Aktuality - SSOŠ pedagogická EBG

Prejsť na obsah

Aktuality

Aktuality
INFORMÁCIE PRE ŽIAKOV DENNÉHO ŠTÚDIA
DENNÉ 4-ročné štúdium

Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

Dňa 2. septembra 2021 o 8.30 hod. na školskom dvore.

Žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka sú povinní potvrdiť cez EDUPAGE Vyhlásenie o bezpriznákovosti.

Žiaci prvého ročníka, v prípade, že nemajú ešte prístup na EDUPAGE, donesú vytlačené a vyplnené Vyhlásenie o bezpriznákovosti. Ak prístup na EDUPAGE majú, potvrdia formulár.
INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV POMATURITNÉHO ŠTÚDIA
POMATURITNÉ 2-ročné štúdium

Začiatok vyučovania v školskom roku 2021/2022

Začiatok vyučovania prvého ročníka je 13. septembra 2021 o 14.10 hod. Vyučovanie bude prebiehať v dňoch pondelok a streda podľa platného rozvrhu.

Začiatok vyučovania druhého ročníka je 14. septembra 2021 o 14.10 hod. Vyučovanie bude prebiehať v dňoch utorok a štvrtok podľa platného rozvrhu.

Pred vstupom do budovy školy sú študenti povinní vyplniť Vyhlásenie o bezpríznakovosti. Študenti druhého ročníka cez EDUPAGE. Študenti prvého ročníka v tlačenej podobe. Po pridelení prístupového mena a hesla do EDUPAGE budú študenti zasielať Vyhlásenie o bezpríznakovosti už len elektronicky cez EDUPAGE pri príchode na vyučovanie.
Novoročný koncert SSOŠP EBG Humenné
EBG Tour
Medzinárodný preukaz ISIC

ISIC je jediný celosvetovo uznávaný doklad preukazujúci štatút študenta denného štúdia na základnej, strednej alebo vysokej škole. Preukaz vydáva svetová organizácia ISTC pod záštitou UNESCO.

Informácie o tom, aké výhodné zľavy doma a v zahraničí preukaz ponúka, ako si môžete zľavy uplatniť, aké sú ďalšie výhody používania ISIC karty, zistíte kliknutím obrázok.

Kalendár akcií
Návrat na obsah