémiu, na ktorej zažiaril Spevácky zbor školy svojím zaujímavým repertoárom, a hostí pobavili aj vtipné nemecké básne v podaní našich dievčat.

Vo svojom príhovore Dr. Beckmann poďakoval zástupcovi Ing. Tomášovi Masicovi a učiteľom za vytvorenie takmer dokonalého prostredia na výuku a vzdelávanie. Za dva týždne totiž dokázali vytvoriť zo starých a zanedbaných priestorov príjemné školské prostredie. Menšie nedostatky sa budú priebežne odstraňovať a mesto Humenné sľúbilo rekonštrukciu toaliet a výmenu starých okien do konca školského roka.

Pani riaditeľka PaedDr. Hlaváčová vyslovila nádej, že SPSA EBG Humenné, keďže od 1.septembra 2015 funguje ako samostatná škola, bude naďalej robiť dobré meno celej Spoločnosti EBG a naši žiaci budú pomáhať vo výchovnovzdelávacom procese pri rôznych akciách mesta organizovaných pre deti.

5. september 2015
Pamätné dni mesta Humenné - Dožinkové slávnosti


Dňa 5.9.2015 sa pri príležitosti Pamätných dní mesta Humenné konali Dožinkové hry pre deti, ktoré organizovali študentky prvého a druhého ročníka našej školy. Deti mali za úlohu splniť na jednotlivých stanovištiach rôzne úlohy, ako napríklad hod zemiakom do košíka, kreslenie ovocia a zeleniny, triedenie strukovín, skákanie vo vreci či šúpanie kukurice. Po splnení každej úlohy deti získali pečiatku a na konci ich čakalo „špeciálne stanovište“, pri ktorom si mohli za svoju vytrvalosť a šikovnosť vybrať odmenu.

My na začiatku roka

Návrat na obsah