Aktuality - SSOŠ pedagogická EBG

Prejsť na obsah

Aktuality

Aktuality
INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV O ŠTÚDIUM
Informácie o možnostiach štúdia na našej škole nájdete v menu "Pre záujemcov".

V prípade, že nenájdete odpovede na všetky svoje otázky, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom.
INFORMÁCIE PRE ŽIAKOV DENNÉHO ŠTÚDIA
Slávnostné otvorenie školského roka

Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční dňa 5.9.2022 o 8.00 hod.

Pokračovaním otvorenia budú triednické hodiny.
INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV POMATURITNÉHO ŠTÚDIA
Začiatok vyučovania na pomaturitnom štúdiu

Začiatok vyučovania na pomaturitnom štúdiu je pre prvý ročník dňa 12.9.2022 o 14.10 hod.

Začiatok vyučovania na pomaturitnom štúdiu je pre druhý ročník dňa 13.9.2022 o 14.10 hod.
Rozvrh hodín pre pomaturitné štúdium

Rozvrh hodín pre pomaturitné štúdium bude zverejnený na webovej stránke školy najneskôr 12.9.2022.

V prvý deň vyučovania je potrebné hlavne prísť a všetko potrebné sa dozviete.
Rozdelenie žiačok prvého ročníka do tried

Rozdelenie žiačok do tried prvého ročníka bude zverejnené na informačnej tabuli pri zborovni dňa 12.9.2022.
Novoročný koncert SSOŠP EBG Humenné
EBG Tour
Medzinárodný preukaz ISIC

ISIC je jediný celosvetovo uznávaný doklad preukazujúci štatút študenta denného štúdia na základnej, strednej alebo vysokej škole. Preukaz vydáva svetová organizácia ISTC pod záštitou UNESCO.

Informácie o tom, aké výhodné zľavy doma a v zahraničí preukaz ponúka, ako si môžete zľavy uplatniť, aké sú ďalšie výhody používania ISIC karty, zistíte kliknutím obrázok.

Kalendár akcií
Návrat na obsah